Horoscop Pe 1 iunie s-au născut: Marlyn Monroe, Brigham Young, Morgan Freeman, Mihail Glinka, Mircea Cărtărescu, Monica Anghel.

Horoscop Astăzi, pe 1 iunie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii: Justin Martirul şi Filosoful, Hariton, Firm şi Valerian.

Horoscop  1 iunie este zi fastă. ”Kalendarul” lung indică, simbolic, ziua Cireşei. Probabil unde toată luna iunie se numeşte „Cireşar”. Armoniosul fruct seamănă, tot simbolic, cu o inimă foarte mică, cu o inimă de copil. Aluzia este evidentă, este doar Ziua Internaţională a copiilor. Protejaţi copiii, cinstiţi bătrânii şi aveţi îngăduinţă cu cei nevolnici! Viaţa este scurtă şi este loc pentru toată lumea. Aşa sună, aproximativ, una dintre Legile Junglei, ale lui Kipling.

Horoscop Nu are importanţă semnificaţia, originea, faptul că în alte părţi, în metropolă, marele licurici, de exemplu, nu se sărbătoreşte acum ziua copiilor. Sărbătoare copiilor de la începutul lui iunie este un lucru bun şi trebuie continuat. Şi iar să nu uit, sfatul meu este să luaţi copiilor jucării şi nu obiecte, sau îmbrăcăminte care, oricum, urmau să fie cumpărate. Nu înşelaţii copiii, sunt mult mai deştepţi decât credeţi! Făceţi-le o surpriză plăcută, nu gesturi formale. Nu uitaţi dulciurile, cu ciocolăţi şi pungi de bomboane. Viața, când o să fie adulți, o să le fie amară, așa ca măcar să-și aducă aminte de dulcea copilărie!

 

Horoscop Dar, am primit noul curier de la Bruxelles și al 21-lea buletin al Comisiei Ue la București, înainte să-l termin de citit pe cel de săptămâna trecută. La prima vedere, mi-au atras atenția:

Horoscop Bugetul UE: 181 de milioane euro pentru a intensifica lupta împotriva fraudei care afectează bugetul UE

„Noul program al UE de combatere a fraudei va aduce o contribuție tangibilă la intensificarea luptei împotriva fraudei și a corupției care sunt în detrimentul bugetului UE. Consolidarea cooperării dintre autoritățile responsabile cu aplicarea legii din statele membre și punerea la dispoziția acestora a unor instrumente de investigare de ultimă generație pot fi factori decisivi în ceea ce privește identificarea fraudatorilor, combaterea contrabandiștilor sau prevenirea corupției în cadrul procedurilor de achiziții publice”, a declarat Günther H. Oettinger, comisarul european pentru buget și resurse umane.

Obiectivele specifice ale programului vor fi triple, astfel cum se indică mai jos:

Noul program va înlocui programul Hercule III, care a avut deja un impact pozitiv asupra luptei împotriva fraudei care afectează bugetul UE la nivel național și local în ultimii ani. Printre exemplele de proiecte de succes se numără finanțarea de echipamente criminalistice digitale, care s-au dovedit esențiale pentru a le permite autorităților vamale franceze să rămână în linia întâi în cadrul operațiunilor vamale ce au vizat contrabanda și frauda în materie de TVA în 2016; finanțarea formării de câini detectivi, care au ajutat autoritățile vamale elene să confiște 250 de milioane de țigări ilicite în 2016; și dezvoltarea unor instrumente informatice avansate, care au permis autorităților responsabile cu aplicarea legii din întreaga Europă să detecteze anomaliile din fluxurile comerciale și să depisteze cazuri grave de fraudă referitoare la importul de produse textile și de încălțăminte în 2017.

Fondurile care urmează să fie puse la dispoziție în cadrul noului program al UE de combatere a fraudei vor finanța proiecte similare, precum și acțiuni de formare și conferințe cu experți care vor favoriza schimbul de informații și cooperarea transnațională. De asemenea, programul va sprijini eforturile comune în materie de investigare ale autorităților vamale din statele membre, având în vedere că astfel de operațiuni comune sunt esențiale pentru dezmembrarea rețelelor infracționale care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier. Se preconizează că programul va aduce o valoare adăugată semnificativă prin completarea și sprijinirea eforturilor naționale de combatere a fraudei și a corupției.

Este esențial să se ajungă la un acord rapid cu privire la bugetul global al UE pe termen lung și la propunerile sale sectoriale pentru a asigura faptul că fondurile UE încep să producă rezultate pe teren cât mai curând posibil.

Întârzieri similare celor întâmpinate la începutul actualei perioade bugetare 2014-2020 ar însemna că echipamente criminalistice și de investigare importante nu ar putea fi achiziționate și că autoritățile responsabile cu aplicarea legii din statele membre ar avea la dispoziție un sprijin mai redus. Acest lucru ar avea un impact negativ asupra luptei împotriva fraudei, în detrimentul contribuabililor din UE.

Ajungerea în anul 2019 la un acord privind următorul buget pe termen lung ar asigura o tranziție fără probleme între actualul buget pe termen lung (2014-2020) și noul buget pe termen lung, precum și previzibilitatea și continuitatea finanțării, în beneficiul tuturor.

Pe lângă activitățile finanțate anterior în cadrul programului Hercule III, noul program al UE de combatere a fraudei va oferi sprijin pentru activitățile operaționale și de investigare, inclusiv prin furnizarea de sisteme informatice securizate, și va facilita raportarea neregulilor de către statele membre și gestionarea riscurilor la nivel național. Programul va fi gestionat și pus în aplicare de către Oficiul European de Luptă Antifraudă, OLAF.

Propunerea de legată de noul program al UE de combatere a fraudei face parte din propunerea Comisiei pentru următorul buget al UE pe termen lung, adoptată de Comisie la 2 mai 2018.

Acțiunea de a proteja interesele financiare ale Uniunii prin intermediul noului program de finanțare consolidat și raționalizat face parte dintr-o abordare mai amplă care urmărește același obiectiv. Următorul buget al UE pe termen lung va fi pus în aplicare în contextul unor modificări semnificative ale cadrului legislativ și instituțional în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii. 

De exemplu, propunerea Comisiei din 23 mai 2018 de modificare a „Regulamentului privind OLAF” (*) vizează asigurarea unei colaborări strânse între OLAF și Parchetul European (EPPO) (**) nou instituit în ceea ce privește detectarea și investigarea fraudei referitoare la interesele financiare ale UE pe întreg teritoriul Uniunii. Alte acțiuni includ punerea în aplicare a Directivei privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal („Directiva PIF”) (***). 

 (*) Regulamentul (UE, Euratom) 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului

(**) Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European.

(***) Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Horoscop Ajutorul de stat acordat drept compensare pentru serviciu public Aeroportului Internațional Bacău, aprobat de Comisia Europeană

Compensația pentru serviciu public, acordată Regiei Autonome Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău pentru operarea aeroportului din această localitate, a fost apreciată de Comisia Europeană  ca fiind în linie cu normele UE privind ajutorul de stat. Aeroportul în cauză este situat în partea de nord-est a României, în apropierea graniței cu Republica Moldova. 

Fondurile publice vor facilita conexiunile în regiune și vor contribui la dezvoltarea acesteia fără a distorsiona în mod nejustificat concurența de pe piața unică. Valoarea compensației publice aprobate se ridică la aproximativ 57 milioane euro, aceasta find acordată pentru un termen de 10 ani.

Comisia a evaluat măsura luată în baza Orientărilor privind ajutorul de stat pentru aeroporturi și companii aeriene din 2014 care permit statelor membre să acorde ajutor sub forma unor compensații aeroporturilor care joacă un rol important în asigurarea conexiunilor la nivel regional, precum și în dezvoltarea economică și socială a zonei pe care o deservesc.

Potrivit constatărilor Comisiei, compensația în cauză oferă condițile pentru furnizarea unui serviciu de interes economic general autentic, deoarece cele mai apropiate aeroporturi se află la mare distanță de fapt, la Iași și Suceava, într-o regiune în care infrastructura rutieră este deficitară și în care nu există trenuri de mare viteză. În plus, aeroportul din Bacău este important pentru mobilitatea locuitorilor săi și a numeroși cetățeni români care lucrează în străinătate și sunt originari din regiune.

Horoscop România aderă la inițiativele UE din domeniul digital

Aceste inițiative de cooperare între statele membre contribuie la crearea unei piețe unice digitale operaționale, astfel :

  • parteneriatul pentru tehnologia de tip ”blockchain” exploatează potențialul de utilizare a acestor tehnologii pentru consolidarea încrederii și securității în mediul on-line;
  • inițiativa privind inteligența artificială vizează creșterea cooperării între statele membre în vederea maximizării investițiilor și avantajelor pe care aceste tehnologii le aduc economiei și societății;
  • radarul inovării încurajează activitatea în domeniu prin intermediul unui nou instrument disponibil on-line.

23 de state membre UE fac deja parte din parteneriatul pentru tehnologia de tip ”blockchain”. De asemenea, 25 de state membre UE s-au alăturat până acum declarației privind cooperarea în domeniul inteligenței artificiale, iar 17 state membre au semnat declarația privind ”Radarul inovării”, luându-și angajamentul de a utiliza acest instrument pentru promovarea excelenței în inovare pe plan național.

Horoscop  Acum vă rog să mă scuzați, dragi lupi, padawani și hobbiți mi-am făcut datoria informându-vă cu lucruri care nu prea apar în presa noastră, așa că acum o să revin la una dintre pasiunile mele, fizica, am primit un studiu destul de voluminos de la CERN despre ”The Standard Model” poate cea mai cuprinzătoare și elegantă teorie modernă. Abia aștept să-l citesc și să fac un rezumat pentru domniile voastre, pentru că, nu-i așa, întotdeauna mâine este o nouă zi!

NOTĂ Deoarece în perioada 5-11 nu sunt disponibil, v-am anunțat că o să apară astfel de perioade, pe 5 iunie o să apară horoscopul pe perioada 6-11 iunie 2018, probabil însoțit de un articol general. Și, după cum știți deja, corespondăm NUMAI prin [email protected].

 

٭              ٭               ٭

 

 

horoscop

 

BERBEC  Este o zi a comunicării. Ești dispus să porţi conversaţii lungi, despre subiecte diverse. Mercur in aspecte şi toane bune te influenţează favorabil si debitul verbal are volum si consistenţă. In toata aceasta dorinţă de afirmare a eului, care se exprimă, nu trebuie să pierzi din vedere să ciuleşti urechile. În cele mai multe cazuri vorbele multe determina destăinuiri şi mai şi…dar, atenţie la discuţiile aprinse cu cineva din anturaj, de la care vrei să obţii ceva important. Până la urmă, de voie, de nevoie, persoana în cauză poate să cedeze, dar nu poți obţine exact ceea ce doreai.

 

horoscop

 

TAUR  Prudența și diplomația trebuie să te caracterizeze astăzi, fiind comportamentul oficial preventiv la serviciu și față de anturaj, în general. Dedică ziua lucrurilor obişnuite, de rutină. Este o perioadă furtunoasă. Cu toate că, până la urmă, se va vedea doar partea de deasupra a gheţarului, ca de obicei în astfel de poveşti.  Emoţional, tu te simţi dornic să te bucuri de deliciile perspectivei, aşa că poţi să stai după orele de program mai mult pe acasă, cu cei pe care îi iubeşti, sau să pleci într-o scurtă (dar scurtă) vizită. Saturn, retrograd, întârzie din nou anumite lucruri, iar răspunsul pe care îl aştepţi se lasă şi el aşteptat… Nimic malefic. O întâlnire neaşteptată. Cineva te bănuieşte dar nu îndrăzneşte să zică nimic. Deocamdată.

 

horoscop

 

GEMENI  O atitudine solidară de genul „toţi o să avem de câştigat” este mai recomandabilă în această zi. Pentru un procent mare dintre nativi, cu siguranţă, este o zi complexă. Profita și găseşte-ţi echilibrul interior și pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Lasă ironiile şi cinismul măcar pentru perioada zilei de astăzi. Nu mai face atâtea mofturi, viaţa este complicată şi fără să o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi. Prietenii te cauta să-ţi împartaşească problemele lor. Nu te grăbi să tragi concluziile care se impun, partenerul tău practica un "joc secund" aşa incât trebuie să vezi în spatele vorbelor şi în umbra celor afişate. 

 

horoscop

 

RAC   La locul de muncă, în timpul dimineţii, horoscopul tău te sfatuiește să ceri sfatul şi sprijinul unui prieten experimentat, pentru că este evident că nu te poţi descurca singur. Mai bine mai târziu decât prea târziu sau niciodată! De ce iti este frica de aceea nu scapi!   Nu rata ocaziile din cauza încăpăţănării sau a prudenţei caracteristice zodiei.  Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar nu te implica total. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sentimentale sunt bine aspectate, însă. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, ca să nu zăpăceşti familia şi să confunde ficţiunea cu realitatea.  O veste bună pe seară de la rude de departe.  Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem…

 

horoscop

 

LEU „Vai, ce mă bucur că ne-am întâlnit!” Configuraţia astrologica iti indica o posibilă întâlnire neaşteptată, dar care te bucură mult, mai ales prin noutaţile pe care poţi să le afli. Ziua de astăzi poate fi un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Ceva se poate întâmplă – mare atenţie la călătorii sau deplasări. Dacă eşti precaut, vigilent şi prudent – totul este foarte bine. Evită locurile aglomerate, spaţiile deschise, curentul şi datoriile. Oferă respect celor mai bine plasaţi ca tine pe scara socială pentru că omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez.

 

horoscop

 

FECIOARĂ    Cu toate că vremea şi vremurile te influenţeaza negativ şi treci printr-o perioada proastă, fă în aşa fel ca să nu fie vizibil pentru anturaj. Joacă astăzi puţin teatru şi o să te simţi mai bine! Eşti într-o uşoară pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi în special alimentaţia. Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din plante iti refac vitalitatea! Dacă vezi că nu te descurci, cere ajuror, nu intra în criză de timp. Pentru asta sunt făcuţi prietenii şi părinţii. Deci, este momentul sa-ti faci prieteni in cadrul activitatii profesionale, pentru ca s-ar putea sa ai nevoie de sprijinul si ajutorul lor competent, poate, chiar în curând.

 

horoscop

 

BALANŢĂ  De azi trebuie să renunţi la toate prejudecăţile şi micile frâne psihice care ţi-au frânt elanul şi nu ţi-au permis să-ti arăti adevaratele calitaţi, să ai performanţele pe care le meriţi. Astăzi este ziua noutăţilor.  Atât în sensul de veste, informaţie, sau eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini şi oameni noi, poate noi simţăminte şi sentimente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Să schimbi planuri vechi înseamnă inconsistenţă, nu promovarea noului. Întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste, sau reprinderea unei legături mai vechi.

 

horoscop

 

SCORPION  Perioada favorizează nativii care activează în comerţ, transporturi, educaţie şi turism. Azi ai tendinta, pentru unii supărătoare, de a fi permanent in ofensiva, să ţii la parerea ta. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Pe total o zi activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Lucrările s-au aglomerat din nou, ai mult de munca si niciun chef. La prânz poate este bine să-ţi îndulceşti viaţa aşa că oferă-ţi o prăjitura şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti pe seară la un film şi la un suc in oraş. Până la urma în urma efortului făcut o să simţi o oboselă interesantă, dacă nu chiar plăcută. Poate, o sa visezi frumos şi colorat.

 

horoscop

 

SĂGETĂTOR  Câteva surprize plăcute şi unele mai putin plăcute, situaţii care evoluează spre întorsături neaşteptate sunt deliciile zilei de azi. In rest, aceiaşi oboseală cotidiană, aceiaşi viaţă! Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă. Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care este superficial şi neserios. Mai bine du-te la cumparaturi în supermarket, este doar vineri, sau la o cafea şi un suc cu prietenii.

 

horoscop

 

CAPRICORN   Astăzi trebuie sa eviţi asumarea de promisiuni, angajamente şi responsabilitati pe termen lung. Este bine, dacă depinde de tine, sa nu pleci în nicio călătorie lungă, în special cu avionul. Sfârşitul săptămânii de muncă pare să fie liniştit, chiar plictisitor. Poţi folosi această zi de vineri ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. S-ar putea să ai nevoie de ajutor! Daca este vorba de treburi casnice nu te speti, pune-i pe toţi la treaba! Mercur, relativ bine aspectat, te ajută să-ţi focalizezi atenţia către o lista de prioritaţi şi să comunici decent fiecăruia ce are de făcut, ca să nu se mai intre în obişnuita criză de timp. Ca să rezolvi conflictul şi să aplanezi bârfele pe seama ta, trebuie să apelezi la un intermediar neutru, dar bine intenţionat.

 

horoscop

 

VĂRSĂTOR   Este momentul să-ţi faci mai mulţi prieteni in cadrul activitaţii profesionale, sau unde activezi, pentru că s-ar putea să ai nevoie în curând de sprijinul şi ajutorul lor competent. Graba strică treaba. Vinerea aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor. Dacă stai cu chirie şi vrei să te muți, să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Până la urmă cu toată activitatea tensionată, astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute.

 

horoscop

 

PEŞTI  Stelele spun, la fel ca un bătrân călugăr sihastru, ca prea multa insistenţă duce la dezastru, pe cand cumpătarea aduce succesul. Nu insista inutil dar nici nu renunţa când nu trebuie! Fii mai “zen”, relaxează-te! Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi de tensionat.  Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nu stă în puterea ta să le rezolvi toate problemele. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor, pe termen scurt pentru weekend și pe termen lung pentru vacanță. O veste bună, sau cel puţin aşa pare. Activităţile legate de speculaţiile financiare, sau comerţul cu amanuntul nu sunt avantajate, doar este vineri. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit, un spectacol, concert, paradă de modă.

 

horoscop

 

 

Te-ar putea interesa și: