Evenimentul Zilei > Justitie > Corupție cu epoleți. Generalul Ioan Sîrbu, contracte cu dedicație la Spitalul Militar
Corupție cu epoleți. Generalul Ioan Sîrbu, contracte cu dedicație la Spitalul Militar

Corupție cu epoleți. Generalul Ioan Sîrbu, contracte cu dedicație la Spitalul Militar

Fost șef al Direcției Medicale din Ministerul Apărării Naționale și fost șef la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, generalul Ioan Sîrbu a achiziționat din banii spitalului un aparat scump care nu a fost folosit nici măcar o oră, conform unor surse medicale militare

Trecutul îl ajunge din urmă pe generalul de brigadă, medicul Ioan Sîrbu. Conform mai multor documente intrate în posesia „Evenimentului zilei”, în anul 2008, pe când era comandantul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central (S.U.U.M.C.) „Dr. Carol Davila”, generalul de brigadă Ioan Sîrbu a solicitat în regim de urgență achiziționarea unui sistem CAD/ CAM pentru reconstrucție dentară. Aparatul avea o valoare estimată de 200.147,69 de euro fără TVA, respectiv 800.590, 76 lei fără TVA.

Bani aruncați pe un aparat nefolosit niciodată

Auditul efectuat a stabilit că generalul a formulat cererea fără a avea o fundamentare economică cu privire la necesitatea, utilitatea și rentabilitatea aparatului ultraperformant. Demersul lui s-a finalizat cu achiziționarea produsului de către autoritatea contractantă, cu prețul de 951.998, 81 lei(cu TVA inclus), obținut în urma unei licitații publice.

Odată cumpărat pentru Secția din spital condusă de generalul Sîrbu, aparatul de lux nu a fost însă utilizat nici măcar o oră, de cel care a insistat pentru achiziționarea lui – în fapt un sistem de implantologie ce se adresează centrelor clinice private. Surse militare mai arată că, în timp ce banii au fost aruncați astfel pe fereastră, în acele momente exista o mare nevoie de a fi efectuate investiții în: reabilitarea clădirilor expertizate cu risc seismic; achiziționarea de aparatură medicială nouă, mai ales că ultimele achiziții în acest sens fuseseră făcute în anul 1999.

Expirat și prăfuit

În prezent, aparatul este ieșit din garanție, consumabilele au expirat și repunerea acestuia în stare de funcționare necesită costuri suplimentare (aproximativ 20.000 de euro) din partea spitalului, acestea fiind la estimate la 20.000 de euro.

Șeful Direcției financiarcontabile n-a semnat

În data de 06.10.2008, comandantul SUUMC, generalul-medic Ioan Sîrbu, a cerut ministrului Apărării Naționale să-i aprobe repartizarea sumei de 5.140.000 lei din veniturile proprii ale MApN, pentru achiziționarea unor echipamente medicale, justificând că suma respectivă fusese anterior alocată pentru achiziția unui computer tomograf, achiziționat, în final, din fonduri de la bugetul de stat. Lista a fost aprobată de ministru, însă șeful Direcției financiar-contabile nu și-a pus semnătura, existând diferențe între raportul prin care s-a făcut solicitarea și listă, cu referire la sursa banilor pentru achiziție.

Surse militare: Contractele pe trei ani, verifi cate de DNA

Conform documentului intrat în posesia EVZ, în urma auditului s-a stabilit că sub comanda generalului Ioan Sîrbu, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” a încheiat, în perioada 2006-2009, contracte cu societăți comerciale „în detrimentul instituției”. Concret, din documentele analizate au rezultat următoarele: ●

Spațiul propus pentru închiriere nu a fost disponibil la data inițierii procedurii;

● Sunt diferențe între conținutul caietelor de sarcini întocmite de către specialiști și contractele de închiriere semnate de către generalul Sîrbu Ioan;

● A fost omisă prevederea actualizării lunare a valorii chiriei cu indicele de inflație;

● Nu a fost constituită garanția de bună execuție;

● Nu au fost aplicate penalități de întârziere. Contractele încheiate de S.U.U.M.C. în perioada 2006-2009 fac obiectul cercetării de către Direcția Națională Anticorupție, susțin surse militare.

Contractul a fost atribuit către SC Dental Partners SRL

În schimb a fost identificată o altă listă de investiții, aprobată de ministrul Apărării Naționale și semnată de șeful Direcției financiar-contabile, întocmită pentru subcapitolul 60.10.02 „Apărare națională”, care are înscris ca număr de înregistrare A8446/2008. La pct. II.2 din listă este scris „Sistem CAD/CAM pentru reconstrucție dentară”, 1 buc. cu o valoare unitară 952.703 lei.


FOTO: Pentru a repune în funcțiune aparatul ultraperformant, spitalul trebuie să plătească 20.000 de euro FOTO: EVZOferta nu respectă cerințele documentației

Așa cum rezultă din Raportul procedurii de atribuire, a fost propusă atribuirea contractului S.C. Dental Partners S.R.L., motivând că a fost primită o singură ofertă admisibilă. Echipa de audit a constatat că autoritatea contractantă nu a transmis, după evaluarea inițială a ofertelor, invitație de participare, pentru ca ofertantul să prezinte un preț nou, în cadrul etapei finale de licitație electronică. De asemenea, auditul a mai stabilit că oferta S.C. Dental Partners S.R.L. nu respectă în totalitate cerințele documentației de atribuire, fiind încălcate mai multe din ele. „Propunerea tehnică a S.C. Dental Partners S.R.L. nu conține elemente care să demonstreze conformitatea cu specificațiile tehnice, în sensul că nu există un angajament al operatorului economic privind instruirea gratuită a personalului tehnic și medical”. În plus, procesul-verbal de punere în funcțiune a echipamentului atestă fapte nereale, fiind consemnat că „în perioada 22.12.2008 au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform documentației din Dosarul de achiziție”. În realitate, din analiza jurnalelor softului sistemului de reconstrucție, precum și a capturile de ecran cu detalierea operațiunilor efectuate, se constată că în acea zi nu există rapoarte de activitate.

Medicul este suspectat de trafic de influență și abuz în serviciu

Reamintim că, în octombrie 2014, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţa, printr-un comunicat de presă, că a sesizat procurorii să facă verificări privind săvârșirea de către Ioan Sîrbu a infracțiunilor de trafic de influență și abuz în serviciu.

Inspectorii de integritate au reținut că, în perioada 2010-2014, Ioan Sîrbu a efectuat în timpul programului de lucru de la MApN activitate didactică la sediul Spitalului Militar Central, în baza unor contracte de colaborare. Acestea au fost încheiate între Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) „Carol Davila” şi Spitalul Militar Central, Ioan Sîrbu fiind nominalizat să desfăşoare activitate didactică în spital de către conducerea Universităţii de Medicină, deşi nu a deţinut şi nu deţine funcţii în cadrul spitalului universitar.

ANI preciza că, profitând de faptul că desfășoară activitate didactică în cadrul Spitalului Universitar, Ioan Sîrbu a obținut venituri în valoare de 220.089 de lei prin publicarea cursurilor de perfecţionare pe care le organiza în colaborare cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar. „Cursurile au fost publicate pe pagina de Internet a Societății Române de Implantologie Orală și Biomateriale (societate la care Sîrbu deține funcția de președinte şi ale cărei date de contact sunt cele ale spitalului universitar”, preciza atunci ANI.


Inspectorii de integritate au sesizat organele judiciare cu privire la faptele penale depistate


Potrivit ANI, Ioan Sîrbu a deţinut funcţia de şef al Direcţiei Medicale din cadrul Ministerului Apărării Naţionale în trei rânduri: între 15 octombrie 2009 și 4 mai 2010, între 20 decembrie 2012 și 7 februarie 2013 şi între 20 ianuarie și 3 septembrie 2014.

Toate achizițiile, verificate de specialiștii MApN

În anul 2008 majoritatea achiziţiilor efectuate de către spital au fost prin cumpărare direct, cu încălcarea legislaţiei în domeniu (fără fundamentare, fără o corectă estimare, recepţia a fost efectuată superficial) şi în mare parte au fost pentru secţia Clinică de Medicină Dentară şi implantologie Orală al cărui şef era generalul Sîrbu Ioan. Acestea fac obiectul verificărilor efectuate de către organele abilitate din cadrul Ministerului Apărării Naționale.


FOTO: Banii Spitalului Militar Central au fost cheltuiți în favoarea unor fi rme care nu au îndeplinit cerințele legale pentru a câștiga licitațiile FOTO: LIBERTATEA● Între SUUMC (beneficiar) reprezentat de Sîrbu Ioan şi SC Extranet SRL(sponsor) a fost încheiat contractual de sponsorizare nr. 37 din 24.05.2007, cu o valoare de 27.300 lei, având ca obiect punerea la dispoziţia beneficiarului a „sistemului informatics management spital- SIMS” cu licenţă, cu toate că programul respectiv a fost utilizat de către SUUMC încă din anul 2004.

Implementarea SIMS a avut loc anterior contractului de sponsorizare și a fost plătită de SUUMC, nemaiavându-și rostul sponsorizarea.

Ulterior semnării contractului de sponsorizare, având în vedere drepturile de autor ale „sponsorului”, spitalul „a fost obligat” să încheie o serie de alte contracte de prestare/furnizare servicii între aceleaşi părţ, prin care s-a majorat valoarea contractului. Printr- o sponsorizare de 6.000 de euro, i-au asigurat firmei respective contracte de peste 50.000 de euro pe un an, cu încălcarea legii.

Achiziţia celor două sisteme informatice s-a efectuat cu ignorarea tuturor prevăzute de metodologie, în multe cazuri fără a se stabili cert ce tip de servicii urmau să fie sau au fost achiziţionate.

● În perioada 09.12.2002- 31.12.2006, adică înainte de încheierea contractului de sponsorizare, SUUMC a angajat, lichidat, ordonat şi plătit credite bugetare pentru achiziţia de produse şi servicii software de la S.C. EXTRANET SRL, în sumă totală de 460.177, 20 lei.

Tunul de la instalația de gaze medicinale

În anul 2008, şeful secţiei ATI, col.medic dr. Ene Laurenţiu a solicitat şi comandantul UM 02482 Bucureşti, Sîrbu Ioan, U.M. 02482 Bucureşti a aprobat, în calitate de autoritate contractantă delegată, să iniţieze o procedură de licitaţie deschisă având ca obiect achiziţia a 29 de mijloace fixe necesare pentru dotarea secţiei ATI. În data de 15.12.2008, UM 02482 Bucureşti a efectuat plata sumei de 435.651,56 lei în contul furnizorului SC TEHNOPLUS SERVICE SRL. Nu au fost identificate documente din care să rezulte fundamentarea prețului unitar de 452.200 lei. Licitaţia deschisă a fost iniţiată de UM 02482 Bucureşti pentru încheierea unui contract de furnizare de produse, şi nu pentru încheierea unui contract de lucrări. De fapt, înainte de inițierea procedurii, se impunea întocmirea unui studiu de fezabilitate, a unor antemăsurărori şi a unui proiect tehnic de execuţie.

Din documentele de recepție întocmite la unitate și care au stat la baza decontării facturii fiscale, nu s-a prezentat situaţia reală cu privire la faptul că structura/ configurația rețelei de distribuție a gazelor medicale instalată/executată nu corespunde cu cea prezentată de SC TEHNOPLUS SERVICE SRL în propunerea tehnică şi în propunerea financiară.

Președintele comisiei de recepție nu a semnat

Procesul-verbal de punere în funcțiune a aparatului de lux nu este semnat de președintele comisiei de recepție, col. Roman Hariton. Nu sunt consemnate motivele pentru care acesta nu a semnat, deși era prezent la serviciu. În anul 2015 nu s-au putut identifica următoarele echipamente , cu toate că acestea au fost recepționate:

● Mobilierul din complet (KAVO EVEREST FURNITURE), în lipsa unor documente din care să rezulte tipodimensiunile acestuia;

● Un monitor existent în elementul component KAVO EVEREST SCAN PRO este fabricat de către un alt producător decât celelalte din compunerea completului (VIEW SONIC și nu DELL). Sistemul nu a fost utilizat, practic, niciodată în raport cu scopul pentru care a fost achiziționat și nici nu poate fi utilizat în prezent, deoarece personalul nu a fost școlarizat, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare.În perioada 03.09.2009-06.07.2015 echipamentul nu a fost pornit nici măcar o singură dată, deși în solicitarea adresată de comandantul SUUMC este menționată în două rânduri urgența achiziției.

Publicat in categoriile: Justitie
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: