Evenimentul Zilei > Economie > Creșterea prețurilor la energie și gaze naturale, o afacere a statului. Răspunsul oficial al ANRE
Creșterea prețurilor la energie și gaze naturale, o afacere a statului. Răspunsul oficial al ANRE

Creșterea prețurilor la energie și gaze naturale, o afacere a statului. Răspunsul oficial al ANRE

În ultima perioadă, plângerile consumatorilor adresate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) privind creșterea prețurilor la energie și gaze naturale, a devenit o problemă de maxim interes atât pentru ANRE, furnizori, cât și pentru clienți. Însă, câteva întrebări care au rămas sunt de unde apare această creștere a prețurilor și mai ales cum sunt sancționate firmele care nu respectă contractele deja încheiat.

Cum sunt sancționați furnizorii în momentul în care încalcă contractele deja semnate

Având în vedere că furnizorii au început să modifice unilateral prețurile la contractele deja încheiate cu clienții, care aveau un preț fix garantat, clientul ajunge să se afle într-o situație dificilă din cauza prețurilor crescute nejustificat, ajungând să se adreseze ANRE pentru o soluție.

Întrebată Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către Evenimentul Zilei cum sunt sancționate firmele care nu respectă contractele deja încheiate cu un preț fix garantat și care decid să își notifice clienții privind majorările nejustificate ale prețurilor înainte de termenii stabiliți la încheierea contractului, răspunsul a fost:

“În situația menționată, furnizorul încălcă prevederile art. 62, alin. (1), lit. h^3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/10.07.2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 485/16.07.2012, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora: „(1) Clienți finali de energie electrică au următoarele drepturi: (…) h^3)să primească informații transparente privind preturile și tarifele practicate, precum și privind condițiile/clauzele contractuale referitoare la accesul la serviciile oferite și prestarea acestora de către operatorii economici din domeniul energiei electrice; (…)”.

Fapta respectivă constituie contravenție, fiind prevăzută la art. 93, alin. (1), pct. 40, din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia:

„Constituie contravenții următoarele fapte:(…) 40. nerespectarea de către furnizori/operatori de rețea a drepturilor clienților finali prevăzute la art. 62 alin. (1), cu excepția celor precizate la art. 62 alin. (1) lit. a), f), h), j), k) şi l);” şi se sancționează în conformitate cu dispozițiile art. 93, alin. (2), pct. 2., lit. a) din același act normativ, cu amendă de la 5.000 lei până la 100.000 lei.”

Creșterea prețurilor la nivel european

Chiar dacă furnizorul ajunge să fie amendat contravențional pentru creșterea nejustificată a prețurilor, clientul își dorește să știe cum s-a ajuns la această situație și mai ales ce trebuie să facă în contextul dat. Având în vedere că prețul pe care îl plătește un consumator pentru energia electrică se compune din costuri de producție, costuri de transport și costuri de distribuitor, la care se adaugă și taxele impuse de către stat, în contextul scumpirilor, care dintre acele costuri s-au modificat ?

Prețurile la producătorii de energie electrică sunt prețuri rezultate din mecanismele concurențiale ale pieței de energie electrică ca urmare a implementării prevederilor Regulamentului 943/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind piață internă de energie electrică, care impun statelor membre să asigure formarea liberă a prețurilor pe piețele angro de energie electrică.

Urmărind prețurile medii ponderate din contractele bilaterale încheiate pe piețele centralizate administrate de Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale din România – OPCOM S.A. se constată o creștere continuă a prețului la producător pentru tranzacțiile încheiate începând cu luna aprilie 2021 față de prețul tranzacțiilor încheiate în luna ianuarie 2021, de la 13,4% la 119,72 % în luna septembrie 2021.

Pentru serviciile de transport, de sistem și de distribuție a energiei electrice se aplică tarife reglementate aprobate de ANRE, care se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate și publicate de autoritate.

De la începutul anului 2021 și până în prezent tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și componentele tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T_G) și de extragere a energiei electrice din rețea (T_L) au rămas neschimbate, fiind cele aprobate de ANRE la finalul anului 2020. Valoarea tarifului pentru serviciul de sistem a fost redus cu 9,5%, de la 11,96 lei/MWh la 10,82 lei/MWh, prin ordin ANRE, începând cu 1 martie 2021.”

În acest context, ANRE susține că această creștere a prețurilor la energia electrică are o dimensiune europeană, motivul principal identificat fiind creșterea prețului certificatelor de emisii CO2, menită să internalizeze costurile operatorilor pentru a impulsiona eficiența energetică și dezvoltarea surselor regenerabile de energie.

“Astfel, prețul certificatelor de CO2 a crescut de la valoarea de 29 euro/MWh în septembrie 2020 la valoarea de 60 euro/MWh în septembrie 2021.”

 

O iluzie economică girată de statul român

În România, elementele care caracterizează creșterea prețurilor sunt declinul producției față de necesarul de consum, situația regională caracterizată de condiții meteorologice și economice care au dus la creșteri ale consumului, tehnologia de producție învechită, cu costuri de producție ridicate și randament scăzut ale unor grupuri, existența unor capacități de producție cu durată de viață limitată sau depășită și schimbarea strategiei de ofertare a producătorilor de energie pe bază de cărbune din cauza dificultăților financiare generate de creșterea prețului al certificatelor CO2.

Constatăm că ponderea creșterii este la producător. Astfel, putem suspecta și un interes al statelor în care prețurile la energie și la gaze naturale a crescut pentru că, în momentul în care crește prețul la energie, cresc inclusiv taxele care ajung în visteria statului. Mai mult, având în vedere că marii producători de energie și gaze naturale sunt firme cu acționariat majoritar statul, acestea vor aduce mai mulți bani la bugetul consolidat. Creșterea prețurilor, pe lângă inflație, generează și creșterea PIB-ului și posibilitatea anunțării unei creșteri economice. Așa că nu avem de ce să existe o intervenție rapidă în piață.

În acest context, decidenții politici pot ieși public să transmită ideea că România are parte de o creștere economică conform statisticilor, ceea ce, din punct de vedere statistic este un lucru corect, însă, în realitate, faptul că au crescut prețurile la energie și gaze naturale nu înseamnă că au crescut și calitatea vieții, motiv pentru care nivelul de trai al populației este în scădere.

Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Publicat in categoriile: Economie
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: