Șeful polițiștilor locali susține, într-o adresă trimisă prefecturii, că Poliția Locală asigură doar monitorizarea și supravegherea monumentului istoric Hala Matache și că paza imobilului ar trebui asigurată de firma care construiește artera Uranus.
Numai că, potrivit art. 45 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în vederea protejării monumentelor istorice şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:

  •  cooperează cu organismele de specialitate şi cu instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării monumentelor istorice şi asigură punerea în aplicare şi respectarea deciziilor acestora
  • asigură protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului, respectiv oraşului sau comunei, precum şi a celor abandonate sau aflate în litigiu, alocând resurse financiare în acest scop
    cooperează cu ceilalţi proprietari sau administratori de monumente istorice
  • se pot asocia între ele, precum şi cu persoane fizice sau juridice pentru realizarea unor lucrări de protejare a monumentelor istorice şi pot înfiinţa în acest scop instituţii şi servicii publice de interes local
  • participă la finanţarea lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, prevăzând distinct sumele necesare în acest scop în bugetele pe care le administrează
  • cuprind în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea monumentelor istorice, elaborează, actualizează şi aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism privind monumentele istorice sau zonele protejate care conţin monumente istorice
  • iau măsurile tehnice şi administrative necesare în vederea prevenirii degradării monumentelor istorice
  • includ în structura aparatului propriu compartimente specializate sau, după caz, posturi ori sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor istorice
  • elaborează planurile anuale de gestiune şi protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale care sunt înscrise în Lista Patrimoniului Mondial şi asigură monitorizarea acestora prin personalul propriu

Cu alte cuvinte, Primăria Capitalei este obligată să asigure paza imobilului. Iar instituția care putea să asigure paza este Poliția Locală. 

Țincu: Nu am ajuns la hală din cauza zăpezii
Șeful polițiștilor locali bucureșteni mai precizează că echipajele Poliției Locale nu au ajuns la imobil, ca să-l supravegheze, din cauza zăpezii.
„Precizăm că din cauza cădeilor masive de zăpadă, viscolului, accesul patrulelor polițiștilor locali în zona monumentului istoric a fost practic imposibil în acest interval. Până în prezent, în zona de referință, Poliția Locală prin activități specifice a surprins un număr de 24 de persoane care sustrăgeau diferite bunuri, respectiv materiale de construcție, persoanele au fost reținute conform procedurii și predate Poliției Naționale”, se specifică în adresa trimisă de directorul general Prefecturii Capitalei.
Poliția Română: Poliția Locală și-a retras patrulele
Pe de altă parte, un comunicat al Poliției Naționale spune: „După sistarea demolării, Primăria Municipiului București a luat măsura conservării imobilului, iar pe perioada lucrărilor, în baza legii 33/2003 privind paza obiectivelor bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, paza șantierului a fost asigurată de o patrulă mobilă a Poliției Locale, patrulă retrasă ulterior. În acest context, au fost posibile sustrageri repetate de componente metalice din acoperiș, bucăți de tablă și din structura de rezistență metalică. Până în prezent, la nivelul Secției 3 Poliție, pe raza căreia se află amplasată Hala Matache, au fost înregistrate 11 dosare penale: patru constituite în baza unor sesizări ale unor persoane juridice și fizice, iar șapte în urma unor prinderi în flagrant. Din acestea, patru prinderi în flagrant au fost realizate de către Poliția Locală, iar trei de către polițiștii Secției 3”, se precizează într-un comunicat al Poliției Române.
Atănăsoaie a solicitat anchetă
Prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atănăsoaei, a solicitat Direcţiei Generale de Poliţie Bucureşti să dispună efectuarea de verificări cu privire la posibile fapte de natură penală săvârşite la Hala Matache, după ce Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Kelemen Hunor, a atras atenţia primarului general, Sorin Oprescu, asupra deteriorării acestui obiectiv de patrimoniu.
 
„Am cerut Poliţiei să se implice în anchetarea posibilelor infracţiuni ce se comit asupra Halei Matache. Am cerut însă şi Poliţiei Locale Bucureşti, subordonată primarului general, să prezinte măsurile pe care aceasta trebuia să le ia cu privire la conservarea Halei Matache, pentru că, pe lege, e treaba Primăriei să asigure protecţia monumentelor istorice. Dacă verificarea faptelor penale este treaba Poliţei Naţionale, protecţia monumetelor este obligaţia Poliţiei Locale. Nu se poate ca Primăria să se spele pe mâini şi să arunce responsabilitatea pe Poliţia Naţională” a declarat, recent, prefectul Capitalei, Mihai Cristian Atănăsoaei.