Mai exact, la trei posturi devenite vacante în sistemul bugetar, unul va fi ocupat, se arată în proiectul publicat de Ministerul Finanţelor. Până acum principiul de ocupare era de ”unu la doi”.

„După data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, ordonatorii de credite pot ocupa prin concurs sau examen posturi conform principiului: ”unu la trei” din totalul posturilor ce se vor vacanta, respectiv la trei posturi ocupate devenite vacante, un post ocupat”, se arată în nota de fundamentare a proiectului  de act normativ, citată de Agerpres.

Conform aceluiași proiect, se propune reducerea la jumătate a numărului total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat şi de funcţii asimilate funcţiilor de secretar de stat şi subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor, precum şi al celorlalte instituţii şi autorităţi publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor.

Această măsură va determina o reducere a cheltuielilor bugetare de 7,1 milioane lei în anul 2019 şi de 21,3 milioane lei la nivelul unui an bugetar. De asemenera, blocarea ocupării posturilor vacante va genera scăderea cheltuielilor cu 76,7 milioane lei la nivelul unui an bugetar, potrivit notei de fundamentare.

Nu în ultimul rând, conform aceluiași proiect, cu excepţia demnitarilor, instituţiile publice nu vor mai putea achiziţiona din fonduri publice servicii de telefonie mobilă pentru personal.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței, va fi suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, însă vor continua procedurile în cazul posturilor pentru care s-a demarat deja procedura de organizare a concursurilor.

”Prin excepţie, se pot organiza concursuri sau examene pentru: ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal didactic de predare; ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de personal medico-sanitar; posturile vacante necesare încadrării, în condiţiile legii, a promoţiei de ofiţeri, subofiţeri, agenţi de poliţie, maiştri militari, funcţionari publici cu statut special din anul 2019; posturile vacante necesare încadrării promoţiei 2019 a Institutului Naţional al Magistraturii”, se mai arată în proiectul citat.