Evenimentul Zilei > Politica > Decizie IMPORTANTĂ luată de CCR. Ce se întâmplă cu cei care au fost EXECUTAȚI SILIT și vor să dea casele înapoi la bancă
Decizie IMPORTANTĂ luată de CCR. Ce se întâmplă cu cei care au fost EXECUTAȚI SILIT și vor să dea casele înapoi la bancă

Decizie IMPORTANTĂ luată de CCR. Ce se întâmplă cu cei care au fost EXECUTAȚI SILIT și vor să dea casele înapoi la bancă

Curtea Constituţională a României (CCR) consideră că Legea privind darea în plata nu se poate aplica în cazul în care debitorii au fost deja executaţi silit şi imobilul care garantează creditul a fost deja vândut de către creditor, potrivit unei motivări a Curţii, publicată în Monitorul Oficial, citate de profit.ro.
"Mai precis, Legea nr. 77/2016, în întregul ei, nu poate sta ca temei, în mod formal, al acţiunii întemeiate de reclamant, întrucât acesta nu a formulat nicio notificare şi nu a solicitat transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului său, bunul fiind deja vândut la licitaţie publică încă din anul 2015", se arată în motivarea CCR.
 
"Este adevărat că reclamantul-debitor a solicitat instanţei stingerea datoriilor. În mod indirect, acesta a urmărit, prin intentarea acţiunii, să se prevaleze de efectul principal pe care Legea 77/2016 îl stabileşte. Dar Legea nr.77/2016 condiţionează stingerea tuturor datoriilor consumatorilor de transmiterea voluntară a dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat din patrimoniul consumatorilor în cel al profesioniştilor. Acest efect nu rezultă din înşişi denumirea Legii "Legea privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite " ci şi din art.3 al acesteia, potrivit căruia consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contactele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plata a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5. Alin 3 părţile contractului nu ajung la un alt acord", se arată în motivarea CCR.
 
Raiffeisen a susţinut în faţa Curţii că i se încalcă dreptul la proprietate şi că legea încalca principiul neretroactivităţii legii, pentru că se aplică şi creditelor în derulare.