Guvernul susține că sistemul public actual de servicii în acest domeniu este "orientat mai mult spre curativ, în detrimentul prevenţiei". 

Executivul precizează că strategia urmăreşte reducerea riscurilor şi a incidenţei problemelor şi tulburărilor de sănătate mintală în rândul copiilor şi al adolescenţilor, iar în cazul celor cu risc sau cu tulburări de sănătate mintală – o funcţionare adaptată în societate, pe cât posibil în mod activ şi independent. 

"Elementul central al strategiei îl reprezintă crearea unui sistem integrat medico-socio-educaţional care să pună accentul pe persoană şi nu pe pacient şi care să asigure sprijin personalizat fiecărui copil sau adolescent expus diferitelor riscuri asociate tulburării de sănătate mintală", se arată în document. 

Totodată, au fost stabilite trei arii de acţiune identificate ca prioritare de către Centrul Naţional pentru Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog (CNSMLA): conştientizarea şi informarea populaţiei cu privire la starea de bine şi dezvoltarea socio-emoţională a copiilor şi adolescenţilor; prevenţia şi depistarea timpurile a dificultăţilor socio-emoţionale şi comportamentale ale copiilor şi adolescenţilor; dezvoltarea serviciilor de tratament şi intervenţii specializate, educaţionale şi psihologice adresate copiilor şi părinţilor cu tulburări de sănătate mintală. 

Raportat la prima arie de acţiune, începând din 2017, este prevăzută derularea unor campanii naţionale, regionale şi locale şi a unor seminarii educaţionale pentru promovarea sănătăţii mintale a copiilor şi adolescenţilor, prin parteneriat între sistemul de educaţie, sistemul de sănătate, sistemul de servicii sociale şi sistemul de justiţie. 

Referitor la prevenţia şi depistarea timpurie a copiilor şi adolescenţilor cu risc de a dezvolta tulburări de sănătate mintală, la nivelul CNSMLA este prevăzută, din 2017, crearea şi administrarea unei baze de date integrate, pe baza datelor furnizate din sistemul de sănătate, social, educaţie şi justiţie. 

În plus, sunt prevăzute, printre altele, dezvoltarea în cadrul centrelor de sănătate mintală a serviciilor de evaluare şi intervenţie în sănătatea mintală a copiilor şi adolescenţilor, înfiinţarea de noi centre de sănătate mintală (de copii sau mixte) în cadrul spitalelor generale sau de monospecialitate în judeţele în care acestea nu există, dezvoltarea şi implementarea intervenţiilor educaţionale adresate copiilor cu tulburări de sănătate mintală în cadrul grădiniţelor, şcolilor şi a unităţilor de deţinere pentru delicvenţi juvenili. 

În 2018, va fi elaborat un ghid de proceduri în intervenţiile în situaţii de criză, care va fi promovat online, iar până în trimestrul al III-lea al anului 2019 vor fi implementate proceduri de prevenire şi management al comportamentului agresiv pentru toţi angajaţii instituţiilor care custodiază sau supraveghează minori. 

Finanţarea obiectivelor şi acţiunilor prevăzute în strategie se va face în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum şi din fonduri structurale şi surse legal constituite, mai precizează Guvernul în comunicatul de presă.