De asemenea, asociația atrage atenția că s-a încălcat regula elementară de respectat de către un parlament, cea a ierarhiei actelor normative, care interzice amendarea sau modificare unei legi organice printr-o lege ordinară. AMP cere autorităților să-i dea posibilitatea să-și exprime poziția, spunând că ceea ce s-a întâmplat la Senat este o „injustiție”.

COMUNICATUL integral al Asociației Magistraților Pensionari:

Ca urmare a rezultatului votului din Plenul Senatului din data de 19 septembrie 2019 privind inițiativa legislativă nr. 489/2019 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și care instituie un regim de taxare diferențiat aplicat categoriilor de pensii, incluzând și pensia de serviciu a judecătorilor și procurorilor, Colegiul Director al asociației, analizând conținutul inițiativei legislative așa cum a fost ea votată, consideră necesar a supune atenției autorităților cu atribuții în acest domeniu, dar și opiniei publice, în general, următoarele aspecte:

1.Este regretabil modul în care se sfidează elementara regulă de a fi invitate la discuțiile comisiilor parlamentare, reprezentanții autorităților vizate de aceste modificări, în cazul nostru Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv ale asociațiilor profesionale din sistemul de justiție, respectiv al magistraților pensionari, inițiatorul proiectului de lege evitând, a doua oară, o înfruntare deschisă( promisă în public, dar încălcându-și promisiunea prin  încercarea de adoptare a Ordonanței de Guvern având același obiect, fără o discuție prealabilă purtată la sediul CSM!);

2.Este regretabil modul în care se încalcă cea mai elementară regulă de respectat de către un parlament, cea a ierarhiei actelor normative, care interzic amendarea sau modificarea unei legi organice printr-o lege ordinară. În condițiile în care art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor-lege organică- instituie o regulă precisă în ce privește cuantumul pensiei de serviciu, stabilind o proporționalitate de 80% din indemnizația judecătorului și procurorului, orice modificare a acestui raport, prin micșorarea sumei cuvenite cu titlu de pensie, inclusiv prin taxarea ei cu un alt mod de impozitare, modifică acest cuantum fixat prin lege organică, respectiv raportul de 80% din indemnizație, ceea ce constituie o modificare implicită a acestui text de lege, care nu se poate realiza printr-o lege ordinară, așa cum a fost calificată inițiativa legislativă susprecizată, votată de către Senatul României.

3.Rugăm autoritățile și instituțiile vizate să ne acorde posibilitatea de a ne exprima poziția privind așa-zisa „ justiție socială ”, declamată ca scop al modificării propuse privind dispozițiile Codului fiscal, pentru a susține cu argumente și dovezi neîndoielnice, că această „ justiție ” este de fapt, o injustiție.