În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată Nicolae Bordeianu, Mitică Ciobanu, Vasile Zamfir (primarul comunei Deleni, judeţul Vaslui), Ioan Melinte, Paul Andrei Dobrea, Parască Boţ, Tănase Roman şi Sandu Dandeş.

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, în realizarea unui proiect din judeţul Vaslui, având ca obiect "Alimentarea cu apă şi amenajare poduri şi podeţe în localităţile Deleni, Zininca, Bulboaca", au fost comise o serie de infracţiuni de abuz în serviciu şi fals, relativ la executarea şi plata unor lucrări aferente proiectului, derulate în contextul perfectării unui contract între Primăria comunei Deleni, reprezentată de primarul Vasile Zamfir şi SC Ecoloc SRL Huşi, al cărei administrator era Nicoleta Bordeianu, iar director Dan Bordeianu.

Acuzațiile procurorilor

Procurorii susţin că lucrările finanţate integral din fondurile publice aveau ca finalitate îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor arondaţi unei arii rurale, prin oferirea posibilităţii alimentării cu apă potabilă a gospodăriilor, arată Agerpres.

De asemenea, nu pot fi ignorate nici consecinţele nefaste în planul protecţiei şi intervenţiei în caz de incendiu, de vreme ce din cauza nerespectării proiectului, nu a fost executat niciun hidrant, nicio cişmea şi nici nu există rezerve de apă.

Astfel, Dan Bordeianu a participat din partea Ecoloc SRL, în calitate de director, calitate în care a semnat şi un act adiţional, la derularea lucrărilor, figurând ca delegat pe un număr de 8 facturi fiscale emise de executant, care au fost introduse în circuitul financiar contabil şi prezentate pentru plată primarului comunei Deleni, Vasile Zamfir care, cu încălcarea atribuţiilor de serviciu, a semnat ca bun de plată 17 facturi fiscale şi tot atâtea ordine de plată.

Ulterior, acestea au fost decontate, deşi lucrările nu au fost conforme cu proiectul şi nu au fost finalizate, fiind prejudiciat astfel bugetul de stat cu suma de aproximativ 4.000.000 lei.

 

Care sunt probele din dosar

Din probele administrate a mai rezultat că Ioan Melinte a semnat, alături de Vasile Zamfir şi Nicoleta Bordeianu (administrator al Ecoloc SRL) situaţiile de lucrări în baza cărora s-a efectuat plata celor 17 facturi fiscale, iar în calitate de reprezentant atestat al societăţii executante (diriginte de şantier) a nesocotit dispoziţiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, prin omisiunea deliberată de verificare şi avizare a modificărilor aduse proiectului pe parcursul efectuării lucrărilor, cu consecinţa generării în mod nelegal a unor costuri suplimentare din fondurile alocate de guvern.

Totodată, Parască Boţ, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, a întocmit şi semnat cele 17 ordine de plată ce au stat la baza achitării celor 17 facturi emise de Ecoloc SRL, iar inculpaţii Paul Andrei Dobrea şi Mitică Ciobanu au participat din partea aceleiaşi societăţi ca ingineri cu 7, respectiv 10 angajaţi în subordine la derularea lucrărilor ce nu erau conforme cu proiectul şi nu au fost finalizate.

De asemenea, din probele administrate pe parcursul urmării penale a rezultat faptul că Tănase Roman, în calitate de viceprimar al comunei Deleni şi responsabil cu achiziţiile publice, anterior intrării pe ordinea de zi, a întocmit raportul compartimentului de resort privind elaborarea proiectului de hotărâre pentru studiul de fezabilitate în vederea construirii aducţiunii de apă în satele componente, prin care, pe lângă notificarea intenţiei studiului, a menţionat elemente de detaliu ale investiţiei, precum valoarea proiectului, lungimea albiei dalate, tipurile, dimensiunile şi poziţionarea podeţelor şi punţilor pietonale.

Procurorii mai arată că elementele respective nu puteau fi cunoscute la acel moment decât de către proiectant, care nu fusese încă angajat de către beneficiar, primăria iniţiind demersuri în sensul aprobării prin hotărâre de Consiliu Local a efectuării studiului de fezabilitate, care apoi urmă a fi aprobat potrivit legii, cu consecinţa demarării ulterioare a procedurilor statuate de OG nr. 7/2006.

În ceea ce-l priveşte pe Sandu Dandeş, procurorii au reţinut că acesta, în calitate de secretar al comunei Deleni, nu a îndeplinit sau a îndeplinit defectuos actele la care era obligat potrivit dispoziţiilor legale privind administraţia publică locală, contrasemnând mai multe documente, sprijinind astfel emiterea unor hotărâri de consiliu local nelegale, cu efectul perfectării contractului evocat şi plata nelegală a sumelor de bani arătate, în lipsa contraprestaţiilor impuse de act şi legea aplicabilă.

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, procurorii au dispus măsuri asigurătorii instituindu-se sechestru asupra bunurilor imobile şi mobile aparţinând inculpaţilor.

Dosarul se va judeca la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.