Judecătorii Curții Constituţionale au hotârât că nu este conformă cu legea fundamentală prevederea din Codul Penal care stabileşte că doar femeile aflate într-o astfel de situaţie sau gravidele pot beneficia de amânarea executării pedepsei.

„Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, vând următorul cuprins: „(1) Executarea pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață poate fi amânată în următoarele cazuri: (…) b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an (…)

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art. 589 alin. (1) lit. b) fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală, care exclude bărbatul condamnat care are un copil mai mic de un an de la posibilitatea amânării executării pedepsei închisorii sau a detențiunii pe viață este neconstituțională.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Judecătoriei Sfântu Gheorghe.