Evenimentul Zilei > Justitie > IPJ ARAD ŞI SRI ARAD primesc 5.5 milioane de euro pentru modernizare
IPJ ARAD ŞI SRI ARAD primesc 5.5 milioane de euro pentru modernizare

IPJ ARAD ŞI SRI ARAD primesc 5.5 milioane de euro pentru modernizare

La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad a avut loc semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Lucrări de reabilitare termică şi modernizare spaţii de lucru la I.P.J. Arad şi U.M. 0556 Arad” care va fi implementat de către beneficiarul acestuia, parteneriatul dintre Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad şi Unitatea Militară 0667 Timişoara – sediul secundar din Arad.

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cadrul axei prioritare 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”, Operaţiunea B – Clădiri Publice a Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio-POR 2014-2020).

Semnatarii contractului de finanţare au fost domnul Comisar Şef de PoliŢie Ioan-Marcu TAMAŞ – Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad şi domnul Sorin MAXIM – Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest.

Proiectul „Lucrări de reabilitare termică şi modernizare spaţii de lucru la I.P.J. Arad şi U.M. 0556 Arad” va fi implementat pe parcursul a 32 de luni şi vizează reabilitarea termică şi energetică prin îmbunătăţirea izolaţiei termice, anveloparea fundaţiei şi a pereţilor exteriori, înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare, termoizolarea şi înierbarea parţială a terasei, precum şi reabilitarea instalaţiilor de încălzire a apei, reabilitarea sistemelor de ventilare şi climatizare, achiziţionarea de centrale fotovoltaice, instalarea de panouri solare pentru prepararea apei calde şi de panouri fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie electrică, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă prin tehnologie LED, achiziţionarea şi instalarea unor sisteme inteligente pentru gestionarea energiei electrice.

De asemenea, proiectul vizează şi lucrări de modernizare a clădirilor, printre acestea numărându-se: optimizarea spaţiilor de lucru, a zonelor administrative, a zonelor de acces, recompartimentarea şi refacerea finisajelor interioare, înlocuirea instalaţiilor electrice, refacerea reţelei voce/date, a instalaţiei de alimentare cu apă rece şi de colectare a apelor reziduale şi pluviale, a sistemului de iluminat, a celui de supraveghere video precum şi a sistemului de semnalare a incendiilor.

Prin implementarea acestui proiect se estimează reducerea consumului total anual specific de energie din surse neregenerabile de la 275,20 kwh/m2/an până la 68,21 kwh/m2/an, reducerea consumului anual specific de energie din surse neregenerabile pentru încălzire/răcire de la 171,47 kwh/m2/an la 54,64 47 kwh/m2/an şi scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră de la 270,64 (echivalent tone de CO2/an)  la 83,91. De asemenea, se estimează că 29,30% din consumul de energie primară se va realiza prin utilizarea surselor regenerabile de energie.

Valoarea totală a proiectului este de 35.869.152,05 lei (7.699.886,67 euro), iar valoarea finanţării nerambursabile este de 26.039.578,20 lei (5.589.811,57 euro).

Fondurile nerambursabile pentru reabilitarea clădirilor publice sunt acordate în cadrul prioritatăţii de investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice a Regio-POR 2014-2020. Acest apel de proiecte a avut o alocare de fonduri nerambursabile (din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi din Bugetul de stat) ce totalizează 42,72 milioane euro pentru Regiunea Vest.