Evenimentul Zilei > International > Egiptul negociaz? un armisti?iu între Israel ?i Hamas. Iranul cheam? la înarmarea palestinienilor
Egiptul negociaz? un armisti?iu între Israel ?i Hamas. Iranul cheam? la înarmarea palestinienilor

Egiptul negociaz? un armisti?iu între Israel ?i Hamas. Iranul cheam? la înarmarea palestinienilor

Pre?edintele egiptean Mohammed Mursi a anun?at ast?zi c? echipa sa de consilieri pe securitate negociaz? un armisti?iu între Israel ?i gruparea militant? Hamas, în condi?iile în care ostilit??ile continu? în Fâ?ia Gaza, controlat? de mi?carea islamist?. În a?teptarea unui compromis, regimul de la Teheran cheam? la înarmarea palestinienilor din enclava de pe malul M?rii Mediterane.

UPDATE: Un acord între Israel ?i gruparea Hamas pentru încetarea ostilit??ilor din Fâ?ia Gaza, ar putea fi semnat ast?zi, a declarat, pentru Reuters,  premierul egiptean, Hisham Qandil. “Sunt în curs de desf??urare negocieri ?i sper c? se va ajunge la o modalitate prin care se va pune cap?t ?i va fi contracarat? violen?a”, a ad?ugat acesta.
Potrivit premierului egiptean, ?ara sa este dispus? s? se implice în continuare în rezolvarea pa?nic? a situa?iei din Fâ?ia Gaza. “Cred c? suntem aproape de un acord, îns? rezultatul este greu de prev?zut din cauza naturii acestor negocieri”, a spus Qandil. Mediatorii egipteni ar urma s? afle, azi, preten?iile celor dou? p?r?i, a indicat, pentru AP, o surs? participant? la negocieri.
Ambele p?r?i solicit? garan?ii privind armisti?iul, iar Egiptul urm?re?te încetarea luptelor ?i identificarea unor solu?ii pentru ridicarea asediului israelian asupra Fâ?iei Gaza, a mai declarat sursa citat?.
Armisti?iu posibil

"Sunt indicii potrivit c?rora exist? posibilitatea unui armisti?iu, dar nu avem înc? garan?ii ferme în acest sens", a declarat liderul de la Cairo.

Egiptul a mai mediat acorduri de încetare a focului între cele dou? p?r?i. un oficial palestinian a declarat agen?iei Reuters c? negocierile pentru încheierea unui armisti?iu vor continua ast?zi la Cairo, subliniind c? exist? "speran?e" pentru atingerea unui astfel de obiectiv.

La Ierusalim, oficialii israelieni au refuzat ini?ial s? comenteze. Comandan?ii militari au avertizat îns? c? armata este preg?tit? s? lupte pân? la cap?t pentru a întrerupe tirurile cu rachete dinspre Fâ?ia Gaza care continu? sporadic de aproape 12 ani. ONU a anun?at, de asemenea, c? secretarul-general Ban Ki-moon inten?ioneaz? s? se deplaseze în regiune pentru

Armata israelian? este preg?tit? “s?-?i intensifice semnificativ" opera?iunea militar? împotriva grup?rilor armate palestiniene în Fâ?ia Gaza, a declarat ast?zi ?i premierul israelian, Benjamin Netanyahu, citat de Agerpres.

Armata este preg?tit? s?-?i intensifice semnificativ opera?iunea. Solda?ii sunt echipa?i pentru orice eventualitate", a afirmat Netanyahu în debutul ?edin?ei de guvern.

“Îi facem s? pl?teasc? un pre? greu, Hamas ?i organiza?iile teroriste, iar for?ele israeliene de ap?rare sunt preg?tite pentru o extindere semnificativ? a opera?iunii", a declarat ?eful executivului israelian, citat de Reuters, dar f?r? niciun fel de preciz?ri cu privire la posibilitatea declan??rii unei interven?ii terestre în Fâ?ia Gaza.
Ast?zi, ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman, a declarat c? Israelul este gata s? aib? în vedere o încetare a focului dac? toate grup?rile armate din Fâ?ia Gaza î?i opresc tirurile cu rachete asupra statului evreu, relateaz? AFP.

”Singura noastr? condi?ie pentru un armisti?iu este ca toate grupurile teroriste care opereaz? în Gaza s? înceteze complet focul”, a declarat Lieberman înainte de o întâlnire cu omologul s?u francez, Laurent Fabius, în vizit? la Ierusalim.

Între timp, Iranul cheam? la înarmarea militan?ilor palestinieni din Fâ?ia Gaza. ??rile din regiune ar trebui s? le trimit? arme palestinienilor pentru a lupta împotriva Israelului, a declarat duminic? pre?edintele parlamentului iranian, Ali Larijani, citat de agen?ia oficial? Irna, preluat? de AFP.

“Ac?iunile politice ale unor ??ri din regiune sunt utile, dar nu ?i suficiente. Ast?zi se a?teapt? de la ele un ajutor militar" pentru palestinieni, a declarat Larijani. “SUA ?i Occidentul îi trimit arme regimului sionist. De ce nu am putea atunci trimite arme în Palestina", s-a întrebat el.

El a mai spus c? unele ??ri din regiune au “comis o eroare strategic? provocând un conflict intern în Siria" înarmând grup?rile rebele siriene."Este de a?teptat ca unele ??ri din regiune s?-?i schimbe comportamentul ?i, în loc s? încurajeze conflictul dintre cele dou? grupuri musulmane din Siria, s? le trimit? arme palestinienilor împotriva regimului sionist", a insistat oficialul iranian, cu referire direct? la ??rile din Golf ?i Turcia.

Iranul, care sprijin? mi?c?rile islamiste palestiniene, nu recunoa?te Israelul ?i afirm? cu regularitate c? statul evreu este condamnat s? dispar?. Teheranul este principalul aliat regional al Siriei ?i denun?? cu regularitate sprijinul unor ??ri occidentale ?i arabe în favoarea rebelilor sirieni.
Avertismentul Londrei
O opera?iune terestr? în Fâ?ia Gaza ar putea ”costa Israelul o mare parte” din sprijinul s?u interna?ional ?i „amenin?? s? prelungeasc? acest conflict”, a avertizat duminic? ministrul britanic de externe, William Hague.

„Premierul ?i cu mine am subliniat pe lâng? omologii no?tri israelieni c? o invazie terestr? în Gaza va costa Israelul o mare parte din sprijinul interna?ional pe care îl are în aceast? situa?ie”, a declarat Hague pentru Sky News.

„O invazie terestr? va fi mult mai greu de sus?inut de c?tre comunitatea interna?ional?, inclusiv de Regat Unit”, a insistat ?eful diploma?iei britanice, în contextul în care premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anun?at c? armata este preg?tit? s? extind? semnificativ opera?iunea militar? contra grup?rilor armate palestiniene în Fâ?ia Gaza.

Israelul a concentrat mii de rezervi?ti, transporturi de trupe blindate, buldozere ?i tancuri în apropiere de bariera de la grani?a dintre Israel ?i Fâ?ia Gaza. Potrivit BBC, peste 840 de rachete au fost lansate dinspre Fâ?ia Gaza spre teritoriul israelian, circa 300 fiind interceptate de sistemul antirachet? Iron Dome.