Evenimentul Zilei > Politica > Guvern: OUG pentru deblocarea restituirii imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
Guvern: OUG pentru deblocarea restituirii imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist

Guvern: OUG pentru deblocarea restituirii imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist

Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanță de Urgență, care prevede o serie de măsuri care vor debloca și accelerarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist.
OUG stabilește faptul că sunt prezumate ca având categoria de curți-construcții, la data preluării abuzive, terenurile în suprafață de până la 1000 mp, situate în mediul urban, și de până la 3000 mp, situate în mediul rural, dacă pe acestea, la momentul preluării abuzive, existau construcții. La stabilirea acestor suprafațe au fost avute în vedere propunerile entităților învestite de lege cu soluționarea notificărilor din dosarele analizate până în prezent de către Secretariatul Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului. 
 
Potrivit sursei citate, în urma identificării și centralizării suprafețelor din aproximativ 2.000 de dosare în care s-au solicitat documente în vederea stabilirii categoriei de folosință a terenurilor la momentul preluării abuzive, în aproximativ 80% dintre acestea, propunerile vizează acordarea de despăgubiri pentru suprafețe mai mici sau egale cu cele menționate.
 
De asemenea, pentru situația în care, din documentele existente la dosar nu reiese suprafața și/sau alcătuirea construcțiilor pentru care se propun măsuri compensatorii, se vor acorda despăgubiri pentru o suprafață construită de 21 mp, folosindu-se valorile minime din grila notarială aplicabilă spațiilor de locuit. Suprafața minimă de 21 mp reprezintă suprafața utilă a unei locuințe cu o cameră.
 
Instituirea acestor prezumții, prin actul normativ adoptat astăzi de Guvern, are ca scop soluționarea dosarelor în care persoanele îndreptățite nu au depus documentele necesare stabilirii întinderii dreptului la măsuri reparatorii.
Totodată, actul normativ reglementează și o serie de aspecte procedurale. Astfel, Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile ce au aparținut cultelor religioase și comunităților aparținând minorităților naționale din România (Comisia specială) își modifică componența prin cooptarea câte unui reprezentant al Instituției Prefectului și autorității publice locale. Aceștia se vor alătura reprezentanților ministerelor Culturii și Cultelor, Justiției, Finanțelor Publice, Secretariatului General al Guvernului și Cancelariei Primului-Ministru. Completarea componenței Comisiei speciale are drept scop implicarea efectivă a coordonatorilor administrației publice în luarea deciziilor cu privire la imobilele ce urmează să fie retrocedate. Comisia specială își va desfășura activitatea în prezența a minim cinci membri și va decide cu majoritatea de voturi a celor prezenți. În prezent, la Comisia specială de retrocedare sunt în curs de soluționare aproximativ 10.600 de cereri depuse de către cultele religioase și comunitățile minorităților naționale în perioada 2002-2006.