23 februarie

 

Horoscop Dacă v-aţi născut pe 23 februarie poate aveţi ceva în comun cu : Meyer Amschel Rothschild, Casimir Malevici, Alan MacLeod Cormack, Peter Fonda, Samuel Pepys, Erich Kastner, Matei Corvin, Gheorghe Brandabur – personalităţi născute pe 23 februarie.

 

Horoscop Nimic în "kalendar" lumea se pregăteşte, sau ar trebui, pentru Dragobetele de mâine, iar în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Policarp din Smirna şi Gorgonia.

 

Horoscop Astăzi, o foartă scurtă istorie a astrologiei. Perioada antică. Prea mult mi-aţi cerut să vă învăţ astrologie, iată, o sa vedeţi că nu este aşa de uşor!

 

Într-un trecut îndepărtat, omul a realizat că este legătura necesară dintre Cer şi Pămînt, mai mult, că prin el Cerul poate acţiona asupra Pămîntului. Așa a spus Aristotel. Astfel, într-o epocă pe care istoricii nu reuşesc să o dateze, a apărut un sistem de idei rezultat din inspiraţia Divină şi observaţia reală a mişcării astrelor, a creşterii plantelor şi a diversităţii oamenilor, a succesiunii anotimpurilor. Acest sistem şi-a creat o tehnologie specifică prin care se unesc forţa vitală, observaţia naturii şi legile matematicii, fiind maniera de gîndire cea mai răspîndită în timp şi spaţiu, pe atunci.

 

Horoscop Din această ”placentă alma mater” s-au edificat religiile, ştiinţele, filosofiile, sistemele morale şi metafizice, fiind, poate, cel mai important factor de civilizaţie. Cel mai aproape de modul primordial de gîndire se situează astrologia, care a apărut prin realizarea de către om a unităţii dintre viaţa corpurilor cereşti şi viaţa organismelor terestre, transmiterea legilor impersonale a periodicităţii ciclurilor astronomice, ritmurilor regnului vegetal și animal, a biosferei într-o concepţie unitară, generală, a naturii.

 

Horoscop Documentele, dacă se pot numi aşa, de fapt tăbliţele de lut ars inscripţionate în cuneiforme atestă interesul regilor din Mesopotamia (sumerieni, caldeeni, akkadieni, asirieni şi babilonieni) pentru previziunile astrologice, încă de acum 6 000 de ani. În acea epocă fiecare oraş-cetate din Mesopotamia avea propriul său templu-observator în formă de turn, sau de piramidă în trepte, ale cărui unghiuri erau orientate după cele patru puncte cardinale; aceste zigurate, replică a unor centre de energie, adevărate antene de captare, cum spunea Gurdjieff, purtau pe platforma superioară un sanctuar dedicat divinităţii prin care se obţinea legătura dintre Macro şi Microcosmos. Preoții observau conjunctura cerească, Soarele, Luna, stelele care nu clipeau și mergeau pe aceiași cale regală ca și Soarele, cele cinci planete vizibile, ”ochii zeilor”, făceau interpretările bazate pe experiența trecută, a producerii unor conjuncturi cerești similare și comunicau regelui rezultatele.

 

Mai multe tăblițe de lut ars, cu cuneiforme, arată că astrologia a fost adusă în Mesopotamia, în Sumer, de către “zei” care erau înalţi, aveau ochii albaştri, pielea întunecată (sau arsă de soare) şi erau înarmaţi cu fulgere! Tot aceşti zei au adus calul, cîinele şi carul (roata), dar şi alte ştiinţe: matematica, medicina, arhitectura, chimia etc. Motivul este preluat de evrei şi apare în scrierile lor sfinte, astrologia şi celelate ştiinţele fiind aduse pe Pământ de către îngerii căzuţi. Fiind, deci, de origine divină.

Ziguratele au fost construite în amintirea Muntelui Sacru al acestor zei (străini). Urmaşii lor au fost Regii Magi.

 

Horoscop Tăblițele sumeriene ne amintesc de legendele continentelor pierdute: Atlantida, Lemuria, Godwana, Mu. Erau zeii veniţi în Mesopotamia (ca şi în alte locuri de pe Pămînt) supravieţuitorii unei civilizaţii înfloritoare “distruse într-o singură noapte?”. Erau extratereştri, sau călători în timp? Tot ceea ce se ştie este că toate darurile aduse de zei “funcţionau”. Hai să facem convenția că erau zei, ce atâta curiozitate mâțească…

 

Horoscop Astrologia caldeeană părea, în acele zile îndepărtate, că se bazează pe o teorie ştiinţifică şi o matematică dezvoltată, fondate pe observaţii metodice. Ca produs secundar a apărut astronomia, vezi Vojtech Zamarovský, ”La început a fost Sumerul”, pagina 158. Deja se poate vorbi de o astronomie de poziţie şi în mod particular de o astronomie a mişcărilor unghiulare. Istoricii astrologiei spun că astrologia la sumerieni era foarte complexă. De atunci s-au pierdut multe. Cunoştiinţele au degenerat, nu se mai ştie cum şi de ce.

 

Horoscop Previziunile astrologice se refereau la soarta regelui şi a statului, la stabilirea unui calendar agricol şi a ceremoniilor religioase. În general, toate actele importante ale vieţii publice erau subordonate interpretărilor astrale. Pe atunci astrologia era prima religie şi cea mai avansată ştiinţă.

Prima dovadă materială a unei previziuni astrologice realizate este o tabletă akkadiană din lut ars în perfectă stare de conservare, pe care se putea citi direcţia posibilă de dezvoltare a evenimentelor, în legătură cu o eclipsă de lună:

 

Regele Akkadului moare, dar supuşii scapă.

Puterea (strălucirea) regelui Akkadului scade, supuşii prosperă”.

 

Previziunea se realizează la 11 mai (calendar iulian) 2 259 înainte de Hristos, cînd moare subit, în timpul eclipsei de lună, regele Naram-Sin, nepotul marelui Sargon, fondatorul Imperiului Akkadian.

 

Tot din perioada aceea avem şi numele primului astrolog atestat documentar: “Irassitu, servitorul regelui”, care semna următoarele:

 

Cînd Jupiter stă în faţa lui Marte, oameni vor pieri, sau o mare armată va dispărea.

Cînd Marte se apropie de Jupiter vor fi mari distrugeri în ţară.

Cînd Marte se apropie de Jupiter, regele din Archat va muri şi recolta va fi îmbelşugată.

Pe patrusprezece ale lunii o eclipsă va avea loc, ceea ce este rău pentru Elam şi Aharon, dar norocoasă pentru rege, stăpînul meu, îţi spun că va fi o eclipsă”.

 

Cam în aceeaşi perioadă în China, la fel ca în Caldeea, astrologia, astronomia şi religia făceau parte din acelaşi tot unitar. Preoţii taoişti au fost în mod particular atraşi de astrologie. Din nefericire evenimentele din perioada 4 000-3 000 înainte de Hristos ne-au parvenit doar din documentele relativ tîrzii, din primii ani ai erei creştine, din timpul dinastiilor Han şi Tang. Astfel se pomeneşte de legenda fraţilor Shi şi Sho care, acum circa 6 000 ani, primesc din partea miticului împărat Yao sarcina să observe cerul şi să întocmească un calendar. Astrologul era o persoană importantă, un funcţionar imperial, (Shi) în China.

 

Horoscopo Cu toate că faţă de egipteni şi mai ales faţă de greci, chinezii nu foloseau geometria deductivă, analitică, geometria (o metodă utilă în astrologie), totuşi matematica pe care o practicau le-a permis dezvoltarea unei astrologii originale. Două trăsături diferenţiază astrologia chineză faţă de cea caldeeană. Dacă în general lumile antice împărţeau Universul în patru elemente: Pămînt, Aer, Foc şi Apă, chinezii au subîmpărţit elementul Pămînt în Metal şi Lemn. Pare să fi fost singura civilizaţie umană care a considerat Lemnul ca o valoare permanentă în alcătuirea lumii. Altă particularitate a gîndirii astrologice chinezeşti este conceperea Zodiacului ca un ciclu de doisprezece ani şi numirea celor doisprezece numai cu nume de animale. Am pomenit altădată legenda cu Budha şi cele douăsprezece animale şi cei doisprezece înţelepţi ai Chinei.

 

Horoscop Chinezii foloseau în prognoză şi cometele pe care le considerau ca desprinse din cele şapte planete şi deci similare naturii planetei respective. Petele solare erau înregistrate cu minuţiozitatea caracteristică rasei, în relaţie cu prognozele asupra recoltelor.

Chinezii au observat şi folosit şi stelele fixe, dar şi constelaţiile, cărora le-au dat nume neobişnuite ca: Soarele Concubinei Imperiale, Carul Fantomă, Prinţul Imperial, Pivotul Cerului, Fata care ţese etc.

 

Horoscop Probabil că tot în acea epocă îndepărtată s-a constituit şi astrologia indiană. Din nefericire, nu avem nici o atestare documentară, decît unele aluzii metaforice în sanskrită, în Rig-Veda. Gîndirea astrologică indiană este deosebit de complicată şi nu ţine seama de unele realităţi ale mecanicii cereşti şi confundă zodiile cu constelaţiile. În setul de prognoze pe care îl fac indienii, sînt influenţaţi de convenţii religioase şi superstiţii. Cu toate acestea, în prezent astrologia joacă un rol important în viaţa zilnică a indienilor. Dacă astrologia indiană s-a localizat cu predilecţie în continentul-peninsulă, dar, iată, acum bântuie şi în România, un loc unde nu are ce căuta, iar cea chinezească s-a răspîndit foarte lent, numai în Orientul Îndepărtat, cu totul altfel s-a dezvoltat cea caldeeană.

 

Din Mesopotamia următorul popas îl facem în Egipt.

 

Horoscop Este evident că vechii egipteni cunoşteau cîte ceva despre astrologie încă din a douăsprezecea dinastie (circa 2 000 înaintea lui Hristos). Este recunoscută reputaţia lor de a fi magicieni şi folosirea “ştiinţelor secrete”. Totuşi, şi aici trebuie să risipim o confuzie ce se întîlneşte destul de des, nu ei “au inventat” astrologia! Concepţia lor despre Univers era foarte puternic influenţată de religie. Unele documente care ne-au parvenit din Egipt, nu aveau decît un scop: să determine o oră, un interval de timp în care trebuia săvîrşită o ceremonie religioasă. Această obsesie a timpului care se scurge, a orientării precise, a necesităţii săvîrşirii ritualului la momentul cuvenit, i-a condus pe egipteni la concepţia că fiecare zi se află sub influenţa unui anumit eveniment religios, care se produsese cîndva, în aceeaşi zi a calendarului, în epoci mitologice. Papirusuri întregi sînt consacrate precizării zilelor faste şi nefaste (după cum evenimentul respectiv era fericit sau nefericit), fiecare zi a anului fiind prevăzută cu trei prescripţii corespunzătoare celor trei diviziuni egale ale zilei.

 

Horoscop Unul dintre cei mai importanţi faraoni ai Egiptului, Ramses al II-lea (1292-1225 î.Hr.) a fixat semnele cardinale: Berbecul, Balanţa, Cancerul şi Capricornul, ţinînd cont că reperul ceresc cel mai important pentru egipteni, Sirius, (a cărei apariţie la orizont prevestea marile inundaţii ale Nilului) se afla la circa douăsprezece grade în Cancer, Rac.

 

O perioadă deosebit de înfloritoare pentru astrologie a fost cea Ptolemaică – o fericită alianţă între civilizaţiile Egiptului şi Greciei. Din această perioadă provine faimosul Zodiac al Templului lui Hathor de la Denderah (probabil din primul secol). Pe tavanul templului sînt figurate două zodiace, unul într-altul, totul sprijinindu-se pe patru grupuri de siluete feminine şi bărbaţi cu cap de şoim (Hathor şi Horus?). Aceste două zodiace simbolizează, precesia echinocţiurilor; un ciclu complet al punctului echinocţiului vernal se face în circa 26 000 ani tereştri, în care perioadă respectivul punct parcurge toate zodiile. În prezent, la începutul secolului XXI, echinocţiul vernal trece din zodia Peştilor în cea a Vărsătorului.

 

Horoscop Înainte de epoca Ptolemaică, grecii au fost iniţiaţi în astrologie de un caldeean, un anume Berosus, preot al lui Baal, care s-a stabilit în anul 280 înainte de Hristos, în insula grecească Cos şi a fondat o adevărată şcoală, care-i pregătea pe astrologi. Acolo s-au alcătuit și primele astrolabe, unul dintre ele găsit, în mare, la începutul secolului XX lângă insula greceasă Antikythera. În următoarea sută de ani, după Berosus, grecii asimilează gîndirea caldeeană şi o convertesc conform tradiţiilor lor, rezultînd un sistem complex. Şi schimbă denumirea unor zodii. Tot grecii sînt responsabili de popularizarea sistemului de diagnoză nativă, care era accesibilă numai regilor: horoscopul bazat pe momentul exact al naşterii. Mai mulţi filosofi şi oameni de seamă greci au studiat şi practicat astrologia. Printre aceştia îi putem număra pe Anaxagora, învăţătorul lui Platon, Xeno – fondatorul şcolii stoicilor şi Aristotel.

 

Teoria şi practica astrologică se cristalizează în mod fericit într-o lucrare în patru volume – Tetrabiblos, lucrare datorată învăţatului Claudius Ptolemeu. Savantul din Alexandria a reuşit ca între anii 150-180, printr-un efort uriaş, să strîngă şi să sistematizeze cunoştinţele timpului său în domeniul astrologiei/astronomiei. Fiecare regiune cunoscută a lumii, fiecare eventualitate în viaţa omului, au fost examinate de Ptolemeu şi explicate prin influenţele astrelor şi ale semnelor zodiacale. Tetrabiblos a fost şi este, fără îndoială, baza teoriei și practicii astrologice.

 

Grecii au contribuit la raţionalizarea planetelor, caselor şi semnelor zodiacului şi la stabilirea funcţiunilor lor. Sistemul întocmit de ei nu s-a schimbat esenţial pînă în ziua de azi.

 

Am reamintit toate aceste pentru că unii dintre domniile voastre ați avut amabilitatea să-mi trimiteți capturi video și citate cu invențiile nefericiților de la tv, pentru care astrologia s-a născut în secolul XIX, iar în România se practică numai după lovitura de stat. Am mai scris, primul astrolog de aici a fost Zamolxe! Repet, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, astrologia nu trebuie inventată, ci învăţată! Şi aceasta mereu, nu numai până mâine, chiar dacă avem șansa că este o altă zi, ştiu eu de ce!

 

NOTA  Vă invit să vă lămuriți asupra unui subiect fierbinte. Citiți marți, 27 februarie, de la ora 09:00 pe EvZ Special – CONEXIUNI, articolul meu ”Epidemii, pandemii, obligativitatea vaccinurilor și profiturile Big Pharma”. Pregătesc subiectul de mult timp, am obținut mărturii esențiale ale unor oficiali de vârf de peste ocean și din țară, cred că articolul poate face puțină lumină în întunericul în care sunteți ținuți cu bună știință, se spune că adevărul vă eliberează!

                                             

 

 

 

 

                                                           ⃰    ⃰    ⃰

 

 

horoscop

 

BERBEC  Sănătatea este bună, dar atenţie la durerile de cap. Durerile de cap pot fi şi de dinţi, cu siguranţă, sau poate fi şi o sinuzită rebelă. Atenţie la pierderea de energie, la oboseala cronică. Banii sunt bine aspectaţi, evită, însă, cheltuielile un pic cam utopice şi exagerate. Mănâncă mai multe alimente strict naturale, vitamine şi fructe proaspete, mere şi citrice. Organismul tau are nevoie de cruţare şi de refacere. Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate excelente. Pe seară, cu prietenii, eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

 

horoscop

 

TAUR   Astăzi este ziua noutăţilor.  Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi, poate noi simţăminte şi sentimente. Adică este una dintre acele zile în care poţi să rişti fără să fie neapărată nevoie.  Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi.

 

horoscop

 

GEMENI  Zi favorabilă schimbărilor, călătoriilor, deciziilor cu aspect financiar. Toate aspectele sunt favorabile, chiar cele care ţin strict de proiectele tale personale, adică de iluziile pe care ţi le faci. Ai timp, in sfârşit, să stai de vorba îndelung cu prieteni pe care nu i-ai vazut de mult şi pentru care eşti gata să pui masa.  Poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco, însă nu te aventura să pleci la mare distanţă, drumurile sunt în continuare nesigure. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indică o indiscreţie sau chiar o trădare. Trădare să fie, da’ să ştim şi noi!

 

horoscop 

 

RAC  Trebuie să-ţi urmezi visul! Din nou o zi favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu realizezi că stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale. Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc poate o să ajungi unde iti doresti. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci !

 

horoscop

 

LEU  Încă o zi cu vise frumoase şi colorate. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Pe total o zi activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Lucrarile s-au aglomerat din nou, ai mult de munca si niciun chef. La prânz poate este bine să-ţi îndulceşti viaţa aşa că oferă-ţi o prăjitura şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti pe seară la un film şi la un suc in oraş, doar este vineri. Pana la urma în urma efortului facut o sa pici pe seară ca o pisică leşinată, în loc să fi un leu-paraleu. Dar, poți să visezi frumos şi colorat.

 

horoscop

 

FECIOARĂ  Relaţii bune cu semnele de aer şi apă. Dimineaţa zilei de 23 februarie este foarte dinamică, perioadă  în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei noi. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Daca te pufneşte râsul, e de bine ! Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios. Mai bine du-te la cumparaturi în supermarket, sau la o cafea cu prietenele, programul standard de vineri seara.

 

BALANŢĂ  Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă. Zodia guvernată de Venus, Balanţa, are astăzi o zi bună pentru promovarea cu succes a intereselor personale. Noi idei par să se contureze. Realitatea de azi este cam vulgara, oamenii cam rudimentari, aşa că trebuie sa dai dovada de exigenţă în alegerea celor din jurul tău, mai ales cu cine ieşi în oraş în seara asta. Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă.

 

horoscop

 

SCORPION  Foloseşte un intermediar. Sfârșitul săptămânii de lucru pare să fie liniştit, chiar plictisitor. Poţi folosi această zi de vineri ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. S-ar putea să ai nevoie de ajutor! Daca este vorba de treburi casnice nu te speti, pune-i pe toţi la treaba! Mercur, relativ bine aspectat, te ajută să-ţi focalizezi atenţia către o lista de prioritaţi şi să comunici decent fiecăruia ce are de făcut, ca să nu se mai intre în obişnuita criză de timp. Ca să rezolvi conflictul şi să aplanezi bârfele pe seama ta, trebuie să apelezi la un intermediar neutru, dar bine intenţionat.

 

horoscop

 

SĂGETĂTOR   Atenţie la o posibilă dispută în familie, la serviciu sau cu partenerul de viaţa. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă şi rupe contactul, cum se zice in armata. Adica fuga este indicată, sau cum spun baieţii de baieţi eschiva este cea mai buna lovitura. „Retrage-te astăzi, ca să poţi învinge mâine”, spune generalul Yu, un chinez înţelept de acum trei mii de ani. Uneori te inşeli în privinţa oamenilor, pentru că iţi faci păreri preconcepute.

 

 

CAPRICORN   Nu-ţi lua nici o răspundere. Zi favorabilă discuţiilor, verbului, clarificării unor probleme, cumpărăturilor de mărfuri soldate. Hârtiile semnate astăzi pot fi mai târziu lovite rapid de nulitate, deci nu semna contracte de cablu, donatii pentru nu-ştiu-ce-chestie, convocatorul pentru şedinta de bloc, împrumuturi la bancă, sau Doamne fereşte, vreun contract de căsătorie! Nu mai da sfaturi, mai ales la serviciu, daca nu ţi se cer şi nu mai vorbi atâta numai despre tine. O parte dintre prietenii tăi te gaseşte obositor si incepe sa te ocoleasca!

 

horoscop

 

VĂRSĂTOR  O dimineaţă plină şi cam plictisitoare, până la urmă, în care vorbeşti cu copii şi/sau părinţii la telefon. La serviciu umblă zvonuri şi nu prea aveţi de lucru. Semn rău! O masă de prânz obişnuită, dar ceva mai insufleţită. Urmată de o după amiază monotonă în care te uiţi la televizor şi nu vezi nimic. Nimic notabil, nimic memorabil, nimic important. Una dintre zilele acelea în care te întrebi mai târziu, ce ai făcut, de fapt ?!  Pentru un procent dintre Vărsători ziua poate fi ceva mai interesantă, dacă lasă comoditatea şi se întâlneşte cu prietenii.

 

horoscop

 

PEŞTI  În cursul dimineţii evită disensiunile, mai ales dacă discuţi cu un colectiv de oameni. Nu da ocazia formării unor opinii colective. Mai ales dacă aceste opinii crezi că nu îţi sunt favorabile. Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar incă nu ştii in cine poţi avea incredere. Stelele spun să mai astepti cu confesiunile. Ai asteptat ziua de azi cu nerabdare şi speranta că se vor rezolva o parte dintre problemele tale. Nu ai ce regreta, dar este loc de mai bine! Nu uita că semnul tău zodiacal are nevoie, de certitudini, de repere sigure.

 

horoscop