Evenimentul Zilei > Justitie > DOSARUL PO?TA ROMÂN?. Achitarea lui Tudor Chiuariu a fost decis? cu opinie separat?. Nagy Zsolt: 3 ani ?i jum?tate cu suspendare. Dan Mihai Toader: 6 ani!
DOSARUL PO?TA ROMÂN?. Achitarea lui Tudor Chiuariu a fost decis? cu opinie separat?. Nagy Zsolt: 3 ani ?i jum?tate cu suspendare. Dan Mihai Toader: 6 ani!

DOSARUL PO?TA ROMÂN?. Achitarea lui Tudor Chiuariu a fost decis? cu opinie separat?. Nagy Zsolt: 3 ani ?i jum?tate cu suspendare. Dan Mihai Toader: 6 ani!

Fostul ?ef al Po?tei Române Dan Mihai Toader trebuie s? execute ?ase ani ani de închisoare în dosarul ”Po?ta Român?”. Fostul ministru al Justi?iei, Tudor Chiuariu, a fost achitat, iar fostul ministru al Comunica?iilor, Zsolt Nagy, a primit trei ani de închisoare cu suspendare. Decizia de ast?zi nu este definitiv?, poate fi contestat? la Completul de cinci judec?tori.

UPDATE ora 18.30 Decizia a fost luat? în majoritate, de doi membri din completul de trei judec?tori. Unul dintre magistra?i, judec?toarea Francisca Vasile, a f?cut opinie separat? ?i fost pentru condamnarea lui Tudor Chiuariu pentru abuz în serviciu în fom? calificat? ?i pentru ca acesta s? pl?teasc? daunele.
UPDATE ora 18.15 Andrei Marinescu, directorul executiv al Direc?iei de Dezvoltare Strategic? al CNPR, a fost condamnat la cinci ani ?i jum?tate de închisoare, iar pe Emanoil Lep?datu, directorul economic executiv al CNPR, la cinci ani de deten?ie. Ioan Folf?, administratorul societ??ii Topcadex 99, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendarea execut?rii pedepsei.
UPDATE ora 18.00 Tudor Chiuariu a fost achitat, Nagy Zsolt a primit 3 ani ?i jum?tate cu suspendare, iar fostul ?ef al Po?tei Române, Dan Mihai Toader, a fost condamnat al ?ase ani de închisoare.
UPDATE ora 17.00 Judec?torii redacteaz? sentin?a din acest dosar. O decizie va fi anun?at? în urm?toarea or?.
La ultimul termen, procurorii au cerut pedepse cu executare pentru cei doi demnitari. În plus,procurorii DNA au cerut ca inculpa?ii din dosar s? pl?teasc? prejudiciul de 8,7 milioane de euro adus societ??ii de stat. La ultimul termen, to?i cei trimi?i în judecat? au declarat în fa?a instan?ei c? sunt nevinova?i. Deputatul Tudor Chiuariu, fost ministru al Justi?iei, a lipsit din sal?, solcitând un termen nou de judecat? pe motiv c? este plecat din ?ar?. Cererea lui a fost respins? de cei trei judce?tori de la Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie.
DOSARUL PO?TA Procurorii DNA cer închisoare cu executare pentru fo?tii mini?tri Tudor Chiuariu ?i Zsolt Nagy: "S? pl?teasc? prejudiciul de 8,7 milioane de euro!"
Acuza?i de abuz în serviciu
Potrivit rechizitoriului Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie (DNA), cei doi fo?ti mini?tri sunt acuza?i de abuz în serviciu pentru c? au avizat ?i participat la trecerea unui imobil din centrul Capitalei din proprietatea Po?tei Române în proprietate privat?, pe baza unor acte false. Terenul a fost subevaluat inten?ionat de conducerea Po?tei cu 3,6 milioane de euro sub pre?ul real, potrivit DNA, ?i apoi a fost trecut în proprietate privat? prin Hot?râre de Guvern.
Nume grele în proces
Reamintim c? dosarul a fost trimis în instan?? în decembrie 2010. Fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Zsolt Nagy, si fostul ministru al Justitiei, Tudor Chiuariu, au fost deferiti justitiei pentru infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecin?e deosebit de grave, dac? func?ionarul public a ob?inut pentru altul un avantaj patrimonial. În acela?i dosar a mai fost trimis in judecat? Dan Mihai Toader, pre?edinte al Consiliului de Administra?ie ?i director general al Companiei Na?ionale Po?ta Român? SA (CNPR), Emanoil Lep?datu, director economic executiv al CNPR, ?i Andrei Marinescu, director executiv al Directiei de Dezvoltare Strategic? al aceleia?i companii, precum ?i Ioan Folfa, administrator la SC Topcadex 99 SRL.
Prejudiciul adus statului este de 8,7 milioane de euro
Potrivit DNA, în perioada 2005 – 2007, printr-un ?ir de acte nelegale, reprezentan?ii Postei au contribuit la trecerea unui imobil din proprietatea public? a statului român în proprietatea privat? a SC Imopost Developments SA, demers în care au fost implica?i ?i cei doi membri ai Guvernului, prin emiterea unui act normativ cu scopul de a favoriza societatea, prin schimbarea situatiei juridice a imobilului. Prejudiciul în acest dosar este evaluat la peste 8,7 milioane de euro.