Potrivit directorului Electrica Br?ila, ?tefan R?dulescu, 16 echipe de interven?ie se afl? în teren pentru a repune sub tensiune cele 45 de localit??i r?mase în întuneric, dar interven?iile se fac cu dificultate din cauza vântului care înc? sufl? cu putere în jude?.

Directorul Companiei de Utilit??i Publice Br?ila, Mihai Chiri??, a declarat c? 24 de localit??i au r?mas f?r? ap? potabil? pe timpul nop?ii din cauza lipsei energiei electrice necesare punerii în func?iune a pompelor de ap?, echipele de interven?ie reu?ind s? remedieze problemele doar în cinci dintre localit??i.

Pe timpul nop?ii, din cauza copacilor doborâ?i de vântul puternic pe partea carosabil?, au fost blocate DE 87 Centura Br?ilei între ?oseaua Baldovine?ti ?i ?oseaua Foc?ani, ?i DN 2B la Silistraru. Pe DE 584 s-a circulat cu greutate la ie?irea din B?r?ganu spre Iazu, unde balustrada de pe un pod a fost împins? de vânt pe partea carosabil?.