Ofertele vor fi deschise astăzi, iar limita de răspundere agregată pentru o echipă formată din nouă membri, dintre care președintele Consiliului de Administrație și opt membri, eswte de 8 milioane de euro, sau 900.000 de euro per asigurat.

Criteriul de atribuire a contractului este prețul cel mai scăzut, potrivit documentației de atribuire.


Prețul orientativ pe care instituția și-a propus să îl achite pentru contract este de 155.400 de lei.

Data limită de depunere a ofertelor este 21 iunie, ora 13, data de deschidere a ofertelor fiind tot 21 iunie, ora 15.

Potrivit contractului, „asigurarea constă în preluarea răspunderii civile, conform legii,a Asiguratului, în vederea acoperirii eventualelor daune suferite de F.N.G.C.I.M.M. S.A.- IFN în cursul executării mandatului încredințat administratorilor, ca urmare a oricăror acte sau fapte culpabile, săvârșite cu prilejul exercitării funcției, când acestea nu constituie infracțiuni”.

Faptă culpabilă reprezintă „orice neglijență, omisiune, declarație/raportare eronată sau care induce în eroare, sau orice act săvârșit de asigurat în calitatea pe care o deține , prin care acesta cauzează societății sau unei terțe persoane un prejudiciu care antrenează răspunderea asiguratului și pentru care s-a depus sau ar fi posibil să se depună o solicitare de despăgubiri”.

Anul trecut, Fondul și-a asigurat directorii pentru o sumă similară.

Fondul a fost una din instituțiile la care Curtea de Conturi a descoperit, în urma unui control din 2012, prejudicii substanțiale. Potrivit unui articol publicat de EVZ, pentru perioada 2009 -2011, raportul Curții consemnează că băncile au executat garanții ale Fondului în valoare de 45 de milioane de lei, pentru împrumuturi neplătite de anumite societăți. Instituția garantase aceste credite, deși, în multe cazuri, era evident că nu vor fi rambursate. Conducerea Fondului in acea perioada a fost asigurata de Aurel Saramet.

Te-ar putea interesa și: