Modernizatorul nr. 1 al prozei bănățene post-Ioan Slavici – toți prozatorii bănățeni de după, de la Daniel Vighi și Viorel Marineasa la Gabriel Marineasa și Radu Pavel Gheo îi sunt, într-un fel sau altul, debitori – a fost și unul dintre prozatorii de vârf ai literaturii noatre postbelice – apreciază criticul literar Paul Cernat.

Romane, scenarii de film, eseuri

„Lumea de periferie post-habsburgică a Banatului, cu comunitarismul său interetnic și tradițiile sale, e prinsă cu finețe și complexitate hipermodernă (cu ecouri inclusiv dinspre Nouveau Roman) în romane (Dejunul pe iarbă, Țara îndepărtată, Femeie, iată fiul tău, Lunga călătorie a prizonierului, Pasărea și umbra etc.), scenarii de film și proze scurte (Valsuri nobile și sentimentale, Noaptea inocenților ș.a.). Sorin Titel a fost și un eseist în marginea literaturilor străine (Hermnan Melville. Fascinația mării, În căutarea lui Cehov ș.a.)” – mai menționează Paul Cernat în crochiul închinat scriitorului.

În încheiere: „Sorin Titel a fost redactor la România literară în ultima parte a vieții; ulterior s-a discutat (cancanier și neproductiv) despre unele laturi „tulburi” ale existenței sale prematur încheiate. O biografie subiectivă i-a dedicat, după 1990, tatăl său, Iosif Titel. Potențialul său, inclusiv internațional, n-a fost suficient valorificat, deși în ultimii ani s-au făcut eforturi pentru readucerea sa în atenție”.