Evenimentul Zilei > Justitie > „Felix” ?i „Romina”, tovar??i de turn?torii
„Felix” ?i „Romina”, tovar??i de turn?torii

„Felix” ?i „Romina”, tovar??i de turn?torii

Mogulul Dan Voiculescu a pus pe numele Anc?i Gheorghe, fosta sa coleg? de la fi rma Securit??ii, mai multe licen?e radio ?i TV

Omul de încredere al lui Dan Voiculescu este o veche cuno?tin?? a acestuia din perioada în care lucra la firma Securit??ii. Anca Raluca Gheorghe (57 de ani), fost? Alexandrescu, de?ine pe numele ei licen?ele mai multor posturi tv ?i radio ce apar?in familiei mogului. Anca Gheorghe mai are o calitate: numele de cod „Romina”, primit de la Securitate atunci când s-a angajat la Crescent.
Contact pe linie profesional?
Ea a fost recrutat? când avea 27 de ani de c?tre UM 0625/CP (n.r. Unitate de Comer? ?i Prococol) pentru încadrarea informativ? a cet??enilor str?ini cu care intra în contact pe linie profesional?, dup? ce a fost angajat? la firma Crescent din Bucure?ti. La data de 20 mai 1982 a preluat numele conspirativ „Romina”. Spre deosebire de fostul s?u ?ef, Anca Gheorghe a primit, la 25 iulie 2012, aviz de necolaborare cu Securitatea comunist?.

  • Verii turna?i la "Secu" cer ca Voiculescu s? fie judecat rapid

Prietena lui Dan Voiculescu a dat mai multe note informative. „Sursa a afirmat c? dl. Rugescu (n.r. Constantin Rugescu, fostul director adjunct Vitrocim) nu este o persoan? de mare n?dejde, este superficial ?i împr??tiat, nu se poate pune mare baz? pe el”, raporta „Romina”. O alt? not? iinformativ? arat? cum Anca Gheorghe îl turna pe Dan Voiculescu.
Dela?iuni
„La începutul anului 1984, în ianuarie, am observat c? nu mai lucr?m exportul de ciment prin Vitrocim, ca în anul trecut, ci prin ICE Dun?rea. Am întrebat o dat? pe tov. Voiculescu care este cauza ?i mi-a r?spuns c? nu este treaba mea. Apoi, într-o zi, am auzit întâmpl?tor o discu?ie între tov. Voiculescu ?i tov. Theodoru, din care am în?eles c? tov. Rugescu de la Vitrocim vrea s? deschid? la Bucure?ti un birou al firmei Scapako ?i c? urm?re?te ca vânz?rile de ciment s? se fac? prin acest? firm?. L-am auzit spunând c? ar fi bine s? se vad? cu mare aten?ie raportul întocmit de Rugescu referitor la plecarea acestuia în Fran?a, în decembrie 1983”, completa „Romina”.

  • Rudele lui Dan Voiculescu despre revizuirea lui „Felix”: „Este o manevr? electoral?. A f?cut fals în declara?ii ?i a jurat pe Biblie!”

Potrivit CNSAS, Voiculescu l-a turnat, în 1982, pe Rugescu: „Sursa <<Felix>> a informat Securitatea despre o presupus? infrac?iune economic? a unui director adjunct al Vitrocim, Gheorghe Rugescu, fapt pentru care acesta a fost urm?rit informativ”.
Ulterior, Anca s-a c?s?torit cu Florian Carmen Gheorghe, prietenul hocheist din tinere?e al lui Dan Voiculescu.
1982 este anul în care fosta coleg? de munc? a lui Voiculescu a acceptat pactul cu Securitatea
St?pâna Antenelor
Anca Gheorghe de?ine licen?ele audiovizuale pentru Antena 1, Antena Interna?ional, TV Antena 2, TV Antena 4 SA, Radio ZU, Romantic FM, Camina Trust SRL, GSP TV, Bussiness TV ?i Top TV. So?ul ei este Florian Carmen Gheorghe, membru al Partidului Conservator. În 2005 a fost pre?edinte al Agen?iei Na?ionale pentru Sport. La data respectiv?, Anca Gheorghe era angajat? ca ?ef? de cabinet la vechea cuno?tin?? „Felix”.

  • ALEGERI PARLAMENTARE 2012. Studiu IPP: Migratorii, chiulangiii ?i penalii dau buluc în Parlament

A demisionat în decembrie 2006, dup? ce PC a ie?it de la guvernare. În 2008, Gheorghe este primul pe lista donatorilor PC, el a dat partidului 78.000 de lei.