Potrivit datelor din documentul menţionat, consultat de EVZ, prețul reglementat al gazului natural și accesul nereglementat la masa lemnoasă pentru foc au menținut costurile cu încălzirea la niveluri ce nu justificau economic investiții în termoizolarea locuințelor. “Pe măsură ce comercializarea masei lemnoase este mai bine reglementată iar prețurile energiei sunt liberalizate, costurile cu încălzirea vor cunoaște o creștere, încurajând investițiile în măsuri de reabilitare termică a locuințelor”, se precizează în strategie.

Date fiind costurile ridicate cu energia, peste jumătate dintre locuințe sunt încălzite parțial. Mai mult, în 2015, un număr de 1,52 milioane de gospodării se aflau în sărăcie energetică, cu dificultăţi la plata facturilor, reprezentând 20% din total. “În România, sărăcia energetică este mai degrabă rezultatul nivelului scăzut al veniturilor decât al prețurilor ridicate la energie, însă consumul specific mare de energie pentru încălzirea clădirilor accentuează problema”, se mai notează în document.

Astfel, amplificarea programelor de creștere a eficienței energetice a locuințelor este una dintre priorităţile strategice prevăzute în strategie. Potrivit Ministerului Energiei, trebuie puse pe prim plan blocurile de locuințe, cu impact maxim din punct de vedere energetic și ca număr de locuitori, respectiv gospodăriile ce primesc ajutoare pentru încălzire, cu impact maxim din punct de vedere social și bugetar.

41% dintre locuinţe sunt încălzite cu lemne

În ceea ce priveşte combustibilul folosit, statisticile mai arată lucruri îngrijorătoare. Astfel, aproximativ 3,5 milioane locuințe, ceea ce înseamnă o pondere extrem de însemnat din total (41%), folosesc combustibil solid – majoritatea lemne, dar și cărbune pentru încălzire. Circa 1,25 milioane apartamente conectate sunt conectate la sistemele centralizate de încălzire.

De asemenea, o treime din locuințele României (aproape 2,5 milioane) se încălzesc direct cu gaz natural, cele mai multe folosind centrale/sobe pentru locuința individuală. Restul locuințelor sunt încălzite cu combustibili lichizi (păcură, motorină sau GPL) sau energie electrică.

Prin utilizarea panourilor solare și a energiei geotermale sau a pompelor de căldură se pot construi case cu consum „aproape zero” sau cu „bilanț energetic pozitiv” (energy plus).