Odată cu bine-cunoscuta criză financiară care a făcut multe victime printre cei cu credite la băncile din România a mai a apărut o profesie – cea de mediator. Aceştia pot ajuta ambele părţi aflate într-un conflict.

Mediatorii bancari sunt cei la care puteţi apela pentru a nu mai ajunge în instanţă, unde un astfel de proces se poate întinde până la câţiva ani.

Mirela Iovu, vicepreşedintele CEC Bank, spune că rolul mediatorului (o terţă parte, independentă, neutră, imparţială şi echidistantă faţă de cauză) este acela de a media, respectiv de a facilita comunicarea dintre părţi.

Dacă la noi în ţară, rolul mediatorului este cel de a "aplana" conflictele între anumite părţi, în alte ţări europene rolul lui este cel de educare şi consiliere înainte de a apela la o bancă pentru un împrumut.

Din luna martie anul acesta, instanţele de judecată sunt obligate, la rândul lor, să recomande părţilor aflate în litigiu să apeleze la mediere înainte de a se adresa instanţei.

Debitorii sunt sceptici cu privire la această soluţie

Mulţi dintre cei implicaţi în conflicte cu băncile au anumite reţineri şi nu apelează la astfel de specialişti pentru că trăiesc cu impresia că ţin partea băncilor. În România, cine apelează la aşa ceva este şi cel care şi plăteşte.

"În funcţie de complexitatea cazului, mediatorul stabileşte un onorariu pe care îl plătesc cei implicaţi în conflict fie în mod egal, fie la mica înţelegere. Chiar dacă sumele cerute de un mediator sunt mai mici decât cheltuielile pe care le implică un proces, onorariul este şi o modalitate de a-i motiva pe cei implicaţi de a rezolva conflictul", ne-a spus Mihaela Radu, mediator.

Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, misiunea principală a mediatorului fiind doar aceea de a sprijini părţile să ajungă la un acord, cu respectarea legii medierii şi a codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, potrivit vicepreşedintelui CEC Bank.

Nu există oameni specializaţi

În prezent nu există oameni specializaţi pe bănci, ci doar simpli mediatori. "Este evident că specializarea vine din pregătirea academică şi profesională, dar nu este obligatorie în cazul mediatorilor, ci mai degrabă necesară pentru formarea şi menţinerea clientelei, ca în orice profesie liberală", a mai declarat Mirela Iovu.

De aceeaşi părere este şi Mihaela Radu, care spune că o astfel de persoană poate soluţiona foarte multe conflicte, fie că este vorba despre unele aflate deja pe rolul instanţelor, fie că nu s-a ajuns până la a formula o chemare în judecată.

"Important este ca aceia aflaţi în conflict să dorească să se înţeleagă şi să evite irosirea banilor şi a timpului prin tribunale. Pentru a practica această meserie, trebuie urmat un curs de câteva săptămâni după care cel interesat va fi autorizat de Consiliul de Mediere şi înscris în tabelul mediatorilor", ne mai spune mediatorul.

Mai pot apela la un mediator şi cei care au probleme în familie, sunt în divorţ şi vor să-şi împartă bunurile sau cei care nu se pot înţelege într-o problemă legată de un drept de proprietate asupra unui imobil.

Firmele care apelează la mediator beneficiază de confidenţialitate şi evită astfel expunerea publică a problemei.

"Important este ca cei aflaţi în conflict să dorească să se înţeleagă şi să evite irosirea banilor şi a timpului prin tribunale. (…) În funcţie de complexitatea cazului, se stabileşte un onorariu pe care îl plătesc cei implicaţi în conflict."
MIHAELA RADU, mediator