Agonia și moartea savantului scriitor (neegalat la noi ca prozator autenticist & fantastic) apar descrise fidel în secvența evocatoare „Mahaparînirvana” (Marea veghe a lui Buddha) a discipolului Ioan Petru Culianu – menționează criticul literar Paul Cernat cu prilejul împlinirii a 33 de ani de la moartea lui Mircea Eliade. Diminuat de cancer și de o mai veche artrită, consumat de experiențele tinereții și de suprasolicitările intelectuale, Mircea Eliade fusese recent afectat și de incendierea parțială a bibliotecii și arhivei sale personale (în romanul „italian” Lumina ce se stinge din 1934 apare o scenă asemănătoare) – mai menționează Paul Cernat.

S-a stins cu cartea lui Cioran pe genunchi

Îl ajunseseră din urmă și umbrele trecutului legionar, pe fundalul disputării imaginii sale pe fronturile Războiului Rece cultural. În ziua de luni, 14 aprilie 1986, fusese descoperit de soția sa Christinel zîmbind paralizat în fotoliu, cu recent-apăruta carte a lui Cioran – Exercices d`admiration – deschisă pe genunchi. Era, probabil, deschisă chiar la eseul despre Eliade, unde vechiul și cîrcotașul amic turna în admirație obișnuitu-i venin, descriindu-l ca pe un spirit „religios fără religie”, prea interesat de toate religiile ca să creadă cu adevărat în vreuna.

Istoria noastră intelectuală mai are încă foarte multe de spus despre el – și-a încheiat Paul Cernat scurtul omagiu adus lui Mircea Eliade.