Evenimentul Zilei > Actualitate > DESCOPERIREA misterioas? a Serviciului SECRET American în Mun?ii BUCEGI | VIDEO
DESCOPERIREA misterioas? a Serviciului SECRET American în Mun?ii BUCEGI | VIDEO

DESCOPERIREA misterioas? a Serviciului SECRET American în Mun?ii BUCEGI | VIDEO

Legende transmise de-a lungul timpului, din genera?ie în genera?ie. Multe mistere, care i-au uluit ?i pe speciali?ti. Toate legate de Mun?ii Bucegi, iar unele atât de adev?rate încât ridic? mari semne de întrebare.

O legend? sus?ine c? Mun?ii Carpa?i sunt str?b?tu?i de tuneluri subterane atât de lungi încât ating ?i sute de kilometri. Nimeni nu poate spune dac? au fost f?cute de mâna omului sau de for?a naturii. Iar asemenea tuneluri ar exista ?i în Bucegi.
Se vorbe?te ?i despre faptul c? pe Vârful Omu ar fi fost un sanctuar dacic, a?a cum au mai fost ?i pe alte cre?tete ale mun?ilor, în Retezat ?i Ceahl?u. Acesta este supranumit “triunghiul de aur” al Daciei datorit? energiilor impresionat de mari care se presupune c? se reg?sesc în cele trei puncte.

  • DESCOPERIREA ?OCANT? a astronomilor americani

Unic în lume
De-a lungul vremii s-a descoperit c? pe crestele Bucegilor se înregistreaz? un nivel foarte mare de radia?ii. Nu se ?tie cu exactitate de unde provin aceste radia?ii sau ce le provoac? iar cercet?rile sporadice de pân? acum nu au reu?it s? demonstreze nimic.

  • RU?II au STUDIAT din SATELIT ora?ul SECRET de sub CETATEA dacic? SARMIZEGETUSA | VIDEO

Singura explica?ie pe care au dat-o unii dintre speciali?tii care s-au încumetat s? explice într-un fel legendele ?i misterele legate de Bucegi este aceea c? nivelul radia?iilor foarte mari de pe crestele Bucegilor s-ar datora faptului c? aici a fost un mare sanctuar dacic, piatra de temelie a poporului român.
Primele cercet?ri cu privire la Mun?ii Bucegi s-au efectuat abia în anul 1927, în partea estic? a masivului, pe Valea Ialomi?ei, într-o zon? cunoscut? sub numele de “?apte izvoare”. Aici s-a f?cut o analiz? a apei ?i spre stupoarea cercet?torilor s-a constatat c? apa din acest izvor are zero bacterii. Acest fapt este unic în lume. Alte cercet?ri au fost realizate în anii 80.
Speciali?tii au constatat c? izvorul se “alimenteaz?” dintr-un lac subteran imens. Se spune c?, din aceast? zon?, a “celor ?apte izvoare”, venea în fiecare zi m?re?ul Zamolxe pentru a bea ap?…

  • DESCOPERIRE ÎN ADÂNCURI! Potopul lui NOE a avut loc în MAREA NEAGR?. Dovezile ?TIIN?IFICE

Totul a început pe vremea primului domnitor din dinastia Basarabilor, când platoul Bucegilor a fost interzis pentru oamenii de rând. Acolo se antrena cavaleria domnitorului-o?teni „ro?ii”, denumire dat? de îmbr?c?mintea pe care o purtau.
Ace?tia formau unit??ile de elit? ale armatei domnitorului din ?ara Româneasc?, folosite doar în caz de mare primejdie. Platoul Bucegilor a fost ales deoarece în vremurile de primejdie, tezaurul ??rii era ascuns în tunelurile subterane din zon? ?i p?zit de o?tenii „ro?ii”.
Privite de sus
Se mai afirm?, de asemenea, c? Bucegii ar ascunde ceva care poate fi asimilat cu legendara “Gur? de Rai”. E vorba despre o pant? cu o suprafa?? de aproximativ un kilometru p?trat, unde se manifest? o anomalie magnetic? atipic?, dup? cum o definesc speciali?tii, zon? care are efecte benefice uluitoare asupra organismului uman.
În tradi?ia popular? româneasc?, ”Gura de Rai” este un mediu intre cer ?i p?mânt cu un caracter sacru, un drum spre Rai, un loc benefic. Ca pozi?ionare geografic?, ”Gura de Rai” este situat? pe un picior de munte ?i se deschide într-o paji?te înalt? sau un gol de munte.

  • Un MARE MISTER. Unde se afl? ATLANTIDA, t?râmul care poate salva omenirea de la SFÂR?ITUL LUMII | VIDEO

Legendele locale vorbesc ?i despre existen?a unor tezaure deosebit de valoroase, comori îngropate, acumulate de-a lungul a zeci de genera?ii de conduc?tori ?i p?strat în zon?. Este vorba despre un tezaur sfânt pe care fiecare domnitor era obligat s?-l sporeasc? pe timpul domniei sale (dar nu avea voie s? foloseasc? nimic din acest tezaur).
Dup? cum men?ioneaz? pasiona?ii care au studiat îndeaproape ”fenomenul”, dac? este s? fie privite de sus, aceste tunele nu ar str?bate haotic mun?ii ci sub forma unor linii care reprezint? imaginea unui lup imens, având gura deschis?, ca atunci când se arunc? asupra pr?zii! Oricum ar fi, misterul în ceea ce prive?te Mun?ii Bucegi r?mâne nedezlegat. Se spune c? totul a fost construit de Zamolxis atunci când Marele Zeu a decis s? apere acest p?mânt sfânt ?i pe cei care îl locuiesc…
Baraj energetic
În cartea "Viitor cu cap de mort" de Radu Cinamar se dezv?luie faptul c? în Mun?ii Bucegi ar fi fost descoperite de c?tre sateli?ii Pentagonului (Departamentul american al ap?r?rii) mai multe tuneluri ?i înc?peri "secrete" care nu aveau nici o comunicare cu exteriorul.

  • SINGURUL LOC din lume care va SUPRAVIE?UI Apocalipsei. Nu e departe de România

Se men?ioneaz? faptul c? în anul 2003 s-a forat muntele pentru a se ajunge la acele înc?peri, ?i s-ar fi descoperit c? aceastea ascund "aparate" extrem de sofisticate care permit vizualizarea întregului trecut al omenirii! De asemenea, tunelurile subterane ar fi de fapt imense, ?i ar fi legate de alte loca?ii considerate "sacre" de pe p?mânt.
De asemenea, Pentagonul nu ar fi str?in de faptul c? sub Bucegi s-ar afla o poart? imens? din piatr? (legendele locale amintesc ?i despre o poart? spre alt? lume), înaintea acestei por?i un baraj energetic, iar orice obiect aruncat spre el se transform? în praf fin. Scepticii consider? c? totul este exagerat, dar sus?in?torii teoriei afirm? c? istoria lumii începe în România…
CITI?I ?I TOP 3 RECOMAND?RI EVZ.RO:

  • B?sescu a scurtat lista premierilor
  • ULTIMA ?EAP? dat? de Cristian Sima, înainte de fuga din ?ar?
  • Triunghiul Cornel Nistorescu – Ion Stan – Aurel Rogojan, prietenii care îngroap? corup?ia

<iframe width="630" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7w344GIoqt4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>