Incorect enunțată sau intenționat formulată incomplet?” este întrebarea care macină mii de absolvenți de clasa a VIII-a, părinți și cadre didactice. Elevii au avut de citit o diagramă care prezintă repartiția notelor obținute la un test la matematică de elevii unei clase a VIII-a dintr-o școală. Cerința este următoarea: „Conform diagramei, numărul elevilor care au obținut nota 5 la acest test este egal cu…”.

„S-auîncurcat!”, comen tează mai mulți părinți. Pe rețelele de socializare explicațiile și ideile continuă: „Nu au înțeles exact cum se citește diagrama fiindcă nu era clar precizat care sunt notele și care șir este numărul de elevi”; „Suntem câțiva care ne gândim să contestăm”. Profesorii de matematică le dau dreptate.

Proba de matematică a fost structurată pe trei secțiuni, cu grade de dificultate diferite, fiecare având câte 30 de puncte. Părinții nemulțumiți pot depune contestațiile vineri, între orele 16:00 – 20:00, urmând ca rezultatele finale să fie afișate în data de 5 iulie.

Reacția CNEE

Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) a făcut următoarele precizări:

● Itemul evaluează com petența Analizarea unor situații practice cu ajutorul elementelor de organizare a datelor, competență formată/dezvoltată în cadrul unității de învățare „Elemente de organizare a datelor”, clasa a VIIa, prezentă în programa pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.

● Itemul este complet formulat, enunțul este clar, fără ambiguități și permite un singur răspuns corect. Acesta conține toate elementele necesare unui răspuns corect și se referă la o diagramă care a mai fost prezentată în subiectele formulate de CNEE. Tipul de diagramă în discuție este inclus în modelul de subiect pentru Evaluarea Națională.

● Itemul conține legenda referitoare la reprezentarea numărului elevilor, legendă care este echivalentă cu identificarea prin axele de coordonate. În esență, acesta se referă la prezentarea unei dependențe funcționale (între notă și numărul elevilor din clasă care au obținut această notă), iar în cazul unei dependențe funcționale variabila se reprezintă pe axa orizontală (a absciselor).

Problemă incomplet enunțată

Diagrama nu este complet enunțată pentru că nu se specifică în axa OX notele elevilor și în axa OY, numărul de elevi. De aceea, unii elevi au citit invers diagrama și nu le poți cere în condiții de examen să gândească precum un adult. Vor fi probabil zeci de mii de contestații pe acest subiect și cel mai simplu ar fi să plece o notă de la Comisia Centrală de Examen către centrele de corectare prin care să li se ceară să acorde punctajul prevăzut indiferent în ce mod au citit elevii diagrama”, a explicat profesorul Ștefan Vlaston.

Omisiune intenționată?

„A fost o omisiune din partea celor care au formulat subiectul. Elevii trebuiau să analizeze mai bine problema, ca să-și dea seama care este axa elevilor și care este axa notelor. Ei trebuiau să se «prindă» că un elev sau doi elevi nu pot lua nota zero”, a comentat pentru EVZ Andrei Dobre, profesor de matematică la Grupul Școlar Transporturi din Ploiești.