Vezi în materialul video de mai jos declarația completă a fostului lider de la Cotroceni despre justețea raportului întocmit de Mecanismul de cooperare și verificare (MCV) al Comisiei Europene.

Mecanismul de cooperare și verificare (MCV) este o măsură de salvgardare invocată de Comisia Europeană atunci când ea consideră că un nou stat membru sau un stat care este în curs de aderare la Uniunea Europeană nu și-a îndeplinit angajamentele asumate în contextul negocierilor de aderare în domeniile ariei de libertate, securitate și justiție sau de politică a pieței interne.