Evenimentul Zilei > EVZ Play > Crin Antonescu SCHIMB? STRATEGIA. El a devenit subit fan al Angelei Merkel
Crin Antonescu SCHIMB? STRATEGIA. El a devenit subit fan al Angelei Merkel

Crin Antonescu SCHIMB? STRATEGIA. El a devenit subit fan al Angelei Merkel

Schimbare de strategie. Dup? ce a atacat-o pe Angela Merkel cu duritate pe parcursul demersului de suspendare a lui Traian B?sescu, pre?edintele PNL, Crin Antonescu, a g?sit ?i lucruri de admirat la aceasta. De asemenea, el ?i-a nuan?at declara?iile ?i în raport cu UE ?i SUA.

"Vreau un pre?edinte, un prim-ministru, un Guvern, un Parlament al României care s? fac? ceea ce face Angela Merkel pentru Germania, ei s? fac? pentru România, atât. ?tiu c? România nu e Germania, ?tiu c? nu avem acelea?i posibilit??i, ?tiu c? pre?edintele României, primul ministru, Guvernul, oricare nu vom avea niciodat? greutatea cancelarului german. Dar vreau s? cred c? avem dreptul s? cerem aceea?i determinare, aceea?i hot?râre, acela?i devotament. De asta e dreptul nostru, al românilor to?i, s? ne alegem conduc?torii. Ni-i alegem pentru noi, nu pentru al?ii", a declarat Antonescu la lansarea candida?ilor USL de la Cluj, conform realitatea.net.

Pre?edintele PNL a f?cut referire inclusiv la ap?rarea intereselor na?ionale ale României, precum acela prev?zut în Constitu?ie, a statului unitar, na?ional ?i independent. "Asta înseamn? o politic? respectând toate angajamentele interna?ionale, dar o politic? servind mereu sub toate formele ?i în orice moment interesul na?ional al acestei ??ri, pentru c? el exist?, pentru c? el trebuie formulat, pentru c? el trebuie mereu ?i mereu ap?rat, acum, peste 50 de ani, peste 100 de ani, peste 1000 de ani", a afirmat Antonescu.
?eful Senatului a f?cut, de asemenea, declara?ii menite s? demonstreze op?iunea ferm? – a sa ?i a USL – pentru parteneriatul cu SUA. "Niciunul dintre noi, din cei ?apte milioane patru sute de mii, niciunul dintre noi, dintre conduc?torii ?i membrii USL, nu avem alt gând decât România în Europa, nu avem alt gând decât România occidental?, nu avem alt gând ?i alt proiect decât România partener adev?rat cu Statele Unite, România membru al NATO, membru al UE. Dar ce ne deosebe?te de al?ii este c? noi vrem s? d?m con?inut cu adev?rat acestui lucru, c? vrem, atunci când spunem România puternic?, vrem s? înf?ptuim cât se poate de mult din ceea ce este mai mult decât un program de guvernare. România puternic? este un proiect na?ional românesc, dup? zeci de ani", a afirmat Antonescu.
Nuan?area discursului pre?edintelui PNL este de remarcat, ?inând cont c?, mai în var?, acesta nu se zgârcea deloc cu cuvintele tari la adresa liderilor europeni, dar ?i a reprezentan?ilor SUA. Acesta a declarat c? se teme de Departamentul de Stat al SUA mai tare decât de Mihai R?zvan Ungureanu, Angelei Merkel i-a transmis s?-l ia în Germania pe Traian B?sescu ?i s?-i dea o buc??ic? de p?mânt ?i a afirmat, în repetate rânduri, c? românii au ajuns sclavii UE.
Coinciden?? sau nu, s?pt?mâna trecut? liberalul Dan Mihalache a fost demis din func?ia de secretar general adjunct al guvernului dup? ce a f?cut declara?ii neinspirate la adresa Parteneriatului Strategic cu SUA, spunând c? "dac? acesta st? în Horia Georgescu (?eful ANI – n.r.), mai bine f?r?".