"Legile se bat cap în cap cu ordinele Ministerului Educaţiei Naţionale, iar elevii suferă, abonamentele de transport nefiind decontate pentru toţi, în mod egal. Şi exemplele nu sunt puţine. Conform unei sesizări primite din partea Primăriei Ocna Mureş, judeţul Alba, toţi elevii din localităţile aflate în vecinătatea oraşului Ocna Mureş şi care aparţin de UAT Ocna Mureş, nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport în acelaşi cuantum şi în aceleaşi condiţii ca şi cele ale elevilor care aparţin de celelalte UAT-uri din vecinătatea UAT Ocna Mureş, respectiv UAT Lunca Mureşului, UAT Noslac, UAT Unirea", precizează Roman.

El subliniază că primii elevi beneficiază doar de tarif redus cu 50%, în timp ce celorlalţi li se decontează în întregime contravaloarea abonamentelor de transport.

"Acestea sunt trei cazuri diferite care arată cât se poate de clar că elevii nu beneficiază de tratamente egale când vine vorba de decontarea cheltuielilor de transport, deoarece legislaţia e contradictorie şi nu ţine seama de interesele elevilor, aşa cum ar fi normal într-un stat în care educaţia reprezintă o prioritate pentru guvern. (…) Situaţia semnalată de Primăria Ocna Mureş se repetă în multe alte primării din România, motiv pentru care am solicitat ministrului Educaţiei Naţionale să analizeze cu atenţie aceste cazuri şi să ia măsurile care se impun, astfel încât să se asigure condiţii egale şi nediscriminatorii pentru toţi elevii cu privire la decontarea cuvenită a abonamentelor de transport", punctează deputatul PNL.

Liberalul menţionează că legea prevede că elevii din învăţământul obligatoriu, liceal şi profesional beneficiază de tarif redus la transport, iar celor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km.

"Guvernul este obligat să asigure condiţii egale pentru toţi elevii, iar în calitate de deputat PNL voi urmări cu atenţie eliminarea tuturor discriminărilor care afectează accesul la educaţie al elevilor", mai spune el, arătând că i-a adresat o interpelare ministrului Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase, în care a solicitat asigurarea unor condiţii egale şi nediscriminatorii pentru toţi elevii cu privire la decontarea abonamentelor de transport.