EXCLUSIV!Secretarul de stat, Adrian Sanda, falsifica certificatele de revoluționar folosind hârtie îngălbenită

EXCLUSIV!Secretarul de stat, Adrian Sanda, falsifica certificatele de revoluționar folosind hârtie îngălbenită

Secretarul de stat, Adrian Sanda și alte 11 persoane vor ajunge în fața judecătorilor pentru a da explicații despre falsificarea unor certificate de revoluționar. Din rechizitoriul prin care au fost trimis în judecată rezultă că cei implicaţi în traficul cu certificate de revoluţionar, pentru a da ideea de vechi, foloseau hârtie îngălbenită pe care inscripţionau fapte nereale, astfel încât să pară a fi documente scrise în perioada Revoluţiei din 1989. Evenimentul Zilei vă prezintă, în exclusivitate, actul de trimitere în judecată integral.

R E C H I Z I T O R I U

                (…) - procuror în cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Ne puteți urmări și pe Google News

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpații:

•             SANDA ADRIAN – (…), la data faptelor având funcţia de secretar de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, (…),cercetat sub aspectul săvârşirii a nouă infracțiuni de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzute de art. 297 alin 1 Cod penal rap. la art.309 Cod penal şi a patru infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 alin 1 Cod penal, toate  cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

•             TĂNASE DENISA-CORINA – (…), la data faptelor având funcţia de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, (…),cercetată sub aspectul săvârşirii a nouă infracțiuni de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzute de art. 297 alin 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal şi a patru infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 alin 1 Cod penal, toate  cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

•             CECHI CRISTINA-VALENTINA – (…), la data faptelor având funcţia de şef serviciu Departament pentru Revoluţionari din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, (…),cercetată sub sub aspectul săvârşirii a nouă infracțiuni de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzute de art. 297 alin 1 Cod penal rap. la art. 309 Cod penal şi a patru infracțiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 alin 1 Cod penal, toate  cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

•             NEAGU GHEORGHE – (…),cercetat sub aspectul săvârşirii a trei infracţiuni de trafic de influenţă, prevăzute de art. 291 Cod penal cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

•             IOSEF IONEL – (…),cercetat sub aspectul săvârşirii a trei infracțiuni de trafic de influenţă şi a trei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată (sub forma instigării), prevăzute de art. 291 Cod penal şi art.47 Cod penal rap. la art. 322 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

•             ARĂNUŞI CIPRIAN ALBERT – (…),cercetat sub aspectul săvârşirii a două infracțiuni de trafic de influenţă, prevăzute de art. 291 Cod penal cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

•             ADAM CRISTIAN – (…),cercetat sub aspectul săvârşirii unei infracțiuni de cumpărare de influenţă (sub forma complicităţii), prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 292 Cod penal;

•             PĂDURARU ŞTEFAN – (…),cercetat sub aspectul săvârşirii unei infracțiuni de cumpărare de influenţă, prevăzută de art. 292 Cod penal;

•             AVRAM GEORGE – (…),cercetat sub aspectul săvârşirii unei infracțiuni de cumpărare de influenţă  şi a unei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 292 Cod penal şi art. 322 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

•             BLAGA IOAN – (…),cercetat sub aspectul săvârşirii unei infracțiuni de cumpărare de influenţă  şi a unei infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 292 Cod penal şi art. 322 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

•             VRÂNCEANU NELU-ZOLTAN – (…),cercetat sub aspectul săvârşirii unei infracțiuni de cumpărare de influenţă, prevăzută de art. 292 Cod penal;

•             ANGHELUŢĂ IONIŢĂ – (…),cercetat sub aspectul săvârşirii a două infracțiuni de cumpărare de influenţă, prevăzute de art. 292 Cod penal cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal,

EXPUN URMĂTOARELE:

              Prin ordonanţa procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 24 iulie 2015 s-a dispus preluarea dosarului  (…) al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în vederea efectuării urmăririi penale şi soluţionării de către Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, (…).

CONSIDERAŢII PRELIMINARE

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 a fost modificată şi completată, urmărindu-se ”stabilirea modalităţilor de exercitare a recunoştinţei pe care Statul Român o datorează faţă de eroii-martiri, persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989...”, prin ”stabilirea beneficiarilor, prin evidenţierea în clar a contribuţiei lor, a etapelor care definesc ceea ce reprezintă Revoluţia, declanşarea, desfăşurarea şi efectele imediate ale acesteia”.

Modificările aduse Legii nr. 341/2004, prin emiterea OUG nr. 95/2014, au fost determinate de necesitatea promovării unor măsuri care să descurajeze abuzurile şi încălcarea prevederilor legale, prin stabilirea unor criterii clare, fără echivoc, pentru respectarea adevărului istoric, care să coincidă realităţii în raport cu faptele şi evenimentele din Decembrie 1989, în vederea acordării recunoştinţei Statului Român numai faţă de persoanele care au avut un rol determinant la victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, prin stabilirea categoriilor de persoane care vor beneficia de recunoştinţă şi gratitudine.

 În acest sens, potrivit articolului 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, a fost introdusă o nouă categorie de revoluţionari, și anume ,,Luptător cu Rol Determinant” – ”atribuit celor care în perioada 14-22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, doar în localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului”.

Pe cale de consecinţă, pentru acordarea titlului de “Luptător cu rol determinant”, este obligatoriu ca persoanele respective să fi desfăşurat acţiuni revoluţionare doar în oraşele despre care se face vorbire în art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului (22 decembrie 1989, ora 1210).

* * * *

În aplicarea art. 16 din Legea nr. 341/2004, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.

După adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, deoarece a fost introdusă o nouă categorie de revoluţionari, Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 a fost, la rândul său, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2015.

  Astfel, conform dispoziţiilor art. 21 alin. 1 lit. a din Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, pentru aplicarea art. 92 alin. 2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de obținere a certificatelor pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, constă în:

  1. Persoanele care au calitatea de ,,Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite” trebuie să depună, fie personal, fie prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată, la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 (S.S.P.R.), următoarele documente:

 a) cerere, conform art. 13 şi modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnată de solicitant pe fiecare pagină;

b) actul de identitate, în copie certificată prin prezentarea originalului;

c) certificatul preschimbat împreună cu legitimaţia aferentă, în original, prin care atestă obţinerea calităţii, potrivit titlului de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, instituit conform art. 3 alin. 1 lit. b pct. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe noul certificat.

2. Cererile depuse în vederea obţinerii noului certificat sunt verificate de către comisia constituită la nivelul S.S.P.R. conform art. 92 alin. 2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, comisia procedează la soluţionarea cererilor, verificând actele dosarelor care au fost depuse în termenele şi condiţiile prevăzute de lege, pentru calitatea prevăzută la art. 3 alin. 1 lit. b pct. 4 şi care îndeplinesc condiţiile şi criteriile pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant.

Comisia constituită la nivelul S.S.P.R. își desfășura lucrările sub forma unor ședințe de lucru, iar hotărârile sale erau materializate sub forma unor decizii, care puteau fi de admitere a cererilor sau de respingere a acestora.

De asemenea, contestaţiile împotriva deciziilor de admitere sau respingere se adresează C.P.R.D., care le soluţionează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens.

3. Listele cu propuneri, conţinând persoanele ale căror cereri au fost admise, se înaintează, de către S.S.P.R., Comisiei Parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 (C.P.R.D.), în vederea emiterii avizului conform art. 92 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 92 alin. (7) din Legea nr. 341/2004, C.P.R.D. are atribuția de a soluționa contestaţiile privind noile certificate - Luptător cu Rol Determinant, depuse împotriva deciziilor de respingere a cererilor, emise de către S.S.P.R.

4. Ca o ultimă etapă, propunerile de atribuire a titlurilor de revoluţionar cu rol determinant, acordate persoanelor ale căror cereri au fost admise și avizate în prealabil de C.P.R.D., se înaintează, periodic, de către S.S.P.R., Preşedintelui României pentru, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României.

Prin Decretele Președintelui României, numerele 719/2015 din data de 08.09.2015, 215/2016 din data de 19.01.2016, 268/2016 din data de 29.02.2016 și 737/2016 din data de 26.07.2016, a fost conferit titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant" persoanelor prevăzute în anexele care fac parte integrantă din respectivele decrete. Conform anexelor, distincția a fost acordată unui număr total de 3.505 persoane, aceștia fiind împărțiți după cum urmează: în primul decret un număr de 505 persoane, al doilea un număr de 783 persoane, al treilea un număr de 1667 persoane, iar ultimul decret cuprinde 542 de persoane.

          Conform art. 3 alin. 1 pct 3 din Legea nr. 341/2004, modificată prin OUG nr. 95/2014, calitatea de ”Luptător cu Rol Determinant” este atribuită celor care în perioada 14 - 22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar, doar în localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului.

În legislația secundară, respectiv normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 341/2004 (Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004) sunt preluate dispozițiile  prevăzute în art. 3 alin. 1 pct 3 din Legea nr. 341/2004, fiind din nou enumerate condițiile pentru ca o persoană să dobândeascăa titlul de “Luptător cu rol determinant în Revoluţie”:

a) Are certificat preschimbat pentru calitatea prevăzută la art. 3 alin. 1, lit. b, pct. 4 din Lg. nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) În perioada 14-22.12.1989 a avut un rol determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, şi-a pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, a ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar.

c) A desfăşurat acţiuni revoluţionare, doar în localităţile în care, în urma acestor acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, respectiv data de 22 decembrie 1989, ora 1210 .

d) Solicitantul este posesor al Certificatului şi titular al Brevetului de atestare a titlului  acordat de către Preşedintele României, prin Decret prezidenţial, publicat în Monitorul Oficial al României.

e) Nu a acţionat ca angajat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

f) Nu a săvârşit infracţiuni de drept comun în timpul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau în legătură cu drepturile acordate de Legile recunoştinţei, precum şi în legătură cu acordarea sau preschimbarea certificatelor de revoluţionar;

g) Nu este dovedită a fi fost implicată în activităţile fostei Securităţi ca poliţie politică, că a dezinformat sau a folosit mijloace de informare în masă în scop de diversiune, ori că a acţionat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989, a emis ordine şi dispoziţii în favoarea menţinerii fostului Partid Comunist şi pentru apărarea dictatorului.

Așa cum am mai precizat, art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a stabilit condițiile referitoare la determinarea localităţilor în care solicitanții au desfăşurat acţiuni revoluţionare, şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar.            

Astfel, Comisia constituită la nivelul S.S.P.R., în aplicarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu prilejul analizării cererilor depuse de persoanele care solicitau atribuirea titlului de Luptător cu Rol Determinant, trebuia să verifice dacă, pe lângă celelalte condiții prevăzute de lege, în localitățile respective au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului.

În aplicarea art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, conform art. 12 alin. 3 şi 4 din  H.G. 1412/2004, aşa cum a fost modificată de H.G. nr. 99/2015, au fost determinate localităţile în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, după cum urmează: Timişoara, Caransebeş, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu Mureş, Cluj-Napoca şi Bucureşti.

De asemenea, se precizează că alte localităţi, în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, decât cele prevăzute la alin. 3, vor fi determinate din acte normative emise în acest sens sau prin documente oficiale eliberate de Parchetul General.

* * * *

Procedura de obținere a acestui certificat, bazată aproape exclusiv pe documente și declarații provenind de la persoane direct interesate, a favorizat apariţia, atât la nivelul asociaţiilor judeţene de revoluţionari cât şi la nivelul celor două instituţii publice cu atribuţii în acordarea acestor titluri – C.P.R.D. şi S.S.P.R - a unor persoane dispuse să promoveze acţiunile revoluţionarilor din ţară, solicitându-le acestora în schimb diferite sume de bani pentru obţinerea în mod fraudulos a titlurilor de „Luptător cu rol determinant” în cadrul Revoluţiei şi implicit obţinerea ilegală a drepturilor băneşti aferente.

  Interesul manifestat de aceste persoane de a fi încadrate la categoria “Luptător cu rol determinant în Revoluţie” era deosebit de ridicat, deoarece, spre deosebire de celelalte categorii de revoluţionari, beneficiază de drepturi băneşti majorate, în sensul că primesc, începând cu data de 1 ianuarie 2015, o indemnizaţie de gratitudine în valoare de 2.020 de lei/lunar, conform art. 8 alin. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de data publicării lor în Monitorul Oficial.

Cu toate că modificările aduse Legii nr. 341/2004, prin emiterea OUG 95/2014, au fost determinate de necesitatea promovării unor măsuri care să descurajeze abuzurile şi încălcarea prevederilor legale, prin stabilirea unor criterii clare, fără echivoc, pentru respectarea adevărului istoric, care să coincidă realităţii, în raport cu faptele şi evenimentele din Decembrie 1989, în vederea acordării recunoştinţei statului Român numai persoanelor care au avut un rol determinant la victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, în realitate, prin modul în care au acționat membrii Comisiei de avizare din cadrul S.S.P.R., a fost deturnat scopul pentru care legiuitorul a clarificat dispozițiile legale.

Astfel, fără să fie analizate în mod concret, de către membrii Comisiei de avizare din cadrul S.S.P.R., condițiile prevăzute, în mod expres, de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004 și fără să se respecte adevărul istoric, au fost create condițiile prin care persoane, din localitățile incluse în mod abuziv în categoria celor cu ”rol determinant”, au obținut de la bugetul de stat sume importate de bani, cu titlu de indemnizație de gratitudine.

Până în prezent, o astfel de persoană, care a parcurs tot circuitul legal şi a intrat la plată, a încasat suma de aproximativ 50.000 lei.

* * *

I.             ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI,

 în cadrul Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din legea nr. 341/2004 din S.S.P.R.

Conform prevederilor legale, anterior menționate, este obligatoriu ca o persoană care solicită acordarea titlului de “Luptător cu rol determinant în Revoluţie” să fi desfăşurat acţiuni revoluţionare în localităţile incluse în categoria celor celor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului.

Astfel, mai multe asociaţii de revoluţionari, direct interesate ca membrii lor să beneficiaze de indemnizația de gratitudine, au depus la nivelul S.S.P.R. cereri şi documentaţie aferentă, în vederea includerii şi altor localităţi în categoria celor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, altele decât cele prevăzute în prevăzute la art. 12 alin. 3 din  H.G. 1412/2004, aşa cum a fost modificată de H.G. nr. 99/2015 (Timişoara, Caransebeş, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu Mureş, Cluj-Napoca şi Bucureşti).

În urma analizării acestor solicitări, Comisia din cadrul S.S.P.R. a emis mai multe decizii, în baza cărora au fost introduse în categoria localităților, în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului mai multe oraşe, după cum urmează: Deva, Piatra Neamţ, Uricani, Constanţa, Buzău, Băile Herculane, Iaşi, Drobeta Turnu Severin, Alba Iulia, Reşiţa, Târgovişte, Braşov, Hunedoara, Craiova, Arad,  Brăila, Oradea şi Suceava.

Din analiza probatoriului aflat la dosarul cauzei reiese că membrii comisiei din cadrul S.S.P.R., respectiv inculpaţii Sanda Adrian, Tănase Denisa-Corina şi Cechi Cristina-Valentina, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin emiterea deciziilor de includere a oraşelor Târgovişte,  Brăila,  Buzău, Deva, Constanţa, Craiova, Reşiţa, Arad, Braşov, Băile Herculane, Piatra Neamţ, Hunedoara şi Suceava, în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului, au încălcat prevederile art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 şi art. 92 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 12  alin. 4 din  H.G. 1412/2004, aşa cum a fost modificată de H.G. nr. 99/2015.

Ca urmare, s-a produs prejudicierea bugetului de stat, prin plata indemnizaţiilor acordate revoluţionarilor, care au încasat beneficii materiale plătite de către casele judeţene de pensii.

          1. Includerea oraşului Târgovişte în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului:(…), deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina și Cechi Cristina Valentina, prin Decizia (…) din data de 14.04.2015, au inclus oraşul Târgovişte în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, prin încalcarea atribuției prevăzute de art. 92 din Legea nr. 341/2004, aceea de analizare și verificare a dosarelor depuse de asociațiile locale de revoluționari

În acest mod au fost create condiţiile necesare pentru ca persoanele, care susţin că au luptat la Revoluţie în această localitate, să solicite și să obțină acordarea titlului de „Luptător cu Rol Determinant” şi implicit drepturile băneşti aferente.

În urma punerii în aplicare a deciziei (…), s-a produs un prejudiciu în valoare de 3.510.651 lei, sumă aferentă plății indemnizaţiilor de gratitutine acordate revoluţionarilor cu rol determinat care au luptat în localitatea Târgoviște, suportată de casele județene de pensii.   

Prejudiciul a fost calculat pentru perioada 01.01.2015-30.10.2016, conform datelor transmise de către Casa Națională de Pensii Publice București, la data de 28.02.2017, pentru un număr de 80 de persoane care au incasat efectiv sumele reprezentănd indemnizații de gratitudine, din totalul celor 89 de persoane care au obținut titlurile de luptător cu rol determinant. (…)

           2. Includerea oraşului Buzău în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului:

(…), deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina și Cechi Cristina Valentina, prin Decizia (…) din data de 27.08.2015, au inclus oraşul Buzău în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, prin încălcarea atribuției prevăzute de art. 92 din Legea nr. 341/2004, aceea de analizare și verificare a dosarelor depuse de asociațiile locale de revoluționari

În acest mod au fost create condiţiile necesare pentru ca persoanele, care susţin că au luptat la Revoluţie în această localitate, să solicite și să obțină acordarea titlului de „Luptător cu Rol Determinant” şi implicit drepturile băneşti aferente.

În urma punerii în aplicare a deciziei (…), s-a produs un prejudiciu în valoare de 2.107.536 lei, sumă aferentă plății indemnizaţiilor de gratitutine acordate revoluţionarilor cu rol determinat care au luptat în localitatea Buzău, suportată de casele județene de pensii. Prejudiciul a fost calculat pentru perioada 01.01.2015-30.10.2016, conform datelor transmise de către Casa Națională de Pensii Publice București, la data de 28.02.2017, pentru un număr de 50 de persoane care au incasat efectiv sumele reprezentănd indemnizații de gratitudine, din totalul celor 52 de persoane care au obținut titlurile de luptător cu rol determinant. (…)

3.   Includerea oraşului Arad în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului:

(…), deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina și Cechi Cristina Valentina, prin Decizia (…) din data de 23.04.2015, au inclus oraşul Arad în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, prin încălcarea atribuției prevăzute de art. 92 din Legea nr. 341/2004, aceea de analizare și verificare a dosarelor depuse de asociațiile locale de revoluționari

În acest mod au fost create condiţiile necesare pentru ca persoanele, care susţin că au luptat la Revoluţie în această localitate, să solicite și să obțină acordarea titlului de „Luptător cu Rol Determinant” şi implicit drepturile băneşti aferente.

În urma punerii în aplicare a deciziei (…), s-a produs un prejudiciu în valoare de 2.996.227 lei, sumă aferentă plății indemnizaţiilor de gratitutine acordate revoluţionarilor cu rol determinat care au luptat în localitatea Arad, suportată de casele județene de pensii. Prejudiciul a fost calculat pentru perioada 01.01.2015-31.01.2017, conform datelor transmise de către Casa Națională de Pensii Publice București, la data de 28.02.2017, pentru un număr de 64 de persoane care au incasat efectiv sumele reprezentănd indemnizații de gratitudine, din totalul celor 68 de persoane care au obținut titlurile de luptător cu rol determinant. (…)

           4. Includerea oraşului Băile Herculane în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului:

(…), deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina și Cechi Cristina Valentina, prin Decizia (…) din data de 08.01.2016, au inclus oraşul Băile Herculane în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, prin încălcarea atribuției prevăzute de art. 92 din Legea nr. 341/2004, aceea de analizare și verificare a dosarelor depuse de asociațiile locale de revoluționari.

În acest mod au fost create condiţiile necesare pentru ca persoanele, care susţin că au luptat la Revoluţie în această localitate, să solicite și să obțină acordarea titlului de „Luptător cu Rol Determinant” şi implicit drepturile băneşti aferente.

În urma punerii în aplicare a deciziei (…), s-a produs un prejudiciu în valoare de 545.458 lei, sumă aferentă plății indemnizaţiilor de gratitutine acordate revoluţionarilor cu rol determinat care au luptat în localitatea Băile Herculane, suportată de casele județene de pensii.                Prejudiciul a fost calculat pentru perioada 01.01.2015-31.01.2017, conform datelor transmise de către Casa Națională de Pensii Publice București, la data de 28.02.2017, pentru un număr de 13 persoane care au incasat efectiv sumele reprezentănd indemnizații de gratitudine, din totalul celor 13 persoane care au obținut titlurile de luptător cu rol determinant. (…)

          5. Includerea oraşului Brăila în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului:

(…), deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina și Cechi Cristina Valentina, prin Decizia (…) din data de 22.06.2015, au inclus oraşul Brăila în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, prin încălcarea atribuției prevăzute de art. 92 din Legea nr. 341/2004, aceea de analizare și verificare a dosarelor depuse de asociațiile locale de revoluționari

În acest mod au fost create condiţiile necesare pentru ca persoanele, care susţin că au luptat la Revoluţie în această localitate, să solicite și să obțină acordarea titlului de „Luptător cu Rol Determinant” şi implicit drepturile băneşti aferente.

În urma punerii în aplicare a deciziei (…), s-a produs un prejudiciu în valoare de 2.810.048 lei, sumă aferentă plății indemnizaţiilor de gratitutine acordate revoluţionarilor cu rol determinat care au luptat în localitatea Brăila, suportată de casele județene de pensii.           Prejudiciul a fost calculat pentru perioada 01.01.2015-30.10.2016, conform datelor transmise de către Casa Națională de Pensii Publice București, la data de 28.02.2017, pentru un număr de 64 de persoane care au incasat efectiv sumele reprezentănd indemnizații de gratitudine, din totalul celor 67 de persoane care au obținut titlurile de luptător cu rol determinant. (…)

          6. Includerea oraşului Deva în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului:

 (…), deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina și Cechi Cristina Valentina, prin Decizia (…) din data de 08.01.2016, au inclus oraşul Deva în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, prin încălcarea atribuției prevăzute de art. 92 din Legea nr. 341/2004, aceea de analizare și verificare a dosarelor depuse de asociațiile locale de revoluționari

În acest mod au fost create condiţiile necesare pentru ca persoanele, care susţin că au luptat la Revoluţie în această localitate, să solicite și să obțină acordarea titlului de „Luptător cu Rol Determinant” şi implicit drepturile băneşti aferente.

În urma punerii în aplicare a deciziei (…), s-a produs un prejudiciu în valoare de 2.077.165 lei, sumă aferentă plății indemnizaţiilor de gratitutine acordate revoluţionarilor cu rol determinat care au luptat în localitatea Deva, suportată de casele județene de pensii.           Prejudiciul a fost calculat pentru perioada 01.01.2015-30.10.2016, conform datelor transmise de către Casa Națională de Pensii Publice București, la data de 28.02.2017, pentru un număr de 56 de persoane care au incasat efectiv sumele reprezentănd indemnizații de gratitudine, din totalul celor 62 persoane care au obținut titlurile de luptător cu rol determinant. (…)       

7.   Includerea oraşului Piatra Neamţ în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului:

(…), deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina și Cechi Cristina Valentina, prin Decizia (…) din data de 25.07.2016, au inclus oraşul Piatra Neamț în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, prin încălcarea atribuției prevăzute de art. 92 din Legea nr. 341/2004, aceea de analizare și verificare a dosarelor depuse de asociațiile locale de revoluționari

În acest mod au fost create condiţiile necesare pentru ca persoanele, care susţin că au luptat la Revoluţie în această localitate, să solicite și să obțină acordarea titlului de „Luptător cu Rol Determinant” şi implicit drepturile băneşti aferente.

Prin Decizia (…) din data de 29.07.2016 a Comisiei de avizare din cadrul S.S.P.R., încheiată în baza procesului verbal (…), au fost admise 32 de cereri ale persoanelor care au solicitat acordarea titlului de ”Luptător cu Rol Determinant” și care au susținut că au desfășurat activități revoluționare în municipiul Piatra Neamț, însă acestea nu au primit până în prezent drepturile bănești aferente, datorită intervenției organelor de urmărire penală. (…)

8.   Includerea oraşului Suceava în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului:

(…), deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina și Cechi Cristina Valentina, prin Decizia (…) din data de 03.10.2016, au inclus oraşul Suceava în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, prin încălcarea atribuției prevăzute de art. 92 din Legea nr. 341/2004, aceea de analizare și verificare a dosarelor depuse de asociațiile locale de revoluționari

În acest mod au fost create condiţiile necesare pentru ca persoanele, care susţin că au luptat la Revoluţie în această localitate, să solicite și să obțină acordarea titlului de „Luptător cu Rol Determinant” şi implicit drepturile băneşti aferente.

Prin Decizia (…) din data de 03.11.2016 a Comisiei de avizare din cadrul S.S.P.R., încheiată în baza procesului verbal (…), au fost admise 6 de cereri ale persoanelor care au solicitat acordarea titlului de ”Luptător cu Rol Determinant” și care au susținut că au desfășurat activități revoluționare în municipiul Suceava, însă acestea nu au primit până în prezent drepturile bănești aferente, datorită intervenției organelor de urmărire penală. (…)

9.   Includerea oraşului Hunedoara în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului:

(…), deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina și Cechi Cristina Valentina, prin Decizia (…) din data de 23.04.2015, au inclus oraşul Hunedoara în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, prin încălcarea atribuției prevăzute de art. 92 din Legea nr. 341/2004, aceea de analizare și verificare a dosarelor depuse de asociațiile locale de revoluționari

În acest mod au fost create condiţiile necesare pentru ca persoanele, care susţin că au luptat la Revoluţie în această localitate, să solicite și să obțină acordarea titlului de „Luptător cu Rol Determinant” şi implicit drepturile băneşti aferente.

****

În urma analizării modului în care Comisia a emis deciziile (…) din data de 23.04.2015, (…) din data de 25.07.2016, (…) din data de 03.10.2016, privind includerea orașelor Hunedoara, Piatra Neamț și Suceava în categoria localităților în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului, deși nu îndeplineau condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 şi art. 92 din Legea nr. 341/2004 se impun a fi făcute următoarele precizări:

Prin emiterea celor trei decizii, inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina și Cechi Cristina Valentina au dispus includerea orașelor Hunedoara, Piatra Neamţ și Suceava în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului, deşi aceaste localități nu îndeplineau condiţiile legale pentru includerea lor în această categorie, producând o vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale Statului Român, având în vedere interesul manifestat, prin adoptarea în cursul anului 2014 a modificărilor la Legea nr. 341/2004, pentru stabilirea, în mod corect, a modalităţilor de exercitare a recunoştinţei pe care Statul Român o datorează faţă de persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, prin adoptarea actului normativ urmărindu-se tocmai restrângerea numărului de persoane care pot obține beneficii materiale de pe urma participării la manifestațiile din decembrie 1989.

Modificările aduse Legii nr. 341/2004, prin emiterea OUG 95/2014, au fost determinate de necesitatea promovării unor măsuri care să descurajeze abuzurile şi încălcarea prevederilor legale, prin stabilirea unor criterii clare, fără echivoc, pentru respectarea adevărului istoric, care să coincidă realităţii în raport cu faptele şi evenimentele din Decembrie 1989, în vederea acordării recunoştinţei Statului Român numai persoanelor care au avut un rol determinant la victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.

Totodată, modificarea Legii nr. 341/2004 a avut ca scop protejarea intereselor legitime ale Statului Român, dintre care enumerăm:

- stabilirea criteriilor clare de evidenţiere şi determinare a persoanelor care au avut un rol determinant la victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, care să respecte adevărul istoric şi să coincidă realităţii în raport cu faptele şi evenimentele din Decembrie 1989;

- diminuarea efortului bugetar din punct de vedere al plăţii indemnizaţiilor, prin plata acestora numai faţă de persoanele care au avut un rol determinant la victoria Revoluţiei din Decembrie 1989;

- descurajarea abuzurilor şi încălcării prevederilor legale;

- aplicarea noilor măsuri urma să aibă un impact social pozitiv, prin transformarea „prejudiciului de imagine” şi încetarea zvonurilor cu impact negativ, răspândite pe diferite paliere, care aduc atingere autorităţii statului.

În realitate, prin modul în care au acționat membrii Comisiei de avizare din cadrul S.S.P.R., a fost deturnat scopul pentru care legiuitorul a clarificat, prin emiterea O.U.G. nr. 95/2014 de modificare a Legii nr. 341/2004, dispozițiile legale ce au permis de-a lungul timpului, mai multor persoane care nu au fost implicate în acțiunile revoluționare din Decembrie 1989 să obțină beneficii materiale, injuste, aspect perpetuat și după modificarea legii prin includerea, cu încălcarea prevederilor legale, a mai multor oraşe în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute până la fuga dictatorului.

Astfel, fără să fie analizate în mod concret, de către membrii Comisiei de avizare din cadrul S.S.P.R., condițiile prevăzute, în mod expres, de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, și fără să se respecte adevărul istoric, aceștia au acționat cu intenția evidentă de a facilita unor persoane, din localităților incluse în mod abuziv în categoria celor cu rol determinant, să obțina de la bugetul de stat sume importate de bani, cu titlu de indemnizație de gratitudine.

În unele cazuri, inculpații și-au fundamentat hotărârile luate doar pe declarațiile unor persoane care erau interesate în mod direct de obținerea titlului de revoluționar cu rol determinant, cu toate că nu au fost identificate documente care să ateste că, până la fuga dictatorului, au fost persoane ucise, rănite sau reținute în legătură cu evenimentele revoluționare din orașele respective.

Activitatea infracțională reținută în sarcina inculpaților, nu numai că împovărează bugetul de stat prin acordarea indemnizaţiilor unor persoane care nu au avut rol determinant la victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, dar are şi impact social negativ, aducând atingere autorităţii statului.

(…), s-a stabilit că inculpaţii Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa şi Cechi Cristina-Valentina, în calitate de membri ai Comisiei, au încălcat (…) prevederile legale, reiese şi din faptul că aceştia au analizat în mod diferit situaţii de fapt similare, care reieşeau din documentele ce însoţeau cererile depuse de asociaţiile de revoluţionari.

Prin prisma considerentelor Deciziei Curții Constituționale nr. 405 din 15.06.2016, publicată în Monitorul oficial nr. 517/08.07.2016, trebuie observat că instanța de contencios constituțional a apreciat că ”termenul ”defectuos” nu este definit în Codul penal și nici nu este precizat elementul în legătură cu care defectuozitatea este analizată, ceea ce determină lipsa de claritate și previzibilate a acestuia”. În acest context, luând în considerare că persoana căreia i se adresează textul de lege trebuie să poată determina, fără echivoc, care este comportamentul ce poate avea semnificație penală, Curtea a stabilit că sintagma ”îndeplinește în mod defectuos” nu poate fi interpretată decât în sensul că îndeplinirea atribuției de serviciu se realizează ”prin încălcarea legii”, prin lege înțelegându-se doar legislația primară, adică legile și ordonanțele Guvernului.

În acest caz, în calitate de membri ai comisiei, conform art. 92 alin. 2 și 3 din Legea nr. 341/2004, inculpații Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina și Cechi Cristina Valentina aveau obligația de a analiza și verifica actele dosarelor,  pentru stabilirea, în mod corect, a modalităţilor de exercitare a recunoştinţei pe care Statul Român o datorează faţă de persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

În schimb, prin încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 şi art. 92 din Legea nr. 341/2004, cei trei inculpați au emis decizii privind includerea orașelor Târgoviște, Buzău, Brăila, Deva, Arad, Băile Herculane, Hunedoara, Piatra Neamț și Suceava în categoria localităților în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga dictatorului, deși acestea nu îndeplineau condițiile prevăzute de  art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, creând astfel un prejudiciu total statului de 14.047.085 lei.

Latura civilă

Prin adresa (…) din data de 08.03.2017, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 14.047.085 lei, reprezentând sumele aferente plății indemnizațiilor petru beneficiarii Legii nr. 341/2004.

Ministerul Muncii a mai precizat că sumele sunt plătite de Casa națională de pensii publice, fiind suportate de bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informații. De asemenea, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, prin adresa (…), a precizat că se constituie parte civilă în perocesul penal cu suma de 14.047.085 lei, însă a precizat că instituția nu a fost prejudiciată direct, prin acțiunea inculpaților.   

Mijloace de probă

Săvârşirea infracţiunilor de către cei trei inculpați se probează cu următoarele: (…).

 Încadrare juridică:

           1. Fapta inculpaților Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa și Cechi Cristina - Valentina care, în calitate de membri ai Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004, constituită la nivelul S.S.P.R., prin încălcarea atribuției de analizare și verificare prevăzută de 92 din Legea nr. 341/2004, au dispus, prin Decizia (…) din data de 14.04.2015, includerea oraşului Târgoviște în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, deși această localitate nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat în valoare totală de 3.510.651 lei, reprezentând contravaloarea totală a indemnizațiilor de gratitudine primite de cele 80 de persoane, care au obținut titlul de revoluționar ”cu rol determinant”, urmare acțiunilor revoluționare desfășurate în această localitate, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 297 alin 1 din C.pen. raportat la art. 309 din C.pen.

           2. Fapta inculpaților Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa și Cechi Cristina - Valentina care, în calitate de membri ai Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004, constituită la nivelul S.S.P.R., prin încălcarea atribuției de analizare și verificare prevăzută de 92 din Legea nr. 341/2004, au dispus, prin Decizia (…) din data de 27.08.2015, includerea oraşului Buzău în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, deși această localitate nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat în valoare totală de 2.107.536 lei, reprezentând contravaloarea totală a indemnizațiilor de gratitudine primite de cele 50 de persoane, care au obținut titlul de revoluționar ”cu rol determinant”, urmare acțiunilor revoluționare desfășurate în această localitate, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 297 alin 1 din C.pen. raportat la art. 309 din C.pen.

3. Fapta inculpaților Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa și Cechi Cristina - Valentina care, în calitate de membri ai Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004, constituită la nivelul S.S.P.R., prin încălcarea atribuției de analizare și verificare prevăzută de 92 din Legea nr. 341/2004, au dispus, prin Decizia (…) din data de 23.04.2015, includerea oraşului Arad în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, deși această localitate nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat în valoare totală de 2.996.227 lei, reprezentând contravaloarea totală a indemnizațiilor de gratitudine primite de cele 64 de persoane, care au obținut titlul de revoluționar ”cu rol determinant”, urmare acțiunilor revoluționare desfășurate în această localitate, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 297 alin 1 din C.pen. raportat la art. 309 din C.pen.

            4. Fapta inculpaților Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa și Cechi Cristina - Valentina care, în calitate de membri ai Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004, constituită la nivelul S.S.P.R., prin încălcarea atribuției de analizare și verificare prevăzută de 92 din Legea nr. 341/2004, au dispus, prin Decizia (…) din data de 08.01.2016, includerea oraşului Băile Herculane, în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, deși această localitate nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat în valoare totală de 545.458 lei, reprezentând contravaloarea totală a indemnizațiilor de gratitudine primite de cele 13 de persoane, care au obținut titlul de revoluționar ”cu rol determinant”, urmare acțiunilor revoluționare desfășurate în această localitate, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin 1 din C.pen.

             5. Fapta inculpaților Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa și Cechi Cristina - Valentina care, în calitate de membri ai Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004, constituită la nivelul S.S.P.R., prin încălcarea atribuției de analizare și verificare prevăzută de 92 din Legea nr. 341/2004, au dispus, prin Decizia (…) din data de 22.06.2015, includerea oraşului Brăila în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, deși această localitate nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat în valoare totală de 2.810.048 lei, reprezentând contravaloarea totală a indemnizațiilor de gratitudine primite de cele 64 de persoane, care au obținut titlul de revoluționar ”cu rol determinant”, urmare acțiunilor revoluționare desfășurate în această localitate, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 297 alin 1 din C.pen. raportat la art. 309 din C.pen.

6. Fapta inculpaților Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa și Cechi Cristina - Valentina care, în calitate de membri ai Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004, constituită la nivelul S.S.P.R., prin încălcarea atribuției de analizare și verificare prevăzută de 92 din Legea nr. 341/2004, au dispus, prin Decizia (…) din data de 08.01.2016, includerea oraşului Deva în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, deși această localitate nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cauzând un prejudiciu la bugetul de stat în valoare totală de 2.077.165 lei, reprezentând contravaloarea totală a indemnizațiilor de gratitudine primite de cele 56 de persoane, care au obținut titlul de revoluționar ”cu rol determinant”, urmare acțiunilor revoluționare desfășurate în această localitate, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 297 alin 1 din C.pen. raportat la art. 309 din C.pen.    

7. Fapta inculpaților Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa și Cechi Cristina - Valentina care, în calitate de membri ai Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004, constituită la nivelul S.S.P.R., prin încălcarea atribuției de analizare și verificare prevăzută de 92 din Legea nr. 341/2004, au dispus, prin Decizia (...) din data de 25.07.2016, includerea oraşului Piatra Neamt în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, deși această localitate nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cauzând o vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale statului, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzut de art. 297 alin 1 din C.pen.

            8. Fapta inculpaților Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa și Cechi Cristina - Valentina care, în calitate de membri ai Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004, constituită la nivelul S.S.P.R., prin încălcarea atribuției de analizare și verificare prevăzută de 92 din Legea nr. 341/2004, au dispus, prin Decizia (…) din data de 03.10.2016, includerea oraşului Suceava în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, deși această localitate nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cauzând o vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale statului, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzut de art. 297 alin 1 din C.pen.

9. Fapta inculpaților Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa și Cechi Cristina - Valentina care, în calitate de membri ai Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004, constituită la nivelul S.S.P.R., prin încălcarea atribuției de analizare și verificare prevăzută de 92 din Legea nr. 341/2004, au dispus, prin Decizia (…) din data de 23.04.2015, includerea oraşului Hunedoara în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului, deși această localitate nu îndeplinea condițiile prevăzute de art. 3 alin. 1 lit. b pct. 3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cauzând o vătămare a drepturilor şi intereselor legitime ale statului, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzut de art. 297 alin 1 din C.pen.

     - toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.* * *

II. ACTIVITATEA INFRACŢIONALĂ A PERSOANELOR CARE NU AVEAU CALITATEA DE FUNCȚIONARI PUBLICI

Din analiza actelor aflate la dosarul cauzei a reieşit faptul că mai multe persoane interesate să obţină calitatea de “Luptător cu rol determinant în Revoluţie” au promis, oferit sau dat bani ori alte foloase pentru ei sau pentru alţii, direct ori indirect, unor persoane din cadrul S.S.P.R. şi C.P.R.D., care aveau influenţă sau au lăsat să se creadă că au influenţă asupra unor funcţionari din cadrul acestor instituţii cu putere de decizie, pentru a-i determina pe aceştia să îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu sau să îndeplinească aceste acte contrar acestor îndatoriri.

Astfel, s-a stabilit că o parte din inculpații cercetați în prezenta cauză, membri/președinți/reprezentanți ai unor asociații de revoluționari, având influenţă sau lăsând să creadă că au influență asupra funcționarilor cu putere de decizie din cadrul S.S.P.R. şi C.P.R.D., au pretins diferite sume de bani de la persoanele care au solicitat acordarea titlului de “Luptător cu rol determinant”, pentru a le facilita acestora obținerea calității, chiar dacă nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege.

De asemenea, din probele administrate se relevă faptul că pentru persoanele care achită suma respectivă şi nu întrunesc condiţiile pentru obţinerea statului menţionat, la dosarele personale sunt introduse documente suplimentare care să ateste calitatea de “Luptător cu rol determinant în Revoluţie” (confirmări ale prezenţei în timpul Revoluţiei la obiectivele de importanţă deosebită, unde au avut loc confruntări violente etc). (…)

A.            Activitatea infracțională a inculpaţilor Neagu Gheorghe, Arănuşi Ciprian Albert, Angheluţă Ioniţă, Vrânceanu Nelu Zoltan

Una din persoanele identificate de organele de urmărire penală, interesată să faciliteze, contra unor sume de bani, obţinerea în mod fraudulos a titlurilor de „Luptător cu rol determinant”, este inculpatul Neagu Gheorghe, despre care majoritatea revoluționarilor din județul Brașov cunoșteau faptul că este consilier al deputatului (…).

(…), reiese faptul că inculpatul Neagu Gheorghe se deplasa cel puțin săptămânal la București, atât la sediul S.S.P.R. cât și la sediul C.P.R.D., unde se ”interesa” de stadiul cererilor formulate de diferiți revoluționari din județul Brașov, care apelau la serviciile sale. (…)                          

                În concret

1. Prin cererea înregistrată la S.S.P.R. sub numărul (…), martorul (...) a solicitat acordarea titlului de ,,Luptător cu rol determinant”, depunând la dosarul personal mai multe documente considerate relevante de către acesta.

             În urma analizării cererii depuse, membrii Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004 din cadrul S.S.P.R. la data de 02.07.2015, au decis amânarea luării unei decizii cu privire la solicitarea martorului (...) și l-au informat pe acesta că urmează să fie chemat la audieri, pentru lămuriri suplimentare în data de 31.08.2015.            (…)

               Având în vedere că membrii Comisiei pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 341/2004 din cadrul S.S.P.R. au respins solicitarea martorului (...), pentru lipsă obiectiv, prin Decizia (…) din data de 31.08.2015, acesta a efectuat demersuri pentru a lua legătura cu inculpatul Neagu Gheorghe, fiind de notorietate în municipiul Brașov că acesta este consilierul deputatului (…), și că în schimbul unei sume de bani facilitează rezolvarea favorabilă a contestațiilor depuse la comisia parlamentară menționată, singura posibilitate rămasă martorului. (…)

                În cadrul întâlnirii, inculpatul Neagu Gheorghe a pretins și primit de la martorul (...) suma de 3.000 de dolari, cu scopul de a-şi exercita influenţa asupra membrilor C.P.R.D., în vederea admiterii contestaţiei acestuia.      

Astfel, conform sintezelor lucrărilor Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 din data de 26.11.2015, la punctul unu al ordinii de zi s-a dezbătut Rapor