Evenimentul Zilei > Actualitate > Se aude deja cum vine SFÂR?ITUL LUMII? Înregistr?ri cu zgomotele APOCALIPSEI | VIDEO
Se aude deja cum vine SFÂR?ITUL LUMII? Înregistr?ri cu zgomotele APOCALIPSEI | VIDEO

Se aude deja cum vine SFÂR?ITUL LUMII? Înregistr?ri cu zgomotele APOCALIPSEI | VIDEO

Ciudate, asem?n?toare cu ni?te tunete care ar avea loc în cer, de?i acesta este senin, neexistând riscul unor fenomene meteorologice extreme.

Mii de oameni din întreaga lume ascult? cu mirare ?i cu team?, înc? de anul trecut, ceea ce pare a aduce cu ni?te bum-uri explozive, murmure bizare ?i gemete dureroase. Din Rusia pân? în Australia, din Chile pân? în coasta de est a SUA, cerul e bombardat de asemenea sunete. Conform presei interna?iuonale, având în vedere c? frecven?a ?i intensitatea lor cre?te, oamenii, se întreab? dac? se apropie ziua Apocalipsei.
Este vorba despre un fenomen straniu, care în ultima vreme a creat controverse, ideea central? fiind c? sfâr?itul lumii se apropie. Utilizatorii de internet din întreaga lume chiar au postat înregistr?ri cu sunetele considerate însp?imânt?toare, venite din cer. Cei care încerc? s? le deslu?easc? avanseaz? diverse teorii. Unii spun c? ar fi vorba despre motoarele unor OZN-uri, al?ii le numesc pur ?i simplu zgomotele Apocalipsei, subliniind c? “se aude deja cum vine sfâr?itul lumii”.

  • Au luat form? uman? ?i NE SUPRAVEGHEAZ?: Câte SPECII EXTRATERESTRE sunt printre noi ?i care le este MISIUNEA | VIDEO

<iframe width="630" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gtLNmdZTf_g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sunete înfior?toare
Zgomotele au fost auzite în diverse regiuni ale globului înc? de anul trecut, ?i au continuat ?i anul acesta. La Budapesta, spre exemplu, martorii au ?i filmat, pentru a avea dovada, deoarece pe cerul senin nu era nici urm? de avion. O înregistrare la fel de tulbur?toare provine din provincia canadiana Alberta, unde câ?iva p?durari s- au sim?it “ca într-un film de Hitchcock”, dup? cum a notat presa. Bizarul zgomot a fost înregistrat ?i postat pe Internet. Clipul, care circul? intens pe re?elele de socializare, a trezit uimirea oamenilor din întreaga lume. Speciali?tii spun c? în toate videoclipurule postate, provenind din diverse locuri ale lumii, sunetele sunt asem?n?toare, “ceea ce înseamn? c? au la baz? acela?i fenomen”.
<iframe width="630" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/IfvLn8MBjws" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
În Mexic s-au auzit de asemenea sunete înfior?toare care, conform presei, “i- au speriat pe oamenii care credeau c? vine sfâr?itul lumii ?i sunt în prag de Apocalips?. Parc? era un fel de invazie a robo?ilor , ori a extratere?trilor”. În Australia, la fel s-au auzit sunete metalice foarte puternice, iar cei care au fost martorii ciudatului eveniment au v?zut ?i lumini puternice pe cer, tr?gând concluzia c? sunt ataca?i de extratere?tri.

  • Singura ?ar? din lume cu care EXTRATERE?TRII vor stabili contactul. Planul de ac?iune în cazul întâlnirii cu FRA?II DIN UNIVERS | VIDEO

F?r? explica?ie
“Care este sursa sunetelor? O glum? sau un fenomen inexplicabil?”, se întreab? speciali?ti din întreaga lume. S-a încercat o explica?ie ini?ial?, ?i anume c? ceea ce se întâmpl? cu adev?rat este faptul c? miezul de fier lichid al P?mântului se rote?te într-un ritm diferit fa?? de rota?ia planetei, iar aceast? “alunecare” cauzeaz? o migra?ie a câmpului magnetic al P?mântului. Ca urmare, “tunetele din cer” ar fi oscila?iile din interiorul P?mântului, care traverseaz? straturile p?mântului, de la miez pân? la suprafa??, iar cerul se comport? asemenea unui dispozitiv sonor ce capteaz? ?i m?re?te frecven?ele electrice ?i sonice, primite din miezul planetei.
<iframe width="630" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/HBDhpKS-fBs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

  • Mesaj LIVE de la EXTRATERE?TRI. Exper?ii nu îl pot EXPLICA: ”Am venit s? v? avertiz?m despre destinul lumii voastre” | VIDEO

Majoritatea oamenilor de ?tiin?? care analizeaz? înc? de anul trecut sunetele au subliniat c? acestea nu au fost produse de mi?c?ri tectonice. O explica?ie clar? a zgomotelor nu a fost deocamdat? g?sit?.
<iframe width="630" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1cJ2qLwh27I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>