"Se constată, în ansamblu, dacă ne referim la veniturile totale ale bugetului de stat, o uşoară supraestimare a acestora, valoarea totală a încasărilor de 103,77 miliarde de lei reprezentând 96,6% din prevederile iniţiale", se menţionează în raportul de audit privind Contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 2015, realizat de Curtea de Conturi, transmite Agerpres. 

Potrivit documentului, supraestimări semnificative ale veniturilor bugetului de stat în etapa iniţială de elaborare a bugetului de stat se întâlnesc la veniturile din dobânzi, unde s-a prevăzut încasarea a 150,5 milioane de lei, dar s-au încasat doar 29,2 milioane lei (19,4% din încasările estimate). 

Şi sumele primite de la UE sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări au fost supraestimate, având în vedere că s-a prevăzut încasarea a 11,4 miliarde de lei, dar s-au realizat doar 6,033 miliarde (53% din încasările estimate). 

La impozitul pe construcţii, s-au estimat venituri de 1,6 miliarde de lei, dar s-au realizat doar 1,05 miliarde (67,7%), la alte impozite şi taxe fiscale s-a prevăzut încasarea a 7,1 milioane de lei, însă încasările au fost de doar 5,4 milioane (76,1%). 

În schimb, statul a încasat mai mult la categoria diverse venituri, unde s-a prevăzut colectarea a 336,6 milioane lei, dar s-a realizat suma de 1,35 milioane de lei, reprezentând 399,5% din încasările estimate; din operaţiuni financiare, unde s-a prevăzut suma de 6,3 milioane lei şi s-au realizat efectiv 28 milioane de lei (444,4%); din taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (762,8 milioane lei prevăzute, 1,37 miliarde de lei realizate), din venituri din capital (286,6 milioane de lei estimate, 394,5 milioane lei realizate).