Editura Evenimentul si Capital

Iată ce memoriu a primit Guvernul de la Bucureşti, după a preluat preşedinţia Consiliului UE. Românii din Ucraina solicită recunoaşterea statutului de “popor autohton”, pentru a-şi proteja dreptul la propria identitate

Autor: | | 0 Comentarii | 437 Vizualizari

Uniunea Interregională “Comunitatea Românească din Ucraina” a transmis Guvernului de la Bucureşti un amplu memoriu cu ocazia preluării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.

În primul rând, România este felicitată pentru statutul pe care îl va avea în următoarele şase luni, în cadrul UE.

În al doilea rând, se solicită Guvernului de la Bucureşti ca, din postura în care se va afla, să facă demersuri pentru respectarea drepturilor românilor din Ucraina.

În acest sens, românii din Ucraina vor să obţină, şi să le fie recunoscut, statutul de popor autohton, ca unică soluţie pentru protejarea identităţii lor.

“Excelențele Voastre, în numele Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”, vă transmitem cele mai sincere felicitări cu ocazia preluării de către România pentru prima dată a Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Vă dorim îndeplinirea tuturor sarcinilor pe care Destinul și Bunul Dumnezeu le-a adus în fața Dumneavoastră!

În speranța că pe parcursul acestei prestigioase și importante misiuni istorice pentru întreg Neamul Românesc problemele Românilor din Ucraina vor fi din nou abordate, dar și soluționate la nivelul respectiv, prin Memoriul anexat readucem la cunoștința Domniilor Voastre cerințele vitale ale Comunității Românești din Ucraina, care în condițiile actuale sunt foarte necesare pentru menținerea identității noastre etno-culturale și supraviețuirea noastră ca Neam și care în permanență sunt abordate de către reprezentanții noștri”, se arată în memoriul adresat tuturor factorilor de decizie ai statului român, preşedintelui, şefilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, arată în acest sens www.bucpress.ro, portal de limba română din Ucraina.

În esenţă, se solicită recunoaşterea românilor din Ucraina ca “popor autohton”, considerându-se că acest statul reprezintă unica soluţie pentru ca identitatea lor să fie protejată.

Vă prezentăm în continuare amplul memoriu al românilor din Ucraina, adresat autorităţilor de la Bucureşti, în care se arată, în primul rând, situaţia actuală a conaţionalilor noştri din ţara vecină, cât şi năzuinţele pe care aceştia le au.

MEMORIU

privind Doleanțele Vitale ale Comunității Românești din Ucraina, în condițiile actuale

- Ținând cont de realitatea schimbărilor recente de pe continentul european, deținerea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, dinamica situației geopolitice mondiale și conjunctura politică actuală din Ucraina;

- Aspirând la scopul strategic de a contribui nemijlocit la realizarea în Ucraina a celor mai înalte standarde europene și internaționale privind garantarea, respectarea și asigurarea drepturiloromului și persoanelor aparținând minorităților lingvistice, naționale sau etnice și transpunerea lor în practică;

- Conștientizând faptul, că în condițiile politice actuale un drept nerevendicat nu se mai consideră o încălcare a drepturilor;

- Constatând înregistrarea atât la nivel legislativ central, cât și la nivel local a unei dinamici foarte îngrijorătoare de îngustare a formelor și volumului drepturilor noastre etno-culturale firești, deja dobândite pe cale politică în perioadele anterioare cu participarea reprezentanților noștri legitimi și oglindite în obligațiunile internaționale, prevederile Constituției și legislația Ucrainei;

- Luând ca bază Constituția Ucrainei, Declarația drepturilor naționalităților din Ucraina, Tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare între Ucraina și România, principiile general-acceptate ale dreptului european și internațional, Declarația Universală a drepturilor omului, Declaraţia Adunării generale a ONU asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase şi lingvistice (Rezoluţia 47/135), Convenția Europeană a protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Recomandarea 1201 (1993) a adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la protocolul adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, referitoare la drepturile minorităţilor naţionale, Convenția-cadru a Consiliului Europei privind protecția minorităților naționale, Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare și alte documente în domeniul apărării drepturilor omului și minorităților naționale, precum și a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice;

- Sistematizând cerințele esențiale ale Comunității Românești din Ucraina, reflectate de nenumărate ori în diferite hotărâri, adresări și memorii, adoptate și reconfirmate în cadrul multiplelor congrese, conferințe și întruniri ale ONG-urilor românești din Ucraina, abordate permanent în cadrul numeroaselor mese rotunde și întruniri de diferite nivele – regional, național și internațional;

- Realizând decizia Secretariatului executiv al Uniunii Interregionale ”Comunitatea Românească din Ucraina”, Centrul Bucovinean Independent de Cercetări Actuale de pe lângă Uniunea Societăților Românești ”Pentru Integrare Europeană” propune atenției Dumneavoastră cele mai importante Doleanțe ale Comunității Românești din Ucraina în condițiile actuale.

Situația românilor din Ucraina – punctaj actual și de perspectivă:

1. Românilor din Ucraina – statut juridic de Populație Autohtonă.

Scopul strategic - recunoașterea românilor din Ucraina ca popor autohton.

În conjunctura actuală doar acest statut juridic ar permite asigurarea drepturilor etno-culturale și lingvistice ale românilor la nivelul drepturilor cetățenilor de etnie ucraineană.

Scopul tactic - recunoașterea (la prima etapă) pentru românii din Ucraina în locurile conviețuirii tradiționale a statutului de ”minoritate națională băștinașă”. Art.11 al Constituției Ucrainei presupune existența în Ucraina și a altor popoare și minorități naționale băștinașe, cuvântul ”băștinașe” fiind comun, referindu-se atât la noțiunea de ”popoare”, cât la cea de ”minorități naționale”, asigurându-le tuturor dezvoltarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase. Acest statut, în condițiile îngustării volumului drepturilor existente, ar garanta dreptul la instruire în limba maternă la nivelul claselor cu predarea obiectelor în limba română, cel puțin, la nivelul asigurat la momentul ”revoluției din 2013” și existent până la adoptarea noii legi ”Cu privire la învățământ” (2017).

Pentru documentare suplimentară a se vedea: Ion Popescu, Drepturile constituționale – drepturile și libertățile noastre naționale oglindite în legea fundamentală a Ucrainei, în ”Materialele celui de al II-lea Congres al Intelectualității Românești din Regiunea Cernăuți, 28 mai 2000 (Raportul de bază), Cernăuți, 2001, p. 27-32.

Notă: Deja s-a obţinut înregistrarea unui document oficial, în care se recunoaşte autohtonia românilor din Ucraina - în Statutul Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina” înregistrat la 25 martie 2005 este prevăzut că „în Comunitate pot intra persoane aparţinând populaţiei româneşti şi românofone din Ucraina, inclusiv persoane care se consideră români sau moldoveni şi persoane de altă naţionalitate, care recunosc limba română ca limbă maternă, şi toate celelalte persoane care recunosc statutul şi care, bazându-se pe tradiţiile multiseculare ale populaţiei româneşti autohtone din Ucraina, contribuie la protecţia drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, inclusiv drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din Ucraina”.

2. Aplicarea față de romanii din Ucraina atât a principiului reciprocității – garantând aceleași drepturi, libertăți și fonduri de care se bucură ucrainenii din România, cât și a principiului constituțional al inviolabilității drepturilor deja dobândite (garantat prin art. 22, p.3 al Constituței Ucrainei).

3. Susținerea Ucrainei în procesul de integrare europeană prin încurajarea semnării, ratificării și implimentării Convențiilor, Cartelor, protocoalelor, acordurilor bi- și multilaterale în domeniul drepturilor omului, popoarelor și minorităților tradiționale băștinașe, colaborării transfrontaliere, liberii circulații a oamenilor, informațiilor, serviciilor, mărfurilor și capitalelor.

Efectuarea obiectivă și efectivă a monitorizării îndeplinrii obligațiunilor internaționale ale Ucrainei pentru a crea condițiile necesare pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

În Comisia Mixtă româno-ucraineană privind respectarea și asigurarea drepturilor minorității ucrainene în România și minorității românești în Ucraina să fie acceptate și incluse persoanele desemnate de însăși Comunitatea românească din Ucraina (problema își menține actualitatea deoarece în partea ucraineană a comisiei respective la ultimele întruniri din 2017 și 2018 din partea românilor din Ucraina au fost incluse persoane, care nu au fost discutate în cadrul comunității și care nici înainte de întruniri, nici după nu au raportat ce probleme au fost abordate din partea comunității românești din Ucraina, în același timp, candidaturile înaintate oficial în această comisie cu mandatul celui de al II-lea Congres al Uniunii Interregionale ”Comunitatea Romanească din Ucraina” (2010) au fost ignorate, deși persoanele propuse aveau pregătirea necesară și experiența de activitate în cadrul acestei comisii).

Desemnarea reprezentanților din cadrul deputaților români din Parlamentul European, Senatul și Camera Deputaților din România care să răspundă direct de monitorizarea situației, de semnalizarea problemelor și susținerea la nivel legislativ a inițiativelor românilor care locuiesc compact în regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odesa (câte unul de la fiecare instituție pentru fiecare zonă);

Crearea de fonduri speciale (pentru deplasări - transport, cazare, diurnă etc.) destinate participării reprezentanților comunității românești din Ucraina la forumurile UE, CE, OSCE, ONU, în cadrul cărora se abordează și problemele privind respectarea drepturilor românilor și populației românofone din Ucraina;

4. Recunoașterea necondiționată a statutului oficial de limbă regională a Limbii Române în toate zonele, localitățile și unitățile administrativ-teritoriale din Ucraina în limita cărora populația românofonă depășește cota de 10%, asigurând funcționarea ei în sfera administrativă, social-economică, culturală, educațională și a învățământului de toate gradele. Asigurarea studierii limbii materne ca obiect obligatoriu in toate instituțiile preșcolare și școlile cu predare în limba de stat de toate nivelurile din localitățile în care populația românofonă depășește 10% din populație.

Folosirea a oricărui prilej pentru a sesiza organele centrale din Ucraina (Președinte, Parlament, Guvern) de a interveni la Curtea Constituțională a Ucrainei pentru urgentarea examinării art.7 a ”legii învățământului”, legislației privind funcționarea limbilor și drepturile minorităților naționale din Ucraina referitor la concordanța lor cu prevederile Constituției, precum și corespunderea acestora angajamentelor internaționale ale Ucrainei.

5. Menținerea și lărgirea rețelei de instituții școlare și preșcolare cu instruire în limba maternă în regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odesa, unde populația românofonă locuiește compact și tradițional, asigurând, în paralel, și studierea aprofundată în școlile cu predare în limba română a limbii ucrainene de stat pentru a facilita integrarea efectivă în societatatea ucraineană, păstrând și conștiința etno-națională de apartenență la Neamul Românesc.

Atenționarea reprezentanților puterii de stat și mai ales a administrațiilor regionale și locale din Ucraina privind nepermiterea presiunilor asupra părinților, profesorilor și elevilor de a accepta micșorarea orelor și cotelor de predare a materiilor în limba română sau de a abandona instruirea în limba maternă (lucru interzis direct prin articolele 22 și 24 ale Constituței Ucrainei).

Fiul lui Dancila a dat BAC-ul la Grup Scolar Videle! Ce nota a putut sa ia...

Pagina 1 din 2Stirile zilei

Alte articole din categoria: Politica

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI