Autoritățile vor să facă schimbările numeroase prin ordonanță simplă, act normativ pe care Guvernul îl adoptă în vacanța parlamentară și intră în vigoare imediat după publicarea în Monitorul oficial.

Modificările se referă la obligarea notarilor și a executorilor judecătorești de a da organelor fiscale informații, la răspunderea solidară a responsabililor în cazul insolvențelor, la declararea sediilor secundare ale firmelor, la executarea silită a obligațiilor fiscale în funcție de valoare și de vechime, la mijloacele electrinice de vânzare a bunurilor sechestrate la licitație sau la extinderea utilizării serviciului electronic de comunicare cu contribuabilii Spațiul Privat Virtual și la alte autorități fiscale în afară de ANAF, informează profit.ro.

Printre măsurile propuse prin proiectul de modificare a Codului de Procedură Fiscală se numără:

  • reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităților administrației publice locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare;
  • flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eșalonării la plată și a regulilor privind plata în rate a bunurilor adjudecate;
  • introducerea posibilității garantării obligațiilor fiscale cu scrisoare de garanție emisă de instituțiile financiare nebancare;
  • introducerea posibilității suspendării sau neînceperii executării silite, pe o perioadă limitată (45 de zile), când debitorul notifică organul fiscal despre intenția depunerii unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție;
  • introducerea posibilității de a efectua plata creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, într-un singur cont unic, printr-un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, față de două conturi unice în prezent;
  • extinderea Spațiului Privat Virtual, serviciul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dezvoltat la nivelul MFP/ANAF și pentru alte instituții/autorități publice reducerea duratei inspecției fiscale prin crearea posibilității organului fiscal de a selecta, pentru efectuarea inspecției, perioadele fiscale care prezintă risc fiscal;
  • introducerea posibilității organelor fiscale de a organiza licitații prin mijloace electronice pentru eficientizarea valorificării bunurilor sechestrate; simplificarea procedurii de verificare a situației fiscale personale;
  • suspendarea executării actului administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligații fiscale principale, are efect și asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligațiile accesorii (accesorium sequitur principale);
  • interdicția instituirii măsurilor asigurătorii la debitorii aflați în procedura insolvenței; clarificarea unor termene și modalități de comunicare prin mijloace electronice.

Potrivit Ministerului Finanțelor, specialiștii MFP au desfășurat consultări pe această temă cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Asociației Române a Băncilor, Autorității de Supraveghere Financiară, Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Patronatului Creditului IFN, EFI Garant Group IFN SA.

De exemplu, la art. 8 din Codul de procedură fiscală se propune ca în toate situațiile în care la organul fiscal se depun documentele justificative, certificatele sau înscrisurile redactate într-o limbă străină fără ca acestea să fie însoțite de traduceri în limba română să nu fie luate în considerare de organul fiscal, în considerarea faptului că limba oficială în administrația fiscală este limba română.