Vei aici cum a fost ucis voievodul care, în timpul domniei, deși i se datora libertatea Bucovinei, s-a confruntat cu opoziția unor mari boieri din Moldova. Motivul pentru care a fost dat pe mâna turcilor și mișeleasca sa asasinare