Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a constatat că ALPAB a contractat de la firma Soluţii Urbane Bucureşti, în schimbul a 726.605 euro, lucrări de reparaţie, recondiţionare şi punere în funcţiune a mai multor ceasuri stradale, dar contractantul a furnizat benficiarului două ceasuri şi nu lucrări de reparaţie, conform caietului de sarcini.

Aceleaşi nereguli privind procedura de achiziţie au fost constatate de ANRMAP şi la achiziţia unor lucrări de reparaţie, recondiţionare, înlocuire şi punere în funcţiune a unor fântâni arteziene.

"ALPAB a mai achiziţionat direct servicii de dezinsecţie şi dezinfecţie pentru ştrandurile Dâmboviţa, Berceni şi pentru băile Giuleşti şi Griviţa, precum şi servicii igenizare pentru propriul sediu prin trei contracte împărţite sub pragul de 15.000 euro, pentru a nu fi utilizate procedurile de cerere de ofertă sau licitaţie publică", a explicat preşedintelui ANRMAP, Cristina Trăilă.