Evenimentul Zilei > Social > Dreptul Simeon și Proorocița Ana – Calendar creștin ortodox: 3 februarie
Dreptul Simeon și Proorocița Ana – Calendar creștin ortodox: 3 februarie

Dreptul Simeon și Proorocița Ana – Calendar creștin ortodox: 3 februarie

Dreptul Simeon și Proorocița Ana – Calendar creștin ortodox: 3 februarie. A doua zi după Întâmpinarea Domnului sunt cinstiți cei doi care L-au întâmpinat pe Iisus Hristos în Templu, la 40 de zile de la naștere.

Dreptul Simeon și Proorocița Ana – Calendar creștin ortodox: 3 februarie

Sfântul şi Dreptul Simeon Este unul dintre cei 70 de înţelepţi care au tradus din limba ebraică în limba greacă Vechiul Testament, la porunca regelui Ptolemeu al Egiptului.

Când au ajuns cu tâlcuirea la capitolul al VII-lea, versetul 14 din cartea Proorocului Isaia, unde scrie „Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuil”, bătrânul Simeon s-a îndoit în inima sa. El și-a zis că nu este cu putinţă ca o fecioară să nască neştiind de bărbat.  Astfel că, luând cuţitul, a vrut să şteargă aceste cuvinte.

În clipa aceea a fost oprit de îngerul Domnului care i-a spus:

„Nu fi necredincios în cele scrise, a căror împlinire tu însuţi o vei vedea, pentru că nu vei vedea moartea până ce nu vei vedea pe Cel ce Se va naşte din Curata Fecioară, Hristos Domnul”.

Dreptul Simeon și Proorocița Ana – Calendar creștin ortodox: 3 februarie

Aceasta a fost făgăduinţa despre care scrie Sfântul Evanghelist Luca:

„Şi era făgăduit lui de la Duhul Sfânt să nu vadă moartea, până ce va vedea pe Hristosul Domnului!” (Luca II, 26).

Dând crezare cuvintelor îngereşti, Simeon a aşteptat venirea lui Hristos în lume. La 40 de zile după naştere, Pruncul Iisus a fost adus la templu din Ierusalim de Fecioara Maria şi Dreptul Iosif, după obiceiul Legii vechi.

Atunci Sfântul Simeon, îndemnat de Duhul Sfânt, a luat în mâini pe Domnul şi a zis:

„Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta“.

El a proorocit despre patimile lui Hristos şi despre răstignirea Lui. A avertizat-o pe Născătoarea de Dumnezeu că prin inima sa va trece sabia durerii, când va vedea pe Fiul său răstignit pe Cruce.

Deşi Sfânta Evanghelie nu arată că a fost preot, unii Sfinţi Părinţi socotesc că dreptul Simeon a fost preot la templul din Ierusalim. Acest lucru reiese din modul în care s-a comportat  la „Întâmpinarea Domnului” (Luca II, 23-27).

Tradiţia spune că dreptul Simeon a murit la vârsta de 360 de ani. Sfintele sale moaşte au fost aduse în Constantinopol în vremea împăratului Iustin cel Mic (565-578). Ele au fost aşezate în Biserica Halcopratiei.

Sfânta Proorociţă Ana – Era fata lui Fanuil din neamul lui Asir. După ce a locuit cu bărbatul ei şapte ani, acesta a trecut la cele veşnice. Ana a rămas la Templu toată viaţa, stăruind în post şi rugăciune, slujind lui Dumnezeu ziua şi noaptea.

Ţinând acest mod de viaţă în chip neobosit, ea s-a învrednicit a vedea pe Domnul, când a fost dus la Templu, la patruzeci de zile de la naşterea Sa în trup, de Preasfânta Lui Maică şi de dreptul Iosif.