„Proiectul prevede că Guvernul va putea emite ordonanţe simple pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii, dar nu mai înainte de încheierea actualei sesiuni parlamentare şi până la data de 31 august 2019. Subliniez faptul că, în conformitate cu alin. 3 din Constituţie, în proiectul de lege se dispune ca ordonanţele emise de Guvern să fie supuse spre aprobare Parlamentului potrivit procedurii legislative, până la data de 31 august 2019, nerespectarea acestui termen atrăgând încetarea efectelor ordonanţei", a declarat ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie, în Comisia juridică.
Comisia juridică din Senat a dat luni raport de admitere pe acest proiect și va fi trimis la votul din plen. 
Ministrul pentru Relația cu Parlamentul a explicat că proiectul a fost structurat pe 12 domenii de abilitare care nu fac obiectul legilor organice sau în alte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice: Finanţe Publice şi Economie; Administraţie Publică şi Dezvoltare Regională; Afaceri Interne, Muncă şi Protecţie Socială; Comunicaţii şi Societate Informaţională; Sănătate; Cultură şi Identitate Naţională; Agricultură; Dezvoltare Rurală; Transporturi; Fonduri Europene şi prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Proiectul de lege al Guvernului va fi verificat de senatorii din comisii dacă respectă dispoziţiile constituţionale cu privire la abilitarea Executivului de a emite ordonanţe.

„În mod concret şi în acel moment se vor putea examina în fond reglementările cuprinse în ordonanţele respective şi se va verifica dacă domeniile reglementate nu fac parte din categoria legilor organice, verificarea fiind făcută încă o dată de către Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, în momentul avizării ordonanţelor. În acest context, consider că discuţiile pe care le putem purta pe marginea acestui proiect de lege sunt de principiu şi generale având în vedere că concretizarea acestora se va putea face cu prilejul dezbaterii ordonanţelor ce vor emise şi înaintate spre aprobare Parlamentului", a explicat ministrul.

Parlamentarii suflă acum și în iaurt, după ce întrebarea formulată de președintele Iohannis referitoare la OUG emise de Guvern a fost agreată de milioane de români.