Evenimentul Zilei > Economie > De la gura cui au fost lua?i banii pentru revolu?ionari?
De la gura cui au fost lua?i banii pentru revolu?ionari?

De la gura cui au fost lua?i banii pentru revolu?ionari?

Oficialii statului prefer? s? amâne pân? dup? alegeri explica?iile privind sursa celor 159 de milioane de lei

Banii r?s?ri?i peste noapte, în pragul alegerilor, pentru 5.500 de revolu?ionari nu ?i-au g?sit nici pân? acum vreo explica?ie decent?. Oficialii statului au ales s? bage capul în p?mânt ca stru?ul când a venit vorba de sursa celor 159 de milioane de lei. Nici ieri nu ?i-au schimbat atitudinea.
Evenimentul Zilei a cerut preciz?ri legate de acest subiect de la mai multe institu?ii. De la biroul de pres? al Ministerului Muncii am aflat doar c? banii sunt pl?ti?i din bugetul de stat, ?i nu din cel al asigur?rilor sociale, în timp ce de la Ministerul de Finan?e ?i de la Casa Na?ional? de Pensii Publice doar ni s-a promis un r?spuns „în cel mai scurt timp posibil”.

  • REVOLU?IONARII USL primesc bani de la Guvern. Profesorii ?i pensionarii mai a?teapt?

Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, ne-a declarat c? banii reprezint? un transfer cu caracter special de la bugetul de stat, f?r? s? spun? îns? de la gura cui au fost lua?i ?i la ce capitol i-am putea g?si în bugetul rectificat.
Uite rectificarea, nu e rectificarea
Varianta oficial?, expus? într-un comunicat al CNPP, este c? banii au fost inclu?i în rectificarea bugetar? din octombrie. Nici din declara?iile f?cute atunci de membrii Guvernului, nici din structura modificat? a bugetului nu reiese îns? c? banii ar fi fost lua?i în calcul în octombrie.
Ne?tiind la ce capitol bugetar ar fi putut fi prinse indemniza?iile revolu?ionarilor, exist? doar trei ipoteze în acest moment. Prima, suma nu a fost prins? în rectificare, ?i doar acum a fost luat? din alt? parte, tot din bugetul CNPP, adic? de la gura pensionarilor. A doua, banii sunt inclu?i în transferurile de la bugetul de stat c?tre bugetul asigur?rilor sociale.

  • STRATEGIE ELECTORAL?. Victor Ponta le d? revolu?ionarilor indemniza?iile înapoi

S? fi venit din aer, sau de la gura vreunor nevoia?i?
Florin Georgescu a fost suficient de precaut încât s? creasc? estimarea veniturilor din contribu?ii sociale cu circa 400 de milioane de lei, a?a c? banii s-ar putea ascunde în spatele acestui artificiu. Nu au fost lua?i de nic?ieri, ci doar s-a inventat un venit în plus care s? îi acopere.
A treia variant? ar fi c? banii au fost inclu?i la rectificare în bugetul de stat, la capitolul „Asisten?? social?”. Aici nu exist? îns? diferen?e importante între bugetul rectificat ?i cel ini?ial, a?a c? singura posibilitate de a strecura banii ar fi fost s? se ia din ajutoarele sociale ale altora. Ce-i drept, în cazul revolu?ionarilor e impropriu spus ajutor social. Fiecare va primi, în medie, cam 30.000 de lei.