„Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice”, scrie în documentul Finanţelor. În plus, ştampilă nu va mai trebui aplicată nici pe documentele emise în relaţia dintre persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat şi entităţile fără personalitate juridică. Cum se va proceda Concret, atunci când proiectul de act normativ va intra în vigoare, toate prevederile legale ce impun aplicarea stampilei de către aceste categorii de persoane şi entităţi vor fi abrogate. În Nota de Fundamentare a propunerii, iniţiatorii arată că, deşi legislaţia primară nu impune utilizarea stampilei, există o anumită uzanţa în folosirea acesteia. Plus că, în legislaţia secundară, sunt anumite prevederi în baza cărora stampila este necesară pentru documentele depuse la autorităţile statului.

„În prezent, deşi nu au fost identificate prevederi legale de nivelul legislaţiei primare care să instituie obligaţia pentru persoane fizice autorizate, liber-profesionisti, persoane juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică de a utiliza stampila în relaţia cu autorităţile sau instituţiile publice sau în relaţiile dintre acestea, totuşi există o anumită uzanţa în utilizarea stampilei. De asemenea, există şi legislaţie secundară care impune aplicarea stampilei pe documentele ce se depun la diverse autorităţi publice”, scrie în document.

Instituţiile vor stampila în continuare

În altă ordine de idei, iniţiatorii au subliniat că persoanele juridice de drept public vor fi obligate în continuare să aplice ştampila pe documentele pe care le emit. Atenţie: deoarece dispoziţiile fac parte dintr-o propunere de ordonanţă, aplicarea acestora este condiţionată doar de aprobarea Guvernului şi publicarea în Monitorul Oficial. În prezent, firmele se identifica, potrivit Legii nr. 31/1990, prin denumire, număr de înregistrare în registrul comerţului şi cod unic de înregistrare (CUI), însă nu şi prin ştampila. În plus, firmele nu au impusă o formă, o mărime a stampilei sau o culoare a tusului folosit, arata administratorii portalului avocat.net. Reglementări privind forma şi mărimea stampilei există numai pentru profesiile liberale (notari, avocaţi, medici), pentru instituţiile statului şi în cazurile în care actele juridice pot fi anulate în lipsa aplicării acesteia