Evenimentul Zilei > Justitie > CORUP?IE Fostul colonel SRI, Corneliu P?ltânea, încarcerat pentru a executa o pedeaps? de trei ani ?i jum?tate
CORUP?IE Fostul colonel SRI, Corneliu P?ltânea, încarcerat pentru a executa o pedeaps? de trei ani ?i jum?tate

CORUP?IE Fostul colonel SRI, Corneliu P?ltânea, încarcerat pentru a executa o pedeaps? de trei ani ?i jum?tate

Curtea Suprem? a decis la 16 noiembrie condamnarea cu executare a lui Corneliu P?ltânea într-un dosar de corup?ie privind fraude cu produse petroliere. Adjunctul s?u ?i fostul director al rafin?riei Astra Ploie?ti au fost condamna?i pentru corup?ie. Decizia este definitiv?, condamna?ii s-au prezentat la penitenciar.

Colonelul SRI (r) Corneliu Pâltânea fost ?ef al Sec?iei de informa?ii a jude?ului Prahova din cadrul Serviciului Român de Informa?ii (SRI), a mai primit o condamnare: trei ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 5 ani, pentru s?vâr?irea infrac?iunii de luare de mit? în form? continuat?.
?PAG? CU EPOLE?I Colonelul SRI (r) Corneliu Pâltânea a fost condamnat definitiv pentru corup?ie
Fostul colonel SRI, Corneliu P?ltânea, fost ?ef al Sec?iei de informa?ii a SRI Prahova, a fost condmanat definitiv la pedeapsa de tre ani ?i ?ase luni închisoare în regim de deten?ie, pentru s?vâr?irea urm?toarelor infrac?iuni: dou? infrac?iuni de luare de mit?, ambele în form? continuat?, instigare la infrac?iunea de delapidare, în form? continuat? ?i asociere pentru s?vâr?irea de infrac?iuni. Instan?a a interzis inculpatului P?ltânea Corneliu, atât pe perioada execut?rii pedepsei cât ?i timp de 2 ani dup? executare, urm?toarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorit??ile publice sau în func?ii elective publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie implicând exerci?iul autorit??ii de stat.
Complicii, dup? gratii
Instan?a a mai decis condamnarea Daniel Bucur, fost colonel în rezerv?, fost prim – loc?iitor al Sec?iei de informa?ii a SRI Prahova, la pedeapsa de trei ani ?i ?ase luni închisoare în regim de deten?ie, pentru s?vâr?irea urm?toarelor infrac?iuni: complicitate la infrac?iunea de delapidare, în form? continuat?, luare de mit?, în form? continuat?, complicitate la luare de mit?, în form? continuat? ?i asociere pentru s?vâr?irea de infrac?iuni.  De asemenea, a mai fost condamnat Octavian Nan, fost director general la Rafin?ria SC Astra Român? Ploie?ti, la pedeapsa de trei ani ?i ?ase luni închisoare în regim de deten?ie, pentru s?vâr?irea urm?toarelor infrac?iuni: delapidare, în form? continuat? ?i asociere pentru s?vâr?irea de infrac?iuni. 
?p?gile înapoi!
Potrivit sentin?ei, judec?tori au confiscat de la P?ltânea Corneliu suma de 650.000.000 lei (ROL) ?i de la Bucur Daniel sumele de 3.555.505.322 lei (ROL) ?i 61.000 USD. I-a obligat pe P?ltânea Corneliu, Bucur Daniel ?i Nan Octavian la plata desp?gubirilor civile în sum? de 65.376,62 dolari (USD) iar pe inculpa?ii P?ltânea Corneliu ?i Bucur Daniel, în solidar, cu acela?i titlu, pân? la concuren?a sumei de 70.010,06 dolari (USD) c?tre partea civil? S.C. Rafin?ria Astra Român? S.A. Ploie?ti, în echivalent în lei la data pl??ii. Oblig? inculpa?ii la câte 2000 lei (RON) cu titlu de cheltuieli judiciare c?tre stat.
Acuza?iile DNA
Potrivit rechizitoriului, trimis în judecat? în februarie 2006, Procurorii anticorup?ie au constatat c? în perioada 1993-2001, cei doi fo?ti ofi?eri de informa?ii au acordat protec?ie unor grup?ri infrac?ionale, care f?ceau comer? cu produse petroliere, prin blocarea unor informa?ii legate de activit??ile ilegale ale acestora def??urate la rafin?ria Astra Român?. În schimb, au primit de la fosta conducere a rafin?riei, respectiv de la Nan Octavian ?i consilierul Iord?nescu Toma Lucian (în prezent decedat), produse petroliere în cantitate total? de peste 250 de tone care, la data s?vâr?irii faptelor, valorau 5 miliarde de lei.
Bani lichizi
Pentru sprijinul acordat, Paltânea Corneliu a primit de la conducerea rafin?riei ?i 650 de milioane de lei bani lichizi, în timp ce Bucur Daniel a primit aproape 220 000 de dolari SUA, de la un om de afaceri, pe care l-a pus în leg?tur? cu persoanele din conducerea rafin?riei ?i, cu ajutorul acestuia, a construit o vil? în localitatea M?gurele, jude?ul Prahova. Paltânea Corneliu a folosit produsele petroliere primite pentru automobilele utilizate în scop personal, ca moned? de schimb la construirea unei vile în sta?iunea Cheia din jude?ul Prahova, la înc?lzirea acesteia, iar o parte din produsele respective le-a distribuit altor persoane învinuite în aceea?i cauz?.