Propunerile apar într-un regulament al BNR pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012. Cele mai interesante prevederi sunt că atât banca, cât și instituțiile financiare nebancare trebuie să verifice bonitatea clientului și pe parcursul derulării creditului, prin diverse mijloace. Personalul care acordă credite nu mai poate fi retribuit în funcție de numărul de împrumuturi vândute.


Potrivit BNR, noul regulament „ vizează detalierea cerințelor regulamentare referitoare la evaluarea bonității și reglementarea principiilor de elaborare a politicilor de remunerare a personalului creditorului implicat în evaluarea bonității solicitantului de credit pentru bunuri imobile rezidențiale în scopul transpunerii în legislația națională a prevederilor relevante din Directiva 2014/17/UE privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale”.

„De asemenea, proiectul urmăreşte crearea unui regim similar celui impus creditelor imobiliare rezidenţiale și pentru creditele de consum”, potrivit BNR.

Verificarea clienților și pe parcursul acordării creditelor

-Înainte de acordarea creditelor, regulamentul impune creditorilor să realizeze, „pe baza unor informaţii corespunzătoare şi suficiente, obţinute inclusiv de la client precum şi, după caz, prin consultarea bazei de date a unui sistem de evidenţă de tipul birourilor de credit, o evaluare riguroasă a capacităţii clientului de rambursare a creditului potrivit obligațiilor contractuale,luând în considerare factori relevanți în conformitate cu prevederile prezentului regulament”.

-Dacă clientul va cere o majorare de credit, bonitatea acestuia trebuie reverificată.

-Capacitatea de rambursare a clientului va fi verificată însă și pe parcursul derulării creditului. Iată ce prevede regulamentul: „împrumutătorii stabilesc, revizuiesc periodic, documentează și păstrează procedurile și informațiile care stau la baza evaluării capacității de rambursare a clienților.”

-Regulamentul mai prevede că „în situaţia aprobării creditului, împrumutătorii păstrează informațiile care stau la baza aprobării cel puțin pe durata creditului. În aplicarea alin. (3) împrumutătorii păstrează o evidență cu istoricul veniturilor și cu măsurile întreprinse pentru verificarea acestora pentru fiecare client, pe care o fac disponibilă imediat la cererea Direcției supraveghere din Banca Națională a României”.

-Pentru a verifica veniturile clienților, regulamentul prevede că instituția care acordă creditul poate apela și la surse independente.

-Atunci cand se acordă creditele, și se estimează capacitatea de plată a clientului, vor fi luate în calcul nu doar cheltuielile de subzistență, ci și obligațiile de plată, altele decât ratele la credite, cum ar fi, „taxe, impozite și asigurări”, scrie în regulament.

-Regulamentul mai prevede că „nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar, a riscului de rată a dobânzii şi a riscului de diminuare a veniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare a creditului”.

-De asemenea, împrumutătorii vor fi obligați să analizaze „capacitatea de rambursare a clienţilor pe baza unui nivel al veniturilor curente considerate eligibile de către împrumutători, care nu poate depăşi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.”

-Creditorii vor trebui să se conformeze noului regulament la 90 de zile după publicarea în Monitorul Oficial.

Despre BONUSURILE vânzătorilor de credite

Anterior crizei, personalul bancar din front office era remunerat în raport cu volumul de credite vândute, însă noul regulament BNR cere o abordare mult mai prudentă.

Astfel, politica de creditare va trebuie să urmeze anumite principii, în care și acela că remunerarea nu se va mai face în funcție de numărul de credite vândute:

– „Politica de remunerare promovează şi este compatibilă cu o administrare a riscurilor sănătoasă şi eficace, fără a încuraja asumarea de riscuri care depăşeşte nivelul toleranţei la risc a împrumutătorului”;

– „Politica de remunerare corespunde strategiei de afaceri, obiectivelor, valorilor şi intereselor pe termen lung ale împrumutătorului şi cuprinde măsuri pentru a evita conflictele de interese, inclusiv prin asigurarea faptului că remunerația nu depinde de numărul sau ponderea solicitărilor de credit acceptate”.

 

Te-ar putea interesa și: