Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, s-a înregistrat o creștere cu cca 87% a acestui indicator (prejudicii aferente sesizărilor penale).        

Ceilalți indicatori au înregistrat, de asemenea, niveluri în creştere faţă de perioada similară a anului anterior sunt: 
–      diferenţe de impozite (obligaţii principale şi accesorii) stabilite suplimentar – 7,87 miliarde lei, în creştere cu cca 122%; 
–      diminuarea pierderii fiscale –  866,93 milioane lei, în creştere cu cca 61%; 
–       valoare măsuri asigurătorii instituite –  2,50 miliarde lei, în creştere cu cca 133%. 

În primele 5 luni Inspecţia Fiscală a efectuat 26.280 de controale la contribuabili persoane juridice şi fizice