Cosma a făcut cinci ani şi opt luni puşcărie, fără condamnare, pentru că era considerat de comunişti un „element periculos”. După Revoluţie, a mai avut nevoie de cinci ani de procese ca să îşi câştige dreptul la despăgubire. „Comuniştii mi-au distrus tinereţea, sănătatea şi viaţa. De 62 de ani sufăr din cauza bătăilor ce mi-au fost administrate”, spune Vasile Cosma, la cei 87 de ani. Între timp, bătrânul a fost nevoit să se împrumute pentru a pleca în Germania, unde a fost operat pe coloană, afectată în urma bătăilor încasate.

„Este un abuz evident în relaţia cu cetăţeanul. Aşa se întâmplă de fiecare dată: în loc să-şi onoreze obligaţiile statul se luptă cu oamenii. E cu atât mai grav cu cât se nesocoteşte o hotărâre judecătorească executorie şi se încearcă să se tergiverseze plata unor despăgubiri de care un bătrân are nevoie ca de aer”, spune Florin Kovacs, avocatul lui Cosma. „Statul român, liber şi democrat, se poartă cu foştii deţinuţi politic ca şi lupul când prinde oaia. Din gură ne susţin, dar când vine vorba de fapte, aşteaptă să murim”, spune Ioan Pop, vicepreşedintele asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politic din Timişoara.

„Comuniştii mi-au distrus tinereţea, sănătatea şi viaţa”

În iunie 2008, Tribunalul Timiş a dat o sentinţă prin care valoarea des păgu birii era de 100.000 de euro. În urma recursului, Curtea de Apel Ti mişoara a triplat suma printr-o sentinţă definitivă, iar în octombrie, avocatul a demarat executarea sentinţei. „Direcţiei Generale a Finan ţelor Publice Timiş i-a fost trans misă o somaţie cu privire la executarea hotărârilor judecătoreşti prin care lui Cosma Vasile i s-au acordat despăgubiri. Împotriva acesteia, DGFP Timiş a formulat, în termen, contestaţie de exe cutare, în condiţiile Codului de Procedura Civilă”, a spus Dumitru Popovici, şeful instituţiei.

„Sumele pe care statul trebuie să le plătească în urma proceselor se vor plăti categoric. Ca principiu, statul îşi plăteşte întotdeauna toate obligaţiile”, a spus ministrul finanţelor, Gheor ghe Pogea. Angajaţii de la biroul de presă al MF au amânat o săptămână un răspuns ferm.