Ioan Oltean a comentat, într-o conferin?? de pres?, sondajul CSOP potrivit c?ruia, cu o s?pt?mân? înainte de alegerile generale USL este cotat cu 48% ?i ARD cu 23%.

"Noi apreciem c? ARD este înc? la un nivel sub posibilit??ile ?i angajamentul nostru fa?? de electorat. Pentru aceasta s-a solicitat fiec?rui candidat, membru, activist ARD s? fac? eforturi majore pentru a convinge electoratul despre necesitatea de a sus?ine candida?ii ARD", a spus el, conform mediafax.ro.

Întrebat la ce procent consider? c? ARD "a e?uat", Oltean a spus: "Categoric un procent de 23 pentru ARD este totalmente insuficient ?i ne plaseaz? în afara posibilit??ii de guvernare. Noi cont?m pe un procent de cel pu?in 27-28. De la 27% vorbim de un procent rezonabil, care poate s? plaseze ARD în pozi?ia de posibil? guvernare. 23% este categoric un procent care nu ne satisface ?i nu va fi pe m?sura posibilit??ilor noastre. Eu sunt absolut convins c? ARD nu va avea un procent sub 27".
Întrebat dac? va mai avea un viitor ARD în condi?iile în care ar avea doar 23%, Ioan Oltean a afirmat: "Spuneam c? un astfel de procent nu plaseaz? ARD într-o pozi?ie frunta?? ?i cu asta am spus totul".

Pre?edintele PDL, Vasile Blaga, a prezentat ieri, în ?edin?a Colegiului Director al partidului, un sondaj conform c?ruia USL are 48%, ARD – 23%, PPDD – 14% ?i UDMR – 6%.
CITI?I ?I:

  • ?edin?? de mobilizare la ARD. MRU a lipsit, explicând: Azi nu fac politic?