În urma mai multor controale desf??urate în perioada 15 – 30 octombrie, reprezentan?ii CJPC Gala?i au depistat o serie de nereguli în saloanele de înfrumuse?are (frizerie, coafor, pedichiur?, manichiur?, cosmetic?). Printre neregulile constatate se num?r? neafi?area la loc vizibil a listei de pre?uri ?i de materiale folosite, afi?area pre?urilor f?r? explica?ii (de exemplu – "40 de lei + vopsea", f?r? a fi indicat costul vopselei), afi?area unor servicii care nu se executau în interiorul salonului sau absen?a delimit?rii zonei de coafor de cea de manichiur?, potrivit evenimentul.ro.
Comisarii au g?sit, de asemenea, perii de p?r complet neigienizate, cu resturi de p?r între zim?i, foarfece ?i ma?ini de tuns necur??ate ?i suporturi pentru p?strarea ustensilelor murdare. Pe masa de lucru dintr-o unitate verificat? se afla ?i o sticl? cu bere, în jurul c?reia roiau musculi?e. Pe lâng? acestea, personalul unit??ilor folosea produse la care nu a putut fi identificat termenul de valabilitate ?i nici data la care au fost desigilate, pentru a stabili dac? sunt expirate.