Evenimentul Zilei > Actualitate > EXCLUSIV. Ministerul Mediului recunoaște sincer că habar n-are ce a făcut, dacă a făcut
EXCLUSIV. Ministerul Mediului recunoaște sincer că habar n-are ce a făcut, dacă a făcut

EXCLUSIV. Ministerul Mediului recunoaște sincer că habar n-are ce a făcut, dacă a făcut

Surprinzător, dacă te raportezi la tradiționala lipsă de transparență a instituțiilor statului român, care mai nou se ascund în spatele DGPR, Ministrul Mediului a dat dovadă, în corespondența cu Evenimentul zilei, de o sinceritate absolută.

La solicitarea EVZ de a transmite, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, situația dosarelor rezolvate de Comisia internă constituită prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 434/31.03.2010 pentru analizarea notificărilor adresate Ministerului Mediului şi Pădurilor în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, răspunsul Ministerului Mediului a fost:

„La nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nu există o situația detaliată cu privire la numărul notificărilor soluționate în baza Legii nr. 10/2001”.

Nota 10 pentru sinceritate, 1 pentru respectul față de cetățean și lege!

Înainte să redăm explicația ministerului pentru contraperformanța cu retrocedarea proprietăților confiscate de comuniști, trebuie să menționăm că inițiativa trecerii dosarelor care se refereau la terenurile aflate în „Lacul Văcărești”  de la Primăria Municipiului București la Ministerul Mediului i-a aparținut Sulfinei Barbu, numită ministru al Mediului după alegerile din 2004. Efectiv, dosarele au fost predate în martie 2005.

Motivul pentru care Sulfina Barbu a încercat să urgenteze retrocedarea terenurilor adevăraților proprietari a fost de a-i da o mare palmă fostului premier Adrian Năstase, care concesionase Lacul Văcărești unui libanezo-australian pentru a face acolo un teren de golf cu 18 găuri.

Cum terenurile respective nu fuseseră niciodată ale statului, Ceaușescu gonind pur și simplu oamenii de pe proprietățile lor (foto) fără să emită, măcar de formă, un decret de expropriere sau naționalizare, sarcina Ministerului Mediului de a emite noi titluri de proprietate nu era nici măcar complicată.

Cu toate astea, până în aprilie 2007, când Sulfina Barbu a plecat din fotoliul ministerial, cei de la Mediu s-au învârtit în jurul cozii.

Dar să revenim la explicațiile de azi ale Ministerului Mediului:

„Dosarele administrative constituite ca urmare a notificărilor formulate de către persoanele îndreptățite conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist 1945 -1989 au fost transmise de către Primăria Generală a Municipiului București Ministerului Mediului și Pădurilor, în considerarea naturii juridice a dreptului de administrare asupra  bunului  reprezentat de obiectivul de investiții Acumulare Lac Văcărești;

La momentul transmiterii acestor dosare administrative, la nivelul instituției nu existau specialiști care să analizeze documentele depuse în susținerea pretențiilor formulate pe cale administrativă prin intermediul notificărilor.

Totodată, în afara specialiștilor (ex: cadastriști) Ministerul nu avea personal de specialitate suficient astfel încât să poată soluționa cu celeritate notificările transmise.

De pildă, la nivelul altor instituții exista o Direcție de specialitate cu personal suficient care se ocupa numai de acest aspect, în timp ce la nivelul instituției noastre organigrama nu prevedea o astfel de structură.

Totodată, Ministerul a fost supus la succesive reorganizări prin:

Hotărârea Guvernului nr.  544/2012 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor.

Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare

Mai mult, urmare a schimbărilor survenite în structura guvernamentală, personalul din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fluctuat în permanență, Ministerele nou înființate declinându-și reciproc competența de soluționare a notificărilor, iar Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 434/31.03.2010 și-a încetat aplicabilitatea odată cu reorganizarea Ministerului.

Prin urmare, având în vedere motivele arătate, la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nu există o situația detaliată cu privire la numărul notificărilor soluționate în baza Legii nr. 10/2001.

EVZ: De ce aceste dosare nu au fost rezolvate înainte ca Lacul Văcărești să fie declarat Arie Naturală Protejată?

Ministerul Mediului: Prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2016 zona naturală Lac Văcărești a fost declarată arie naturală protejată, iar până la această dată, din cauza litigiilor pornite de către persoanele îndreptățite, a reorganizărilor succesive și a lipsei de personal de specialitate, Ministerul nu a soluționat toate notificările formulate în baza Legii nr. 10/2001.

EVZ: Cine se face vinovat că proprietarii, victime ale abuzurilor regimului comunist, nu au fost repuși în posesie nici până astăzi, în pragul împlinirii a 32 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989?

Ministerul Mediului: În ceea ce privește persoanele care se fac vinovate, menționăm că aceste notificări au fost formulate inițial către Primăria Generală a Municipiului București, ulterior au fost transmise către Minister care, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 349/2016 a declinat competența de soluționare către administratorul bunului Lac Văcărești, respectiv către Administrația Națională Apele Române prin adresa nr. 34094/TD/19.07.2016 fiind transmise un număr de 126 de notificări.

EVZ: Care este situația la zi a acestor dosare și unde poate fi găsită pe site-ul instituției dumneavoastră?

Care sunt măsurile pe care le preconizați pentru rezolvarea urgentă a acestor dosare?

De ce din aprilie 2011, vezi AICI, nu există o altă situație actualizată?

Ministerul Mediului: Referitor la punctele 4, 5 și 6 (întrebările anterioare – nota EVZ):

Administrația Națională „Apele Române” a fost sesizată, prin declinarea competenței de soluționare, cu o serie de notificări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, cu privire la imobile situate în sau în imediata vecinătate a obiectivului de investiții „Acumulare Lac Văcărești”.

Totodată, A.N. „Apele Române” a luat act de existența dosarelor aferente notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, în urma adresei nr. 34094/DT/19.07.2016, prin care Comisia internă pentru analiza notificărilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și-a declinat competența.

Drept urmare, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea nr. 10/2001 și Legea nr. 165/2013, ambele cu modificări și completări, precum și normelor de aplicare ale acestora, A.N. „Apele Române” a trecut la inventarierea dosarelor și a finalizat procedurile administrative, în vederea constituirii comisiei de soluționare a notificărilor.

În vederea stabilirii tuturor împrejurărilor avute în vedere la analizarea dosarelor de către comisia întocmită în acest scop, prin adresa A.N.A.R. cu nr. 8025/CC/2017 si nr. 12006/CC/2017, A.N.A.R s-a adresat instituției competente în materie, respectiv Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, solicitând un punct de vedere cu privire la modalitatea de soluționare a notificărilor, după împlinirea termenelor reglementate de art. 33 din Legea nr. 165/2013, și anume, dacă unitățile deținătoare mai sunt obligate la soluționarea administrativă a notificărilor după termenul vizat.

Prin adresa A.N.A.R. nr. 13760/CC/2017 transmisă către Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Comisia a solicitat copii ale notelor de fundamentare ale H.G. nr. 1223/2001 și H.G. nr. 855/2002, informațiile conținute de acestea fiind necesare pentru motivarea soluționării notificărilor, alături de orice alte informații care pot avea înrâurire în analizarea lor.

De asemenea, prin adresa A.N.A.R. nr. 14244/CC/2017 transmisă către Secretariatul General al Guvernului, Comisia a solicitat copii ale notelor de fundamentare ale H.G. nr. 1223/2001 și H.G. nr. 855/2002, informațiile conținute de acestea fiind necesare pentru același scop arătat anterior, pentru motivarea soluționării notificărilor, alături de orice alte informații care pot avea înrâurire cu privire la analiza lor.

Comisia a transmis și către Primăria Municipiului București, Primăria Popești -Leordeni, respectiv Primăria sectorului 4, solicitări de date și înscrisuri, în legătură cu notificările formulate, din care să rezulte, dacă regimul juridic al imobilelor este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, acestea fiind solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în prezent, la nivelul A.N. „Apele Române” există un număr de 162 de dosare administrative, iar pe rolul instanțelor de judecată există înregistrate un număr de 25 de dosare de judecată, prin care persoanele îndreptățite au solicitat soluționarea notificărilor sau contestă deciziile A.N.A.R. de soluționare. La momentul actual, Comisia internă A.N.A.R. a soluționat 19 dosare administrative.

Totodată, Comisia internă A.N.A.R. a solicitat și solicită, în continuare, notificatorilor/persoanelor îndreptățite, completarea dosarelor administrative cu înscrisurile doveditoare, în conformitate cu Partea 22¹ din Normele de aplicare ale Legii nr. 10/2001. După completarea dosarelor, A.N.A.R. va emite decizii prin care va soluționa notificările. Dosarele nu pot fi soluționate fără a cere completări, pentru a respecta dreptul de apărare al persoanelor îndreptățite. De asemenea, persoanele îndreptățite vor primi deciziile A.N.A.R. de soluționare a notificărilor, numai după finalizarea completării dosarului sau renunțarea la privilegiul termenului de completare.

În ceea ce privește publicarea pe site-ul A.N.A.R. a situației dosarelor administrative, menționăm faptul că site-ul a fost modificat recent, urmând să fie actualizat.

Având în vedere dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, dar și faptul că la momentul actual A.N.A.R. a solicitat și solicită completarea dosarelor administrative, actualizarea va putea fi făcută în momentul în care A.N.A.R. va emite decizii de soluționare a notificărilor.

În loc de concluzie

Statului comunist i-a luat câteva zile pentru a scoate din casele și de pe pământurile lor pe românii din zona cunoscută mai nou ca Aria Naturală Protejată Văcărești, iar statului post-comunist i-au trebuit 32 de ani ca să nu facă nimic, deși chiar legile lui spun că era obligat să restituie oamenilor ce li s-a furat.

Asta, repet, în condițiile în care victimele nu și-au pierdut niciodată proprietățile, Ceaușescu gonindu-i pur și simplu, fără să emită un act oficial.

Dar, cum la găsit scuze și la mărit lefurile bugetarilor suntem campioni mondiali…

 

 

 

 

 

 

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: