Practic, Evaluarea Naţională va fi susţinută în acord cu prevederile din Legea Educaţiei din 2011, potrivit b1.ro

Cadrul legislativ în vigoare prevede că la finalul clasei a VIII-a se realizează o evaluare naţională, rezultatele ei urmând a fi exprimate printr-un punctaj, similar testelor internaţionale

Evaluarea se realizează prin următoarele probe: o probă scrisă la limba şi literatura română; o probă scrisă la limba maternă; o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe; o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională; o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului; o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.