Evenimentul Zilei > Economie > Fermierii pot accesa fonduri pentru ÎMPĂDURIRI, până la 31 martie
Fermierii pot accesa fonduri pentru ÎMPĂDURIRI, până la 31 martie

Fermierii pot accesa fonduri pentru ÎMPĂDURIRI, până la 31 martie

Fermierii au la dispoziţie, până la 31 martie 2017, bani pentru împăduriri prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, finanţarea maximă pentru un proiect fiind de 7 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

“Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) informează că, până în data de 31 martie 2017, ora 16:00, cei interesaţi pot accesa Schema de ajutor de stat Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite, aferentă Măsurii 8 – Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor, SubMăsura 8.1 Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite din cadrul PNDR 2014 – 2020”, se arată în comunicat. 

Alocarea bugetară stabilită pentru sesiunea noiembrie 2016 – martie 2017 este de 50 de milioane de euro. 

Sprijinul financiar acordat fermierilor ca valoare fixă este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime. 

Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire (denumită Prima 1). Se acordă, de asemenea, o primă anuală (denumită Prima 2), care acoperă lucrările de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de maximum şase ani până la închiderea stării de masiv, efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv şi pierderile de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafaţa împădurită. 

Beneficiari ai măsurii pot fi deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol, deţinătorii privaţi de teren agricol şi neagricol şi forme asociative ce deţin teren agricol şi neagricol. 

În categoria deţinătorilor publici de teren sunt incluse unităţile administrativ teritoriale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi altor persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative ale acestora. Beneficiarii publici sunt eligibili doar pentru Prima 1. Deţinătorii privaţi de teren includ persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, precum şi formele asociative ale acestora. 

Totodată, terenurile propuse spre împădurire trebuie să respecte anumite criterii de eligibilitate. 

De exemplu, terenul agricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren din categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente şi pajişti permanente, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Acesta trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin doi ani, iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de eco-condiţionalitate (GAEC/ SMR) relevante. 

Măsura se va aplica pe întreg teritoriul naţional. Totodată, în cadrul măsurii se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire situate în zonele deficitare în păduri, precum şi altor factori, cum ar fi mărimea plantaţiei, funcţia plantaţiei forestiere realizate şi diversitatea speciei, criteriilor de selecţie stabilite, precizează AFIR.