Aceştia solicită conducerii Ministerului Justiţiei calcularea corectă a salariilor, plata sumelor restante şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în favoarea lor.

„La nivel declarativ, responsabilii din Direcţia Naţională de Probaţiune şi din Ministerul Justiţiei au recunoscut toate problemele semnalate de consilierii de probaţiune, dar până în prezent nu au luat măsuri pentru soluţionarea acestora. Numeroasele încercări ale angajaţilor de a obţine rezolvarea acestor probleme pe calea dialogului au eşuat şi au condus în cele din urmă la decizia acestora de a intra în grevă”, au precizat consilierii de probaţiune din cadrul Serviciului de Probaţiune Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Consilierii de probaţiune au rolul de a reintegra foştii condamnaţi penali în societate. Conform unei statistici din 2017 aproape jumătate dintre deţinuţi sunt recidivişti.