Evenimentul Zilei > Social > INCOGNITO EVZ. Tendin?? pe pia?a muncii: se caut? SECRETARELE-AMANTE
INCOGNITO EVZ. Tendin?? pe pia?a muncii: se caut? SECRETARELE-AMANTE

INCOGNITO EVZ. Tendin?? pe pia?a muncii: se caut? SECRETARELE-AMANTE

Jobul clasic de secretar? a fost înlocuit cu cel de asistent? personal? dispus? ?i la favoruri sexuale. Un CV bun te ajut? doar dac? dai bine în poze ?i nu ai prejudec??i. Remunera?ia ajunge ?i la 1.000 de euro

Tân?r?, aspect pl?cut, f?r? prejudec??i ?i obliga?ii, poze reprezentative”, a?a sun? cele mai multe anun?uri de angajare pentru un post de secretar?. Am vrut s? afl?m cât adev?r este în spatele a ceea ce p?rea mai degrab? un cli?eu ?i am dat curs unor oferte „de nerefuzat”. O absolvent? de Rela?ii Publice, 23 de ani, aspect pl?cut ?i dornic? s? câ?tige experien?? pare potrivit? pentru job, cât timp e dispus? nu doar s? r?spund? la telefoane.
Dac? în mod normal, retribu?ia nu trece de 300 de euro, preten?iile angajatorilor cresc salariul pân? la 1.000 de euro.
Recrutare pe Messenger
R?zvan M. are 33 de ani ?i este proprietarul unei firme din Bucure?ti. Din 2011, î?i caut? „asistent? personal? cu aspect fizic pl?cut, chiar ?i f?r? experien?i sau student?”. Trierea nu se face clasic, pe baza CV-ului, ci dup? schimbul de fotografii ?i o scurt? discu?ie pe Messenger. B?rbatul nu las? loc de interpret?ri în ceea ce prive?te fi?a postului. „Cel mai bine e s? fiu direct: vreau s?-mi angajez asistent? manager, munc? de secretariat (fax, mail, Internet, Office), program lejer (2-3 ore, de luni pân? vineri), salariu de început – 800 de euro”. Tentant, pân? la proba contrarie. „Dar, a? vrea s? avem ?i o rela?ie f?r? obliga?ii. Ar?t bine, am 33 de ani, dac? ai în?eles detaliile ?i e?ti în continuare interesat?, te a?tept la interviu, la Foi?orul de Foc. Nu se întâmpl? nimic”, d? asigur?ri angajatorul. Nu exclude o rela?ie de durat?, dar, pân? acum, aspirantele nu s-au ridicat la nivelul a?tept?rilor lui.
Nevast?, nu secretar?
În provincie, aceea?i situa?ie. Daniel P., proprietarul unei firme de distribu?ie din Gala?i, caut? „asistent? personal? ?i partener?”. Nu e vorba de dou? joburi, ci de unul „2 în 1”. Oferta e sl?bu?? – salariu minim pe economie – de?i se adaug? cazare în vil?, ma?in? de serviciu ?i alte beneficii. La telefon, afaceristul se d? om serios, de?i cerin?ele par dintr- un anun? matrimonial. „Domni?oar? sau doamn? absolut f?r? obliga?ii, aspect pl?cut, permisiv?, maleabil?, gospodin? (…) supus?, deosebit?, de preferin?? din alt? localitate”.
Sub anun? apare o poz? din biroul firmei, unde atrage aten?ia un poster cu femei goale ?i o candel?. Contactat pentru mai multe detalii, Daniel „traduce” anun?ul. „Caut o persoan? pentru facturare, avizare etc. Preferabil f?r? obliga?ii, pentru c? e necesar? cazarea în sediu. Cineva cu care pot s? m? în?eleg, s? asculte, s? fac? ceea ce trebuie f?cut pentru firm?. Nu vorbim aici avioane”, detaliaz? angajatorul, în?elegând re?inerile.
La limita prostitu?iei
Sunt ?i situa?ii când în spatele anun?urilor pentru un post de secretar? se ascund b?rba?i care caut? exclusiv companie. C?t?lin G, din Bra?ov, are o afacere în domeniul construc?iilor, îns? nu de o persoan? care s?-l ajute în firm? are nevoie, ci de una care s?-i umple momentele de singur?tate. „Trebuie s? detaliez fa?? de ce am scris în anun?. În principiu, caut o fat? dr?gu??, cu bun-sim?, care dore?te s?-mi ?in? companie part-time. S? mergem în excursii, s? st?m de vorb?, s? vizion?m un film, s? î?i fac un masaj de relaxare ?i s? îmi faci ?i tu dac? vrei”, explic? „pe larg” C?t?lin.
B?rbatul are 41 de ani ?i, de când a divor?at, nu a reu?it s? se mai implice într-o rela?ie serioas?. Pentru c? simte c? este în pragul unei drepresii, s-a hot?rât s? pl?teasc? pur ?i simplu pentru companie. „M-am gândit la întâlniri de circa patru ore, pl?tite cu un 50 de lei. Po?i s? vii de 20 de ori pe lun? sau de câte ori vrei tu…”. La un asemenea „program”, se ajunge lejer la un câ?tig de peste 1.000 de lei.  
1.500 de lei este amenda minim? pentru ?efii care î?i h?r?uiesc sexual angaja?ii. Pute?i face reclama?ii la Inspec?ia Muncii
Femeile se tem s?-?i reclame ?efii
În toate aceste situa?ii avem de-a face cu h?r?uire sexual?. Potrivit unui studiu al organiza?iei „The Gallup” România, o persoan? poate fi h?r?uit? atât în procesul de c?utare a unui loc de munc?, cât ?i dup? angajare: „În primul caz, angajatorul poate solicita favoruri sexuale în schimbul acord?rii unui post, iar în al doilea, men?inerea slujbei poate fi condi?ionat? de acordarea unor favoruri.
În final, indiferent de modul în care o femeie r?spunde, va fi dezavantajat?”, arat? studiul. Tocmai din acest motiv, niciuna nu a sesizat astfel de situa?ii la Inspec?ia Muncii. „La nivelul institu?iei noastre, nu au fost înregistrate sesiz?ri privind h?r?uirea sexual? la angajare sau la locul de munc?.
Discriminarea pe criteriul de sex este incriminat? în art. 11 din Legea nr. 202/2002”, ne-a comunicat Gabriela Radu, inspector de stat adjunct în cadrul Inspec?iei Muncii.

Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: