Este numită și Denia celor 12 evanghelii, deoarece se citesc 12 fragmente din cei patru evangheliști care relatează în detaliu spălarea de către Iisus a picioarelor ucenicilor, Cina cea de Taină, rugăciunea din Grădina Ghetsimani, vinderea lui Iisus de către Iuda Iscarioteanul, arestarea, judecarea, condamnarea, batjocorirea și răstignirea Mântuitorului.

Practic, are loc o RETRĂIRE a evenimentelor de acum 2000 de ani, la care credincioșii participă efectiv. Anul acesta, din păcate, doar la televizor.

În timpul deniei, are loc scoaterea solemnă a Crucii în mijlocul bisericii.

Este denia cea mai sfâșietoare dintre toate, cu excepția poate a Prohodului de mâine.